چند جنبه غیر معمول دیگر نیز در مورد هرم خمیده وجود دارد. برخلاف بسیاری از اهرام مصر، قسمت اعظم پوشش آهکی بیرونی هرم خمیده دست نخورده باقی مانده، و آن را به یکی از بهترین اهرام در این زمینه تبدیل کرده است. هیچ نقاشی یا نوشته‌ای در این هرم وجود ندارد. همچنین این هرم دو ورودی دارد، که این موضوع نیز به نوبه خود موضوعی عجیب محسوب می‌شود. مقبره دوم ضمیمه هرم نیز، که ارتفاعی 18 متری دارد، احتمالا به عنوان مقبره حتپ‌حرس یکم(Hetepheres I)، همسرِ فرعون سنفرو ساخته شده است.

منبع: thevintagenews.com