آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور ایروان ویژه آبان ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/17
  • هوایی
  • مقصد: ایروان
  • اعتبار تا: 1398/08/28
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضیحات جزئیات هتل
BB

3,080,000 تومان
3,435,000 تومان
2,155,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,155,000 تومان
3,625,000 تومان
2,230,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,265,000 تومان
3,660,000 تومان
2,230,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,355,000 تومان
3,730,000 تومان
2,230,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,460,000 تومان
4,090,000 تومان
2,230,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,585,000 تومان
4,235,000 تومان
2,230,000 تومان
1,795,000 تومان
23-31 oct
BB

3,625,000 تومان
4,345,000 تومان
2,410,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,730,000 تومان
4,665,000 تومان
2,840,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,785,000 تومان
4,450,000 تومان
2,190,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,820,000 تومان
4,845,000 تومان
2,190,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,855,000 تومان
5,205,000 تومان
2,625,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

3,910,000 تومان
4,740,000 تومان
-
-
BB

4,200,000 تومان
5,385,000 تومان
2,085,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

4,255,000 تومان
5,245,000 تومان
-
-
BB

4,505,000 تومان
5,925,000 تومان
2,370,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

4,630,000 تومان
5,565,000 تومان
2,155,000 تومان
1,795,000 تومان
BB

4,705,000 تومان
6,360,000 تومان
2,445,000 تومان
1,795,000 تومان
22-31 Oct
BB

5,170,000 تومان
7,185,000 تومان
2,480,000 تومان
1,795,000 تومان
24-31 OCT
BB

5,280,000 تومان
7,625,000 تومان
2,335,000 تومان
1,795,000 تومان
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,080,000 تومان 3,435,000 تومان 2,155,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COMFORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,155,000 تومان 3,625,000 تومان 2,230,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,265,000 تومان 3,660,000 تومان 2,230,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,355,000 تومان 3,730,000 تومان 2,230,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ANI CENTRAL INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,460,000 تومان 4,090,000 تومان 2,230,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONGRESS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,585,000 تومان 4,235,000 تومان 2,230,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 23-31 oct
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,625,000 تومان 4,345,000 تومان 2,410,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HRAZDAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,730,000 تومان 4,665,000 تومان 2,840,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EUROPE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,785,000 تومان 4,450,000 تومان 2,190,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARARAT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان 4,845,000 تومان 2,190,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,855,000 تومان 5,205,000 تومان 2,625,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ANI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,910,000 تومان 4,740,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT PLACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,200,000 تومان 5,385,000 تومان 2,085,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ANI GRAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,255,000 تومان 5,245,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,505,000 تومان 5,925,000 تومان 2,370,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,630,000 تومان 5,565,000 تومان 2,155,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,705,000 تومان 6,360,000 تومان 2,445,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 22-31 Oct
نام هتل MARRIOT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,170,000 تومان 7,185,000 تومان 2,480,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 24-31 OCT
نام هتل NATIONAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,280,000 تومان 7,625,000 تومان 2,335,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 180.000 تومان می باشد.

پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی آرمنیا بسته شده است. لطفا قبل از اقدام با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

مسافر سوم در هر اتاق تخت سفری دارد.

هزینه گشت شهری به ازای هر نفر 120.000 تومان می باشد.

در این پکیج نرخ کودک بدون تخت برای کودکان 2-5 سال و کودک با تخت برای کودکان 5-12 سال اعمال می شود.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر
4 سیم کارت رایگان هر اتاق یک سیم کارت
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط