آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور استانبول ویژه آبان ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/27
  • هوایی
  • مقصد: استانبول
  • اعتبار تا: 1398/08/28
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

2,690,000 تومان
3,090,000 تومان
2,840,000 تومان
2,100,000 تومان
AKSARAY
BB

2,870,000 تومان
3,320,000 تومان
2,870,000 تومان
2,100,000 تومان
AKSARAY
BB

2,940,000 تومان
3,470,000 تومان
2,880,000 تومان
2,100,000 تومان
TOPKAPI
BB

2,990,000 تومان
3,560,000 تومان
2,910,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

2,990,000 تومان
2,960,000 تومان
2,910,000 تومان
2,100,000 تومان
YENIKAPI
BB

3,190,000 تومان
3,930,000 تومان
3,170,000 تومان
2,100,000 تومان
SISLI
BB

3,220,000 تومان
4,070,000 تومان
3,170,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

3,310,000 تومان
4,070,000 تومان
3,450,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

3,390,000 تومان
4,400,000 تومان
3,180,000 تومان
2,100,000 تومان
BEYOGLU
BB

3,390,000 تومان
4,370,000 تومان
3,180,000 تومان
2,100,000 تومان
MERTER
BB

3,490,000 تومان
4,580,000 تومان
3,180,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

3,530,000 تومان
4,580,000 تومان
-
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

3,670,000 تومان
4,930,000 تومان
3,360,000 تومان
2,100,000 تومان
BESIKTAS
BB

3,740,000 تومان
5,090,000 تومان
3,450,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

3,760,000 تومان
5,090,000 تومان
3,400,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

4,230,000 تومان
5,990,000 تومان
3,780,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

4,240,000 تومان
6,380,000 تومان
3,390,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
BB

4,580,000 تومان
6,000,000 تومان
3,780,000 تومان
2,100,000 تومان
TAKSIM
نام هتل GRAND ASKA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان 3,090,000 تومان 2,840,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل GORUR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,870,000 تومان 3,320,000 تومان 2,870,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل REYDEL HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,940,000 تومان 3,470,000 تومان 2,880,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TOPKAPI
نام هتل TAKSIM TRUST

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 3,560,000 تومان 2,910,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل MARINA CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 2,960,000 تومان 2,910,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات YENIKAPI
نام هتل WHITE MONARCH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان 3,930,000 تومان 3,170,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,220,000 تومان 4,070,000 تومان 3,170,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل NOVA PLAZA PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,310,000 تومان 4,070,000 تومان 3,450,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND HOTEL HALIC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,390,000 تومان 4,400,000 تومان 3,180,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BEYOGLU
نام هتل RAMADA MERTER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,390,000 تومان 4,370,000 تومان 3,180,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MERTER
نام هتل TAKSIM EXPRESS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان 4,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل INNTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,530,000 تومان 4,580,000 تومان - 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل DEDEMAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان 4,930,000 تومان 3,360,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BESIKTAS
نام هتل NOVO PLAZA CRYSTAL HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,740,000 تومان 5,090,000 تومان 3,450,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,760,000 تومان 5,090,000 تومان 3,400,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل POINT HOTEL TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,230,000 تومان 5,990,000 تومان 3,780,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل THE ELYSIUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان 6,380,000 تومان 3,390,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل ELITE WORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,580,000 تومان 6,000,000 تومان 3,780,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM

نرخ کودک زیر 2 سال 260.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

پرداخت 50% مبلغ هنگام ثبت نام الزامی است.

پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی ماهان محاسبه گردیده و در صورت افزایش قیمت مابه التفاوت محاسبه می گردد.

در صورت درخواست نرخ کودک 2 تا 6 سال با کانتر مربوطه تماس بگیرید.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 آقای فلاح 44944500