آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس + باتومی ویژه 18 تا 30 مهرماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/18
  • هوایی
  • مقصد: باتومی
  • اعتبار تا: 1398/07/29
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

2,815,000 تومان
3,385,000 تومان
2,790,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

3,015,000 تومان
3,635,000 تومان
2,790,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

3,585,000 تومان
4,795,000 تومان
3,350,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

3,855,000 تومان
5,115,000 تومان
3,390,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

3,855,000 تومان
5,115,000 تومان
3,390,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,055,000 تومان
5,615,000 تومان
3,490,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,055,000 تومان
5,615,000 تومان
3,490,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,260,000 تومان
6,055,000 تومان
3,900,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,260,000 تومان
6,055,000 تومان
3,590,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,260,000 تومان
6,055,000 تومان
3,900,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,260,000 تومان
6,055,000 تومان
3,900,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,615,000 تومان
6,755,000 تومان
4,350,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,615,000 تومان
6,755,000 تومان
4,350,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

4,755,000 تومان
6,755,000 تومان
3,890,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

5,455,000 تومان
7,955,000 تومان
4,450,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

5,665,000 تومان
8,865,000 تومان
4,590,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

6,255,000 تومان
10,055,000 تومان
-
2,090,000 تومان
BB

BB

6,615,000 تومان
10,715,000 تومان
5,690,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

BB

8,765,000 تومان
14,355,000 تومان
8,290,000 تومان
2,090,000 تومان
نام هتل POLO

MARI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,815,000 تومان 3,385,000 تومان 2,790,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل LE GRANDE

MARI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,015,000 تومان 3,635,000 تومان 2,790,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

LEGACY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,585,000 تومان 4,795,000 تومان 3,350,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PRIMAVERA

GRAND GEORGIAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,855,000 تومان 5,115,000 تومان 3,390,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GNG

GRAND GEORGIAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,855,000 تومان 5,115,000 تومان 3,390,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GURU

AQUA BATOMI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,055,000 تومان 5,615,000 تومان 3,490,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GREMI

AQUA BATOMI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,055,000 تومان 5,615,000 تومان 3,490,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل VILTON

GRAND GEORGIAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,260,000 تومان 6,055,000 تومان 3,900,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

GRAND GEORGIAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,260,000 تومان 6,055,000 تومان 3,590,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل VILTON

SPUTNIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,260,000 تومان 6,055,000 تومان 3,900,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

SPUTNIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,260,000 تومان 6,055,000 تومان 3,900,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل L.M CLUB

LEGEND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,615,000 تومان 6,755,000 تومان 4,350,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FURTONE PALACE

LEGEND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,615,000 تومان 6,755,000 تومان 4,350,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل REDLINE

LEGEND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,755,000 تومان 6,755,000 تومان 3,890,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AMERI PLAZA

CORNER INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,455,000 تومان 7,955,000 تومان 4,450,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE TBILISI

SKY TOWER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,665,000 تومان 8,865,000 تومان 4,590,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI TBILISI

GRANDGLORIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,255,000 تومان 10,055,000 تومان - 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

EUPHORIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,615,000 تومان 10,715,000 تومان 5,690,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل BILTMORE

RADISSON BLU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 8,765,000 تومان 14,355,000 تومان 8,290,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد .

بیمه افراد بالای 65 سال جداگانه محاسبه می شود.

مسئولیت کنترل گذرنامه بابت با مسافر می باشد.

در صورت درخواست گشت شهری با نهار مبلغ 300.000 تومان به پکیج اضافه می شود.

در صورت درخواست ترنسفر بین شهری تفلیس باتومی برای کودک زیر 6 سال 350.000 تومان به پکیج اضافه می شود.

پکیج شامل 100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

پکیج در تعطیلات مهر شامل 400.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب 4 شب و 4 روز
2 باتومی 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط