آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور استانبول ویژه شهریور ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/21
  • هوایی
  • مقصد: استانبول
  • اعتبار تا: 1398/06/25
  • مدت اقامت: 4 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

4,560,000 تومان
5,115,000 تومان
4,315,000 تومان
3,790,000 تومان
AKSARAY
BB

4,700,000 تومان
5,575,000 تومان
4,410,000 تومان
3,790,000 تومان
FATIH
BB

4,745,000 تومان
5,670,000 تومان
4,410,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,090,000 تومان
6,365,000 تومان
4,170,000 تومان
3,790,000 تومان
SISLI
BB

5,090,000 تومان
6,365,000 تومان
4,895,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,210,000 تومان
6,130,000 تومان
4,895,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,210,000 تومان
6,365,000 تومان
4,655,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,320,000 تومان
6,825,000 تومان
4,715,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,555,000 تومان
7,285,000 تومان
4,835,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,555,000 تومان
7,270,000 تومان
-
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,785,000 تومان
7,285,000 تومان
4,655,000 تومان
3,790,000 تومان
SISLI
BB

5,820,000 تومان
7,795,000 تومان
4,990,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,820,000 تومان
7,795,000 تومان
4,990,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,845,000 تومان
7,850,000 تومان
5,005,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,955,000 تومان
7,530,000 تومان
5,060,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

5,955,000 تومان
8,060,000 تومان
5,060,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

6,015,000 تومان
8,210,000 تومان
4,895,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

6,475,000 تومان
8,585,000 تومان
4,780,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

6,475,000 تومان
9,115,000 تومان
4,780,000 تومان
3,790,000 تومان
SISLI
BB

6,875,000 تومان
9,900,000 تومان
5,545,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

8,255,000 تومان
11,525,000 تومان
5,150,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

8,325,000 تومان
12,800,000 تومان
4,780,000 تومان
3,790,000 تومان
BESIKTAS
BB

8,325,000 تومان
12,800,000 تومان
4,780,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

8,355,000 تومان
11,745,000 تومان
6,305,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

8,455,000 تومان
12,540,000 تومان
5,060,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
BB

9,375,000 تومان
14,910,000 تومان
5,335,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,560,000 تومان 5,115,000 تومان 4,315,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل MONOPOL HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,700,000 تومان 5,575,000 تومان 4,410,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات FATIH
نام هتل KERVANSARAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,745,000 تومان 5,670,000 تومان 4,410,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,090,000 تومان 6,365,000 تومان 4,170,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,090,000 تومان 6,365,000 تومان 4,895,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل MARBLE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,210,000 تومان 6,130,000 تومان 4,895,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل ETERNO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,210,000 تومان 6,365,000 تومان 4,655,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل TAXIM EXPRESS HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,320,000 تومان 6,825,000 تومان 4,715,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GREEN PARK TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,555,000 تومان 7,285,000 تومان 4,835,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل PREMIST HOTEL TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,555,000 تومان 7,270,000 تومان - 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,785,000 تومان 7,285,000 تومان 4,655,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل AVANTGARDE TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,820,000 تومان 7,795,000 تومان 4,990,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,820,000 تومان 7,795,000 تومان 4,990,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,845,000 تومان 7,850,000 تومان 5,005,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل LARES PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان 7,530,000 تومان 5,060,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GOLEDN PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان 8,060,000 تومان 5,060,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,015,000 تومان 8,210,000 تومان 4,895,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل TITANIC CITY TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,475,000 تومان 8,585,000 تومان 4,780,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل RADISSON BLU SISLI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,475,000 تومان 9,115,000 تومان 4,780,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل MERCURE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,875,000 تومان 9,900,000 تومان 5,545,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND HYATT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,255,000 تومان 11,525,000 تومان 5,150,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,325,000 تومان 12,800,000 تومان 4,780,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BESIKTAS
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,325,000 تومان 12,800,000 تومان 4,780,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل DIVAN TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,355,000 تومان 11,745,000 تومان 6,305,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل ELITE WORLD PRESTIGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,455,000 تومان 12,540,000 تومان 5,060,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,375,000 تومان 14,910,000 تومان 5,335,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

هنگام رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی می باشد.

بیمه مسافرتی افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4 شب 4 شب و 5 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 لیدر
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500