آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 2 و 3 آبان ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/02
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/08/02
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

4,575,000 تومان
4,960,000 تومان
4,390,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
ALL

4,765,000 تومان
5,325,000 تومان
4,490,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
ALL

4,855,000 تومان
5,420,000 تومان
4,490,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
BB

5,045,000 تومان
5,705,000 تومان
4,590,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
ALL

5,235,000 تومان
5,985,000 تومان
4,690,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
ALL

5,705,000 تومان
6,735,000 تومان
4,990,000 تومان
3,400,000 تومان
AYT
UALL

5,890,000 تومان
7,490,000 تومان
5,145,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
UALL

5,890,000 تومان
8,055,000 تومان
5,145,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
UALL

6,175,000 تومان
7,960,000 تومان
5,390,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
UALL

6,455,000 تومان
8,615,000 تومان
-
-
KEMER
UALL

6,550,000 تومان
8,055,000 تومان
5,290,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

6,735,000 تومان
9,850,000 تومان
5,390,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
UALL

6,830,000 تومان
8,335,000 تومان
5,500,000 تومان
3,400,000 تومان
KUNDO
ALL

6,925,000 تومان
8,995,000 تومان
5,490,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

7,300,000 تومان
10,965,000 تومان
5,690,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
UALL

7,395,000 تومان
10,965,000 تومان
5,690,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
ALL

7,585,000 تومان
9,935,000 تومان
5,990,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
UALL

7,675,000 تومان
-
5,890,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

7,770,000 تومان
10,590,000 تومان
6,030,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

8,055,000 تومان
11,530,000 تومان
6,290,000 تومان
3,400,000 تومان
UALL

9,085,000 تومان
11,720,000 تومان
6,790,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

9,775,000 تومان
12,845,000 تومان
7,110,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

10,310,000 تومان
13,580,000 تومان
7,390,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
UALL

10,405,000 تومان
13,695,000 تومان
10,990,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

10,405,000 تومان
13,695,000 تومان
10,990,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

10,405,000 تومان
13,695,000 تومان
10,990,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

10,525,000 تومان
13,930,000 تومان
7,510,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
UALL

10,875,000 تومان
13,975,000 تومان
7,590,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
UALL

11,260,000 تومان
15,105,000 تومان
7,890,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

11,435,000 تومان
15,280,000 تومان
7,995,000 تومان
3,400,000 تومان
LARA
UALL

11,625,000 تومان
18,955,000 تومان
7,990,000 تومان
3,400,000 تومان
KEMER
UALL

12,435,000 تومان
17,640,000 تومان
8,590,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
UALL

13,505,000 تومان
18,395,000 تومان
9,090,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
UALL

14,255,000 تومان
19,615,000 تومان
8,890,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
UALL

17,830,000 تومان
29,110,000 تومان
11,390,000 تومان
3,400,000 تومان
BELEK
نام هتل ORANGE GARDEN HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,575,000 تومان 4,960,000 تومان 4,390,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KEMER
نام هتل HIMEROS LIFE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,765,000 تومان 5,325,000 تومان 4,490,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,855,000 تومان 5,420,000 تومان 4,490,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل ORANGE PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,045,000 تومان 5,705,000 تومان 4,590,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,235,000 تومان 5,985,000 تومان 4,690,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,705,000 تومان 6,735,000 تومان 4,990,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,890,000 تومان 7,490,000 تومان 5,145,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL TURKIZ

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,890,000 تومان 8,055,000 تومان 5,145,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل AMARA PRESTIGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,175,000 تومان 7,960,000 تومان 5,390,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,455,000 تومان 8,615,000 تومان - -
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,550,000 تومان 8,055,000 تومان 5,290,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,735,000 تومان 9,850,000 تومان 5,390,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل KERVANSARAY KUNDO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,830,000 تومان 8,335,000 تومان 5,500,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KUNDO
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,925,000 تومان 8,995,000 تومان 5,490,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,300,000 تومان 10,965,000 تومان 5,690,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 10,965,000 تومان 5,690,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,585,000 تومان 9,935,000 تومان 5,990,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل VENEZIA PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,675,000 تومان - 5,890,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل WIND OF LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,770,000 تومان 10,590,000 تومان 6,030,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل CONCORDE DE LUXE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,055,000 تومان 11,530,000 تومان 6,290,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل MIRACLE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,085,000 تومان 11,720,000 تومان 6,790,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,775,000 تومان 12,845,000 تومان 7,110,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,310,000 تومان 13,580,000 تومان 7,390,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ROYAL WINGS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,405,000 تومان 13,695,000 تومان 10,990,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,405,000 تومان 13,695,000 تومان 10,990,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,405,000 تومان 13,695,000 تومان 10,990,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SUSESI LUXURY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,525,000 تومان 13,930,000 تومان 7,510,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ELA QUALITY RESORT BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,875,000 تومان 13,975,000 تومان 7,590,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,260,000 تومان 15,105,000 تومان 7,890,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,435,000 تومان 15,280,000 تومان 7,995,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,625,000 تومان 18,955,000 تومان 7,990,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل XANADU RESORT BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,435,000 تومان 17,640,000 تومان 8,590,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CALISTA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,505,000 تومان 18,395,000 تومان 9,090,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,255,000 تومان 19,615,000 تومان 8,890,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل MAXX ROYAL BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,830,000 تومان 29,110,000 تومان 11,390,000 تومان 3,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان است .

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است .

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

قیمت کودک 2 الی 12 سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد. در صورت وجود 2 کودک یا بیشتر در یک اتاق برای اطلاع از قیمت کودک دوم با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500