آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور+پنانگ ویژه مرداد و شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/04/13
  • هوایی
  • مقصد: کوالالامپور
  • اعتبار تا: 1398/06/30
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

6,290,000 تومان
7,490,000 تومان
5,240,000 تومان
4,420,000 تومان
BB

BB

6,390,000 تومان
7,690,000 تومان
5,340,000 تومان
4,460,000 تومان
BB

BB

6,450,000 تومان
7,810,000 تومان
5,400,000 تومان
4,480,000 تومان
BB

BB

6,650,000 تومان
8,190,000 تومان
5,600,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

BB

6,690,000 تومان
8,290,000 تومان
5,640,000 تومان
4,580,000 تومان
BB

BB

6,750,000 تومان
8,410,000 تومان
5,700,000 تومان
4,600,000 تومان
BB

BB

6,790,000 تومان
8,360,000 تومان
5,740,000 تومان
4,620,000 تومان
BB

BB

7,070,000 تومان
9,040,000 تومان
-
4,720,000 تومان
BB

BB

7,140,000 تومان
9,190,000 تومان
6,090,000 تومان
4,760,000 تومان
BB

BB

7,190,000 تومان
9,280,000 تومان
6,140,000 تومان
4,770,000 تومان
BB

BB

7,210,000 تومان
9,330,000 تومان
6,160,000 تومان
4,780,000 تومان
BB

BB

7,210,000 تومان
9,330,000 تومان
6,160,000 تومان
4,780,000 تومان
BB

BB

7,310,000 تومان
9,530,000 تومان
6,260,000 تومان
4,820,000 تومان
BB

BB

7,330,000 تومان
9,570,000 تومان
6,280,000 تومان
4,830,000 تومان
BB

BB

7,380,000 تومان
9,670,000 تومان
6,330,000 تومان
4,860,000 تومان
BB

BB

7,380,000 تومان
9,670,000 تومان
6,330,000 تومان
4,860,000 تومان
BB

BB

7,460,000 تومان
9,820,000 تومان
6,410,000 تومان
4,880,000 تومان
BB

BB

7,530,000 تومان
9,960,000 تومان
6,480,000 تومان
4,910,000 تومان
BB

BB

7,530,000 تومان
9,960,000 تومان
6,480,000 تومان
4,910,000 تومان
BB

BB

7,600,000 تومان
10,110,000 تومان
6,550,000 تومان
4,940,000 تومان
BB

BB

8,150,000 تومان
11,190,000 تومان
7,100,000 تومان
5,160,000 تومان
BB

BB

8,180,000 تومان
11,270,000 تومان
7,130,000 تومان
5,170,000 تومان
BB

BB

8,330,000 تومان
11,560,000 تومان
7,280,000 تومان
5,230,000 تومان
BB

BB

8,470,000 تومان
11,850,000 تومان
7,420,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

BB

10,140,000 تومان
15,190,000 تومان
9,090,000 تومان
5,960,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS

COPTHORN ORCHID

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,290,000 تومان 7,490,000 تومان 5,240,000 تومان 4,420,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MAY TOWER

COPTHORN ORCHID

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,390,000 تومان 7,690,000 تومان 5,340,000 تومان 4,460,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPRESS

FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,450,000 تومان 7,810,000 تومان 5,400,000 تومان 4,480,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

COPTHORN ORCHID

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,650,000 تومان 8,190,000 تومان 5,600,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل COSMO

FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,690,000 تومان 8,290,000 تومان 5,640,000 تومان 4,580,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

MERCURE PENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,750,000 تومان 8,410,000 تومان 5,700,000 تومان 4,600,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Ambassador Row hotel

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,790,000 تومان 8,360,000 تومان 5,740,000 تومان 4,620,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل TAMU

RAINBOW PARADISE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,070,000 تومان 9,040,000 تومان - 4,720,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MERCURE

MERCURE PENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,140,000 تومان 9,190,000 تومان 6,090,000 تومان 4,760,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

MERCURE PENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,190,000 تومان 9,280,000 تومان 6,140,000 تومان 4,770,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

EVER GREEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,210,000 تومان 9,330,000 تومان 6,160,000 تومان 4,780,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

EVER GREEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,210,000 تومان 9,330,000 تومان 6,160,000 تومان 4,780,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

RAINBOW PARADISE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,310,000 تومان 9,530,000 تومان 6,260,000 تومان 4,820,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,330,000 تومان 9,570,000 تومان 6,280,000 تومان 4,830,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

MERCURE PENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,380,000 تومان 9,670,000 تومان 6,330,000 تومان 4,860,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,380,000 تومان 9,670,000 تومان 6,330,000 تومان 4,860,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

EVER GREEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,460,000 تومان 9,820,000 تومان 6,410,000 تومان 4,880,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,530,000 تومان 9,960,000 تومان 6,480,000 تومان 4,910,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FRASER RESIDENCE

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,530,000 تومان 9,960,000 تومان 6,480,000 تومان 4,910,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

EVER GREEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,600,000 تومان 10,110,000 تومان 6,550,000 تومان 4,940,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

GOLDEN SANDS BY SHANGRI-LA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,150,000 تومان 11,190,000 تومان 7,100,000 تومان 5,160,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

PARK ROYAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,180,000 تومان 11,270,000 تومان 7,130,000 تومان 5,170,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FRASER RESIDENCE

LEXIS SUITE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,330,000 تومان 11,560,000 تومان 7,280,000 تومان 5,230,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

PARK ROYAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,470,000 تومان 11,850,000 تومان 7,420,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHANGRI-LA KUALA LUMPUR

SHANGRI-LA'S RASA SAYANG RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 10,140,000 تومان 15,190,000 تومان 9,090,000 تومان 5,960,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

پرواز چارتر، هتل گارانتی وغیر قابل استرداد می باشد.

مبلغ کودک زیر 2 سال 800.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 پنانگ 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 سیم کارت رایگان
3 گشت شهری گشت نیمروزی
4 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ترانسفرفرودگاهی و کوالالامپور+پنانگ
5 لیدر لیدر محلی
6 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط