آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور ایروان ویژه مردادماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/01
  • هوایی
  • مقصد: ایروان
  • اعتبار تا: 1398/05/31
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضیحات جزئیات هتل
BB

3,055,000 تومان
3,755,000 تومان
2,890,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,195,000 تومان
3,695,000 تومان
2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

3,295,000 تومان
3,695,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,395,000 تومان
4,295,000 تومان
2,790,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,495,000 تومان
3,995,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,495,000 تومان
3,995,000 تومان
3,090,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,695,000 تومان
4,495,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,795,000 تومان
4,795,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,795,000 تومان
4,595,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,895,000 تومان
4,795,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,895,000 تومان
4,795,000 تومان
3,190,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,895,000 تومان
4,795,000 تومان
3,190,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,995,000 تومان
4,895,000 تومان
3,490,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,995,000 تومان
5,195,000 تومان
3,490,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,995,000 تومان
5,195,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,095,000 تومان
5,395,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,195,000 تومان
4,895,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,195,000 تومان
5,195,000 تومان
-
2,290,000 تومان
STD ROOM
BB

4,295,000 تومان
6,095,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
KING ROOM
BB

4,295,000 تومان
5,695,000 تومان
2,990,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,495,000 تومان
5,995,000 تومان
2,890,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,595,000 تومان
6,295,000 تومان
3,190,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,695,000 تومان
6,095,000 تومان
3,490,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,995,000 تومان
6,295,000 تومان
3,390,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

5,195,000 تومان
7,195,000 تومان
3,490,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

5,395,000 تومان
7,795,000 تومان
3,090,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

5,695,000 تومان
7,695,000 تومان
3,290,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

6,195,000 تومان
9,195,000 تومان
3,290,000 تومان
2,290,000 تومان
نام هتل BAXOSE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,055,000 تومان 3,755,000 تومان 2,890,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,195,000 تومان 3,695,000 تومان 2,990,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NORK RESIDENCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,295,000 تومان 3,695,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALBA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,395,000 تومان 4,295,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,495,000 تومان 3,995,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,495,000 تومان 3,995,000 تومان 3,090,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SILACHI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,695,000 تومان 4,495,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MINOTEL BARASAM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,795,000 تومان 4,795,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,795,000 تومان 4,595,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AQUATEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,895,000 تومان 4,795,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,895,000 تومان 4,795,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,895,000 تومان 4,795,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HRAZDAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,995,000 تومان 4,895,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVIATRANS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,995,000 تومان 5,195,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,995,000 تومان 5,195,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARARAT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,095,000 تومان 5,395,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONGRESS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,195,000 تومان 4,895,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ANI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,195,000 تومان 5,195,000 تومان - 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات STD ROOM
نام هتل ANI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,295,000 تومان 6,095,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KING ROOM
نام هتل MESSIER 53

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,295,000 تومان 5,695,000 تومان 2,990,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT PLACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,495,000 تومان 5,995,000 تومان 2,890,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,595,000 تومان 6,295,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TUFENKIAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,695,000 تومان 6,095,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MULTI GRAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,995,000 تومان 6,295,000 تومان 3,390,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,195,000 تومان 7,195,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NATIONAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,395,000 تومان 7,795,000 تومان 3,090,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,695,000 تومان 7,695,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARRIOTT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 6,195,000 تومان 9,195,000 تومان 3,290,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

پرواز بصورت چاررتر و غیرقابل استرداد می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 290/000 تومان می باشد.

بلیط رفت و برگشت اب پرواز ارمنیا .

3 شب اقامت در هتل با صبحانه.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر
4 سیم کارت رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط