آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور + پنانگ ویژه آذر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/09/04
  • هوایی
  • مقصد: پنانگ
  • اعتبار تا: 1398/09/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

5,925,000 تومان
7,125,000 تومان
5,090,000 تومان
4,290,000 تومان
BB

BB

6,015,000 تومان
7,255,000 تومان
5,150,000 تومان
4,330,000 تومان
BB

BB

6,015,000 تومان
7,255,000 تومان
5,150,000 تومان
4,330,000 تومان
BB

BB

6,175,000 تومان
7,575,000 تومان
5,250,000 تومان
4,390,000 تومان
BB

BB

6,175,000 تومان
7,575,000 تومان
5,250,000 تومان
4,450,000 تومان
BB

BB

6,415,000 تومان
8,075,000 تومان
5,490,000 تومان
4,450,000 تومان
BB

BB

6,665,000 تومان
8,575,000 تومان
5,750,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

BB

6,715,000 تومان
8,715,000 تومان
5,850,000 تومان
4,590,000 تومان
BB

BB

6,865,000 تومان
8,975,000 تومان
5,950,000 تومان
4,650,000 تومان
BB

BB

6,865,000 تومان
8,975,000 تومان
5,950,000 تومان
4,650,000 تومان
BB

BB

6,865,000 تومان
8,975,000 تومان
5,950,000 تومان
4,650,000 تومان
BB

BB

6,955,000 تومان
9,075,000 تومان
6,050,000 تومان
4,690,000 تومان
BB

BB

6,995,000 تومان
9,175,000 تومان
6,090,000 تومان
4,690,000 تومان
BB

BB

6,995,000 تومان
9,175,000 تومان
6,090,000 تومان
4,690,000 تومان
BB

BB

7,015,000 تومان
9,215,000 تومان
6,090,000 تومان
4,690,000 تومان
BB

BB

7,015,000 تومان
9,215,000 تومان
6,090,000 تومان
4,690,000 تومان
BB

BB

7,175,000 تومان
9,575,000 تومان
6,250,000 تومان
4,750,000 تومان
BB

BB

7,645,000 تومان
10,475,000 تومان
6,750,000 تومان
4,950,000 تومان
BB

BB

7,695,000 تومان
10,615,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

8,215,000 تومان
11,715,000 تومان
7,340,000 تومان
5,190,000 تومان
BB

BB

8,215,000 تومان
11,715,000 تومان
7,340,000 تومان
5,190,000 تومان
BB

BB

8,345,000 تومان
11,915,000 تومان
7,450,000 تومان
5,190,000 تومان
BB

BB

8,425,000 تومان
12,115,000 تومان
7,540,000 تومان
5,250,000 تومان
BB

BB

9,165,000 تومان
13,515,000 تومان
8,250,000 تومان
5,550,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS CHINA TOWN

COPTHORN ORCHID

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,925,000 تومان 7,125,000 تومان 5,090,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL BUKIT BINTANG

COPTHORN ORCHID

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,015,000 تومان 7,255,000 تومان 5,150,000 تومان 4,330,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPERES CENTRAL MARKET

COPTHORN ORCHID

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,015,000 تومان 7,255,000 تومان 5,150,000 تومان 4,330,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,175,000 تومان 7,575,000 تومان 5,250,000 تومان 4,390,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MAY TOWER

FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,175,000 تومان 7,575,000 تومان 5,250,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,415,000 تومان 8,075,000 تومان 5,490,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

MERCURE PENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,665,000 تومان 8,575,000 تومان 5,750,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS KUALA LUMPUR

RAINBOW PARADISE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,715,000 تومان 8,715,000 تومان 5,850,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

RAINBOW PARADISE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,865,000 تومان 8,975,000 تومان 5,950,000 تومان 4,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

RAINBOW PARADISE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,865,000 تومان 8,975,000 تومان 5,950,000 تومان 4,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

RAINBOW PARADISE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,865,000 تومان 8,975,000 تومان 5,950,000 تومان 4,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SWISS GARDEN

MERCURE PENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,955,000 تومان 9,075,000 تومان 6,050,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

EVER GREEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,995,000 تومان 9,175,000 تومان 6,090,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

EVER GREEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,995,000 تومان 9,175,000 تومان 6,090,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,015,000 تومان 9,215,000 تومان 6,090,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DORSET REGENCY

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,015,000 تومان 9,215,000 تومان 6,090,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MAYA HOTEL

EVER GREEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,175,000 تومان 9,575,000 تومان 6,250,000 تومان 4,750,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

GOLDEN SANDS BY SHANGRI-LA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,645,000 تومان 10,475,000 تومان 6,750,000 تومان 4,950,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MAYA HOTEL

PARK ROYAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 7,695,000 تومان 10,615,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

PARK ROYAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,215,000 تومان 11,715,000 تومان 7,340,000 تومان 5,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

SHERATON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,215,000 تومان 11,715,000 تومان 7,340,000 تومان 5,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

LEXIS SUITE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,345,000 تومان 11,915,000 تومان 7,450,000 تومان 5,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

HARD ROCK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,425,000 تومان 12,115,000 تومان 7,540,000 تومان 5,250,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

RASA SAYANG BY SHANGRILA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 9,165,000 تومان 13,515,000 تومان 8,250,000 تومان 5,550,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 پنانگ 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 سیم کارت رایگان
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ترانسفرفرودگاهی و کوالالامپور+پنانگ
4 راهنمای فارسی زبان
5 گشت شهری 1 گشت در کوالا و 1 گشت در پنانگ
6 لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط