آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور استانبول ویژه مرداد ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/16
  • هوایی
  • مقصد: استانبول
  • اعتبار تا: 1398/05/29
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

3,590,000 تومان
4,290,000 تومان
2,950,000 تومان
2,500,000 تومان
AKSARAY
BB

3,690,000 تومان
4,150,000 تومان
2,950,000 تومان
2,500,000 تومان
AKSARAY
BB

3,690,000 تومان
5,290,000 تومان
-
2,500,000 تومان
SISLI
BB

3,890,000 تومان
4,390,000 تومان
3,000,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

4,090,000 تومان
5,090,000 تومان
3,100,000 تومان
2,500,000 تومان
DOLAPDERE
BB

4,190,000 تومان
5,390,000 تومان
3,650,000 تومان
2,500,000 تومان
SISLI
BB

4,190,000 تومان
5,290,000 تومان
3,190,000 تومان
2,500,000 تومان
DOLAPDERE
BB

4,190,000 تومان
5,290,000 تومان
3,190,000 تومان
2,500,000 تومان
DOLAPDERE
BB

4,190,000 تومان
5,590,000 تومان
-
2,500,000 تومان
DOLAPDERE
BB

4,390,000 تومان
5,390,000 تومان
3,290,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

4,690,000 تومان
5,790,000 تومان
3,590,000 تومان
2,500,000 تومان
SUTLUCE
BB

4,690,000 تومان
6,190,000 تومان
3,390,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

4,790,000 تومان
6,290,000 تومان
3,590,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

4,990,000 تومان
6,990,000 تومان
3,490,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

4,990,000 تومان
6,790,000 تومان
3,590,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

4,990,000 تومان
6,590,000 تومان
3,490,000 تومان
2,500,000 تومان
SISLI
BB

4,990,000 تومان
6,390,000 تومان
3,390,000 تومان
2,500,000 تومان
SISLI
BB

5,190,000 تومان
6,790,000 تومان
3,590,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

5,190,000 تومان
7,190,000 تومان
3,590,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

5,290,000 تومان
7,590,000 تومان
3,390,000 تومان
2,500,000 تومان
TAKSIM
BB

5,490,000 تومان
7,890,000 تومان
3,790,000 تومان
2,500,000 تومان
LEVENT
BB

5,790,000 تومان
8,390,000 تومان
3,590,000 تومان
2,500,000 تومان
BOMONTI
BB

9,990,000 تومان
15,790,000 تومان
-
2,500,000 تومان
BESIKTAS
BB

12,290,000 تومان
19,790,000 تومان
4,290,000 تومان
2,500,000 تومان
BESIKTAS
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 4,290,000 تومان 2,950,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 4,150,000 تومان 2,950,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل LAMPA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 5,290,000 تومان - 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل MONTAGNA HERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,890,000 تومان 4,390,000 تومان 3,000,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,090,000 تومان 5,090,000 تومان 3,100,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDERE
نام هتل BLUEWAY CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,390,000 تومان 3,650,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,290,000 تومان 3,190,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDERE
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,290,000 تومان 3,190,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDERE
نام هتل WHITE MONARCH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,590,000 تومان - 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDERE
نام هتل GRAND HOTEL HALIC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,390,000 تومان 5,390,000 تومان 3,290,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل LAZZONI HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 5,790,000 تومان 3,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SUTLUCE
نام هتل RICHMOND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 6,190,000 تومان 3,390,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل THE MARMARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,790,000 تومان 6,290,000 تومان 3,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل AVANTGARDE TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,990,000 تومان 3,490,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل KONAK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,790,000 تومان 3,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,590,000 تومان 3,490,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل THE HOUSE BOMONTI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,390,000 تومان 3,390,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل TAKSIM GONEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان 6,790,000 تومان 3,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل ELITE WORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان 7,190,000 تومان 3,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل THE ELYSIUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان 7,590,000 تومان 3,390,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل MOVENPIK LEVENT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان 7,890,000 تومان 3,790,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LEVENT
نام هتل HILTON ISTANBUL BOMONTI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان 8,390,000 تومان 3,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BOMONTI
نام هتل CIRAGAN PALACE KEMPINSKI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان 15,790,000 تومان - 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BESIKTAS
نام هتل FOUR SEASONS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,290,000 تومان 19,790,000 تومان 4,290,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BESIKTAS

نرخ کودک زیر 2 سال 290000 تومان می باشد.

پکیج فوق بر روی کمترین کلاس پروازی ماهان محاسبه گردیده و در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت هزینه آن محاسبه میشود.

در صورت درخواست شب اضافه و هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل شود.

هنگام رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی می باشد.

پرواز چارتر و هتل در صورت کانفیرم، گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.

بیمه مسافرتی افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 لیدر
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی هزینه: 6 دلار بابت هر نفر
4 گشت شهری + یک وعده نهار رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500