آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 9 و 11 آبان ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/09
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/08/08
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

3,700,000 تومان
4,225,000 تومان
3,280,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
ALL

3,700,000 تومان
4,225,000 تومان
3,280,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

4,280,000 تومان
5,515,000 تومان
3,710,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
ALL

4,690,000 تومان
6,220,000 تومان
3,775,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
ALL

5,350,000 تومان
6,700,000 تومان
4,105,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

5,610,000 تومان
7,095,000 تومان
4,235,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

5,875,000 تومان
7,495,000 تومان
4,370,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,405,000 تومان
8,285,000 تومان
4,635,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,580,000 تومان
8,580,000 تومان
4,730,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,600,000 تومان
8,580,000 تومان
4,730,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,735,000 تومان
9,190,000 تومان
4,800,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
UALL

6,930,000 تومان
9,075,000 تومان
4,895,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,930,000 تومان
9,075,000 تومان
4,895,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,930,000 تومان
9,075,000 تومان
4,895,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

7,000,000 تومان
9,175,000 تومان
4,930,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

7,395,000 تومان
9,770,000 تومان
5,130,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

7,725,000 تومان
10,265,000 تومان
5,295,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

7,855,000 تومان
10,465,000 تومان
5,360,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

7,920,000 تومان
11,090,000 تومان
5,390,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

8,180,000 تومان
17,590,000 تومان
4,400,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
UALL

8,580,000 تومان
11,550,000 تومان
5,720,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

8,580,000 تومان
11,550,000 تومان
5,720,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
HB

8,580,000 تومان
11,550,000 تومان
5,720,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

9,240,000 تومان
12,540,000 تومان
6,050,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

9,570,000 تومان
13,035,000 تومان
6,215,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,700,000 تومان 4,225,000 تومان 3,280,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,700,000 تومان 4,225,000 تومان 3,280,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,280,000 تومان 5,515,000 تومان 3,710,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 6,220,000 تومان 3,775,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل IC HOTELS GREEN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,350,000 تومان 6,700,000 تومان 4,105,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان 7,095,000 تومان 4,235,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RAMADA PLAZA ANTALYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,875,000 تومان 7,495,000 تومان 4,370,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN BE GRAND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,405,000 تومان 8,285,000 تومان 4,635,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ADALYA ELITE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,580,000 تومان 8,580,000 تومان 4,730,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل MIRACLE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان 8,580,000 تومان 4,730,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل AVANTGARDE LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,735,000 تومان 9,190,000 تومان 4,800,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,930,000 تومان 9,075,000 تومان 4,895,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,930,000 تومان 9,075,000 تومان 4,895,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL WINGS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,930,000 تومان 9,075,000 تومان 4,895,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,000,000 تومان 9,175,000 تومان 4,930,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,770,000 تومان 5,130,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,725,000 تومان 10,265,000 تومان 5,295,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SUSESI LUXURY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,855,000 تومان 10,465,000 تومان 5,360,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SELECTUM LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان 11,090,000 تومان 5,390,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,180,000 تومان 17,590,000 تومان 4,400,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,580,000 تومان 11,550,000 تومان 5,720,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل KAYA PALAZZO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,580,000 تومان 11,550,000 تومان 5,720,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS LEGENDS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,580,000 تومان 11,550,000 تومان 5,720,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات HB
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,240,000 تومان 12,540,000 تومان 6,050,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SUENO DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,570,000 تومان 13,035,000 تومان 6,215,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK

نرخ کودک زیره 2 سال 400000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

با مجاز تا 30 کیلوگرم.

در هتل های رویال هالیدی، رویال وینگز و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال و در هتل های کارمیر و کنکورد کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500