آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

رده بندی پاسپورت های جهان 2019

28 دی ، 1397
ادمین رادیس پرواز
0 کامنت
تگ ها : پاسپورت

رده بندی پاسپورت های چگونه صورت میگیرد؟

رده بندی پاسپورت کشورها بر اساس میزان قبولی آنها بدون ویزا که نمایانگر قدرت گذرنامه آن کشور می باشد، طبقه بندی می شوند.

یعنی اگر امتیاز یک کشور 167 باشد فرد دارنده آن گذرنامه می تواند بدون ویزا به 167 کشور مسافرت کندو البته کشورهایی که نیاز به ویزای Visa on Arrival نیز می باشد در آمار 167 کشور در نظر گرفته شده است.

قدرتمندترین پاسپورت جهان

کشور امارات متحده عربی با دریافت 175 امتیاز ( 116 کشور بدون ویزا + 59 کشور Visa on aririval ) قویترین پاسپورت جهان را در اختیار دارد.

قدرتمندترین پاسپورت خاورمیانه

اعتبار پاسپورت کشورهای خاورمیانه و آفریقا بسیار کم می باشد و تنها امارات و ترکیه وضعیت بهتری دارند.

رتبه پاسپورت ایران

ایران با 46 امتیاز در رتبه 84 دنیا قرار دارد و اعتبار پاسپورت ایرانی تنها از کشورهای کره شمالی، لیبی، سودان، یمن، سومالی، پاکستان، سوریه، عراق و افغانستان بیشتر است.

Passport cover of United Arab Emirates
UNITED ARAB EMIRATES
175
116
59
23
PASSPORT POWER RANK: 2
Passport cover of Finland
FINLAND
168
127
41
30
Passport cover of Luxembourg
LUXEMBOURG
168
127
41
30
Passport cover of Spain
SPAIN
168
125
43
30
PASSPORT POWER RANK: 3
Passport cover of Denmark
DENMARK
167
127
40
31
Passport cover of Italy
ITALY
167
127
40
31
Passport cover of Germany
GERMANY
167
127
40
31
Passport cover of Netherlands
NETHERLANDS
167
125
42
31
Passport cover of Austria
AUSTRIA
167
125
42
31
Passport cover of Portugal
PORTUGAL
167
124
43
31
Passport cover of Switzerland
SWITZERLAND
167
123
44
31
Passport cover of Japan
JAPAN
167
123
44
31
Passport cover of South Korea
SOUTH KOREA
167
122
45
31
Passport cover of Ireland
IRELAND
167
120
47
31
Passport cover of United States of America
UNITED STATES OF AMERICA
167
117
50
31
PASSPORT POWER RANK: 4
Passport cover of Sweden
SWEDEN
166
127
39
32
Passport cover of Singapore
SINGAPORE
166
127
39
32
Passport cover of France
FRANCE
166
126
40
32
Passport cover of Belgium
BELGIUM
166
125
41
32
Passport cover of Malta
MALTA
166
124
42
32
Passport cover of Greece
GREECE
166
124
42
32
Passport cover of Norway
NORWAY
166
123
43
32
PASSPORT POWER RANK: 5
Passport cover of Lithuania
LITHUANIA
165
122
43
33
Passport cover of Iceland
ICELAND
165
120
45
33
Passport cover of United Kingdom
UNITED KINGDOM
165
120
45
33
Passport cover of Canada
CANADA
165
115
50
33
PASSPORT POWER RANK: 6
Passport cover of Czech Republic
CZECH REPUBLIC
164
124
40
34
Passport cover of Hungary
HUNGARY
164
123
41
34
Passport cover of Slovenia
SLOVENIA
164
122
42
34
Passport cover of New Zealand
NEW ZEALAND
164
113
51
34
Passport cover of Australia
AUSTRALIA
164
111
53
34
PASSPORT POWER RANK: 7
Passport cover of Latvia
LATVIA
163
122
41
35
Passport cover of Estonia
ESTONIA
163
121
42
35
Passport cover of Poland
POLAND
163
121
42
35
Passport cover of Slovakia
SLOVAKIA
163
121
42
35
PASSPORT POWER RANK: 8
Passport cover of Cyprus
CYPRUS
162
122
40
36
PASSPORT POWER RANK: 9
Passport cover of Malaysia
MALAYSIA
161
119
42
37
Passport cover of Romania
ROMANIA
161
118
43
37
Passport cover of Monaco
MONACO
161
112
49
37
PASSPORT POWER RANK: 10
Passport cover of Croatia
CROATIA
160
117
43
38
Passport cover of Bulgaria
BULGARIA
160
116
44
38
PASSPORT POWER RANK: 11
Passport cover of Liechtenstein
LIECHTENSTEIN
159
117
42
39
Passport cover of Chile
CHILE
159
112
47
39
PASSPORT POWER RANK: 12
Passport cover of Brazil
BRAZIL
158
111
47
40
Passport cover of Argentina
ARGENTINA
158
109
49
40
PASSPORT POWER RANK: 13
Passport cover of Hong Kong
HONG KONG
154
117
37
44
PASSPORT POWER RANK: 14
Passport cover of San Marino
SAN MARINO
151
109
42
47
Passport cover of Andorra
ANDORRA
151
104
47
47
PASSPORT POWER RANK: 15
Passport cover of Brunei
BRUNEI
149
106
43
49
PASSPORT POWER RANK: 16
Passport cover of Israel
ISRAEL
147
104
43
51
Passport cover of Mexico
MEXICO
147
99
48
51
PASSPORT POWER RANK: 17
Passport cover of Barbados
BARBADOS
146
108
38
52
Passport cover of Uruguay
URUGUAY
146
100
46
52
PASSPORT POWER RANK: 18
Passport cover of Vatican City
VATICAN CITY
143
99
44
55
PASSPORT POWER RANK: 19
Passport cover of Bahamas
BAHAMAS
142
104
38
56
PASSPORT POWER RANK: 20
Passport cover of Costa Rica
COSTA RICA
139
93
46
59
PASSPORT POWER RANK: 21
Passport cover of Saint Kitts and Nevis
SAINT KITTS AND NEVIS
138
103
35
60
Passport cover of Peru
PERU
138
88
50
60
PASSPORT POWER RANK: 22
Passport cover of Seychelles
SEYCHELLES
137
103
34
61
Passport cover of St. Vincent and the Grenadines
ST. VINCENT AND THE GRENADINES
137
101
36
61
PASSPORT POWER RANK: 23
Passport cover of Trinidad and Tobago
TRINIDAD AND TOBAGO
136
100
36
62
PASSPORT POWER RANK: 24
Passport cover of Antigua and Barbuda
ANTIGUA AND BARBUDA
135
100
35
63
Passport cover of Ukraine
UKRAINE
135
91
44
63
Passport cover of Paraguay
PARAGUAY
135
89
46
63
PASSPORT POWER RANK: 25
Passport cover of Mauritius
MAURITIUS
134
100
34
64
Passport cover of Macao
MACAO
134
93
41
64
PASSPORT POWER RANK: 26
Passport cover of Panama
PANAMA
133
88
45
65
PASSPORT POWER RANK: 27
Passport cover of Taiwan
TAIWAN
132
84
48
66
PASSPORT POWER RANK: 28
Passport cover of Saint Lucia
SAINT LUCIA
131
94
37
67
Passport cover of Serbia
SERBIA
131
86
45
67
PASSPORT POWER RANK: 29
Passport cover of Grenada
GRENADA
129
96
33
69
Passport cover of Solomon Islands
SOLOMON ISLANDS
129
86
43
69
PASSPORT POWER RANK: 30
Passport cover of Vanuatu
VANUATU
128
86
42
70
Passport cover of Venezuela
VENEZUELA
128
80
48
70
PASSPORT POWER RANK: 31
Passport cover of Dominica
DOMINICA
127
90
37
71
Passport cover of Guatemala
GUATEMALA
127
82
45
71
PASSPORT POWER RANK: 32
Passport cover of Honduras
HONDURAS
126
83
43
72
Passport cover of Colombia
COLOMBIA
126
81
45
72
PASSPORT POWER RANK: 33
Passport cover of Samoa
SAMOA
125
85
40
73
PASSPORT POWER RANK: 34
Passport cover of El Salvador
EL SALVADOR
124
82
42
74
PASSPORT POWER RANK: 35
Passport cover of Tuvalu
TUVALU
123
83
40
75
PASSPORT POWER RANK: 36
Passport cover of Tonga
TONGA
122
83
39
76
Passport cover of North Macedonia
NORTH MACEDONIA
122
77
45
76
PASSPORT POWER RANK: 37
Passport cover of Kiribati
KIRIBATI
121
80
41
77
Passport cover of Montenegro
MONTENEGRO
121
78
43
77
PASSPORT POWER RANK: 38
Passport cover of Georgia
GEORGIA
120
74
46
78
Passport cover of Marshall Islands
MARSHALL ISLANDS
120
74
46
78
PASSPORT POWER RANK: 39
Passport cover of Russian Federation
RUSSIAN FEDERATION
118
82
36
80
Passport cover of Nicaragua
NICARAGUA
118
75
43
80
PASSPORT POWER RANK: 40
Passport cover of Bosnia and Herzegovina
BOSNIA AND HERZEGOVINA
117
74
43
81
Passport cover of Turkey
TURKEY
117
71
46
81
PASSPORT POWER RANK: 41
Passport cover of Moldova
MOLDOVA
116
75
41
82
Passport cover of Palau
PALAU
116
68
48
82
PASSPORT POWER RANK: 42
Passport cover of Albania
ALBANIA
114
70
44
84
Passport cover of Micronesia
MICRONESIA
114
67
47
84
PASSPORT POWER RANK: 43
Passport cover of South Africa
SOUTH AFRICA
100
63
37
98
PASSPORT POWER RANK: 44
Passport cover of Kuwait
KUWAIT
99
52
47
99
PASSPORT POWER RANK: 45
Passport cover of Timor-Leste
TIMOR-LESTE
98
56
42
100
Passport cover of Qatar
QATAR
98
54
44
100
PASSPORT POWER RANK: 46
Passport cover of Belize
BELIZE
94
60
34
104
Passport cover of Ecuador
ECUADOR
94
47
47
104
PASSPORT POWER RANK: 47
Passport cover of Fiji
FIJI
93
50
43
105
PASSPORT POWER RANK: 48
Passport cover of Jamaica
JAMAICA
91
55
36
107
PASSPORT POWER RANK: 49
Passport cover of Bahrain
BAHRAIN
89
46
43
109
Passport cover of Maldives
MALDIVES
89
46
43
109
PASSPORT POWER RANK: 50
Passport cover of Guyana
GUYANA
88
47
41
110
PASSPORT POWER RANK: 51
Passport cover of Thailand
THAILAND
85
39
46
113
PASSPORT POWER RANK: 52
Passport cover of Oman
OMAN
84
41
43
114
Passport cover of Kazakhstan
KAZAKHSTAN
84
38
46
114
PASSPORT POWER RANK: 53
Passport cover of Belarus
BELARUS
83
43
40
115
PASSPORT POWER RANK: 54
Passport cover of Botswana
BOTSWANA
82
49
33
116
Passport cover of Nauru
NAURU
82
43
39
116
Passport cover of Bolivia
BOLIVIA
82
37
45
116
PASSPORT POWER RANK: 55
Passport cover of Suriname
SURINAME
81
38
43
117
Passport cover of Indonesia
INDONESIA
81
38
43
117
Passport cover of Papua New Guinea
PAPUA NEW GUINEA
81
38
43
117
PASSPORT POWER RANK: 56
Passport cover of Lesotho
LESOTHO
80
46
34
118
Passport cover of Saudi Arabia
SAUDI ARABIA
80
39
41
118
PASSPORT POWER RANK: 57
Passport cover of Eswatini
ESWATINI
79
46
33
119
PASSPORT POWER RANK: 58
Passport cover of Malawi
MALAWI
76
43
33
122
Passport cover of China
CHINA
76
29
47
122
PASSPORT POWER RANK: 59
Passport cover of Azerbaijan
AZERBAIJAN
75
34
41
123
PASSPORT POWER RANK: 60
Passport cover of Tanzania
TANZANIA
74
42
32
124
Passport cover of Kenya
KENYA
74
39
35
124
Passport cover of Cuba
CUBA
74
30
44
124
PASSPORT POWER RANK: 61
Passport cover of Namibia
NAMIBIA
73
41
32
125
Passport cover of Zambia
ZAMBIA
73
41
32
125
Passport cover of Philippines
PHILIPPINES
73
35
38
125
Passport cover of Tunisia
TUNISIA
73
34
39
125
Passport cover of Dominican Republic
DOMINICAN REPUBLIC
73
28
45
125
PASSPORT POWER RANK: 62
Passport cover of Cape Verde
CAPE VERDE
72
34
38
126
Passport cover of Armenia
ARMENIA
72
33
39
126
Passport cover of Mongolia
MONGOLIA
72
32
40
126
Passport cover of Kyrgyzstan
KYRGYZSTAN
72
29
43
126
PASSPORT POWER RANK: 63
Passport cover of Gambia
GAMBIA
71
45
26
127
Passport cover of Zimbabwe
ZIMBABWE
71
39
32
127
Passport cover of Uganda
UGANDA
71
35
36
127
Passport cover of Morocco
MOROCCO
71
31
40
127
PASSPORT POWER RANK: 64
Passport cover of Ghana
GHANA
69
39
30
129
PASSPORT POWER RANK: 65
Passport cover of India
INDIA
67
26
41
131
Passport cover of Sao Tome and Principe
SAO TOME AND PRINCIPE
67
23
44
131
PASSPORT POWER RANK: 66
Passport cover of Uzbekistan
UZBEKISTAN
66
26
40
132
Passport cover of Tajikistan
TAJIKISTAN
66
26
40
132
PASSPORT POWER RANK: 67
Passport cover of Senegal
SENEGAL
65
32
33
133
Passport cover of Rwanda
RWANDA
65
25
40
133
PASSPORT POWER RANK: 68
Passport cover of Benin
BENIN
64
30
34
134
Passport cover of Mozambique
MOZAMBIQUE
64
27
37
134
PASSPORT POWER RANK: 69
Passport cover of Sierra Leone
SIERRA LEONE
63
40
23
135
Passport cover of Burkina Faso
BURKINA FASO
63
29
34
135
Passport cover of Jordan
JORDAN
63
22
41
135
Passport cover of Cambodia
CAMBODIA
63
20
43
135
PASSPORT POWER RANK: 70
Passport cover of Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
62
28
34
136
Passport cover of Mauritania
MAURITANIA
62
26
36
136
Passport cover of Gabon
GABON
62
24
38
136
Passport cover of Madagascar
MADAGASCAR
62
24
38
136
Passport cover of Viet Nam
VIET NAM
62
22
40
136
Passport cover of Bhutan
BHUTAN
62
17
45
136
PASSPORT POWER RANK: 71
Passport cover of Angola
ANGOLA
60
25
35
138
Passport cover of Algeria
ALGERIA
60
18
42
138
PASSPORT POWER RANK: 72
Passport cover of Togo
TOGO
59
25
34
139
Passport cover of Laos
LAOS
59
21
38
139
Passport cover of Haiti
HAITI
59
19
40
139
Passport cover of Comoros
COMOROS
59
18
41
139
PASSPORT POWER RANK: 73
Passport cover of Guinea
GUINEA
58
27
31
140
Passport cover of Guinea-Bissau
GUINEA-BISSAU
58
25
33
140
Passport cover of Egypt
EGYPT
58
17
41
140
PASSPORT POWER RANK: 74
Passport cover of Mali
MALI
57
31
26
141
Passport cover of Niger
NIGER
57
29
28
141
Passport cover of Turkmenistan
TURKMENISTAN
57
17
40
141
PASSPORT POWER RANK: 75
Passport cover of Equatorial Guinea
EQUATORIAL GUINEA
55
18
37
143
PASSPORT POWER RANK: 76
Passport cover of Chad
CHAD
54
22
32
144
PASSPORT POWER RANK: 77
Passport cover of Myanmar [Burma]
MYANMAR [BURMA]
53
15
38
145
Passport cover of Djibouti
DJIBOUTI
53
14
39
145
PASSPORT POWER RANK: 78
Passport cover of Liberia
LIBERIA
52
25
27
146
Passport cover of Burundi
BURUNDI
52
19
33
146
PASSPORT POWER RANK: 79
Passport cover of Cameroon
CAMEROON
51
18
33
147
Passport cover of Central African Republic
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
51
18
33
147
Passport cover of Nepal
NEPAL
51
13
38
147
PASSPORT POWER RANK: 80
Passport cover of Nigeria
NIGERIA
50
23
27
148
Passport cover of Lebanon
LEBANON
50
16
34
148
Passport cover of Kosovo
KOSOVO
50
14
36
148
PASSPORT POWER RANK: 81
Passport cover of Bangladesh
BANGLADESH
49
18
31
149
PASSPORT POWER RANK: 82
Passport cover of Sri Lanka
SRI LANKA
48
16
32
150
Passport cover of Congo
CONGO
48
14
34
150
Passport cover of Ethiopia
ETHIOPIA
48
11
37
150
PASSPORT POWER RANK: 83
Passport cover of Congo (Dem. Rep.)
CONGO (DEM. REP.)
47
15
32
151
Passport cover of Palestinian Territories
PALESTINIAN TERRITORIES
47
14
33
151
Passport cover of South Sudan
SOUTH SUDAN
47
14
33
151
PASSPORT POWER RANK: 84
Passport cover of Iran
IRAN
46
12
34
152
Passport cover of North Korea
NORTH KOREA
46
11
35
152
PASSPORT POWER RANK: 85
Passport cover of Libya
LIBYA
44
13
31
154
PASSPORT POWER RANK: 86
Passport cover of Eritrea
ERITREA
43
11
32
155
Passport cover of Sudan
SUDAN
43
9
34
155
PASSPORT POWER RANK: 87
Passport cover of Yemen
YEMEN
40
11
29
158
Passport cover of Somalia
SOMALIA
40
9
31
158
Passport cover of Pakistan
PAKISTAN
40
8
32
158
PASSPORT POWER RANK: 88
Passport cover of Syria
SYRIA
37
9
28
161
PASSPORT POWER RANK: 89
Passport cover of Iraq
IRAQ
33
7
26
165
PASSPORT POWER RANK: 90
Passport cover of Afghanistan
AFGHANISTAN
30
5
25
168

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
0 کامنت
نظر خودتان را ارسال کنید
0