آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

هند به عنوان میزبان جشن روز جهانی گردشگری 2019 برگزیده شد

برگزاری جشن روز جهانی گردشگری در هند
سازمان جهانی گردشگری (WTO)، روز جهانی گردشگری در سال 2019 را طبق سنت هر ساله در تاریخ 27 سپتامبر (5 مهرماه) و این بار با شعار "گردشگری و اشتغال: آینده ای بهتر برای همه" جشن می گیرد. هدف از برگزاری این روز، افزایش آگاهی در میان جامعه بین الملل درباره اهمیت گردشگری و ارزش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. این رویداد در پی پرداختن به چالش های جهانی مطرح شده در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل و تاکید بر نقش صنعت توریسم در دستیابی به این اهداف است. سازمان جهانی گردشگری هر ساله با دعوت از افراد در تمامی سنین و سابقه های مختلف، روز جهانی گردشگری را در بسیاری از کشورها و مقاصد گردشگری جشن می گیرد و امسال کشور هند به عنوان میزبان رسمی این رویداد انتخاب شده است. زوراب پولولیکاشویلی، دبیر کل سازمان جهانی گردشگری نیز همزمان با این روز با ارسال پیامی این روز را جشن می گیرد و در مراسم رسمی آن که امسال در شهر دهلی نو برگزار می شود، حضور می یابد.

منبع: ایسنا