آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور ویژه آذر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/09/04
  • هوایی
  • مقصد: کوالالامپور
  • اعتبار تا: 1398/09/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

4,980,000 تومان
5,895,000 تومان
4,630,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

5,115,000 تومان
6,155,000 تومان
4,630,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

5,115,000 تومان
6,155,000 تومان
4,630,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

5,115,000 تومان
6,155,000 تومان
4,630,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

5,115,000 تومان
6,155,000 تومان
4,630,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

5,255,000 تومان
6,265,000 تومان
4,630,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

5,255,000 تومان
6,265,000 تومان
4,630,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

5,515,000 تومان
6,875,000 تومان
4,830,000 تومان
3,790,000 تومان
BB

5,665,000 تومان
7,115,000 تومان
5,090,000 تومان
3,840,000 تومان
BB

5,725,000 تومان
7,275,000 تومان
4,720,000 تومان
3,840,000 تومان
BB

5,725,000 تومان
7,275,000 تومان
5,090,000 تومان
3,840,000 تومان
BB

5,955,000 تومان
7,775,000 تومان
5,450,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

6,015,000 تومان
7,865,000 تومان
5,450,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

6,115,000 تومان
8,075,000 تومان
5,390,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

6,115,000 تومان
8,075,000 تومان
5,450,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

6,115,000 تومان
8,075,000 تومان
5,450,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

6,115,000 تومان
8,075,000 تومان
-
3,890,000 تومان
BB

6,225,000 تومان
8,365,000 تومان
5,450,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

6,225,000 تومان
8,275,000 تومان
5,450,000 تومان
3,950,000 تومان
BB

6,345,000 تومان
8,415,000 تومان
5,450,000 تومان
3,950,000 تومان
BB

6,345,000 تومان
8,415,000 تومان
5,450,000 تومان
3,950,000 تومان
BB

6,345,000 تومان
8,675,000 تومان
5,550,000 تومان
3,950,000 تومان
BB

6,375,000 تومان
8,675,000 تومان
5,550,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

6,375,000 تومان
8,675,000 تومان
5,550,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

6,415,000 تومان
8,675,000 تومان
5,550,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

6,415,000 تومان
8,675,000 تومان
5,550,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

6,475,000 تومان
8,924,000 تومان
5,690,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

6,565,000 تومان
9,015,000 تومان
5,750,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

6,565,000 تومان
9,015,000 تومان
5,750,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

6,675,000 تومان
9,215,000 تومان
-
3,990,000 تومان
BB

6,975,000 تومان
9,775,000 تومان
6,190,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

7,415,000 تومان
10,775,000 تومان
6,550,000 تومان
4,050,000 تومان
BB

7,415,000 تومان
10,615,000 تومان
6,550,000 تومان
4,050,000 تومان
BB

7,465,000 تومان
10,975,000 تومان
6,550,000 تومان
4,050,000 تومان
BB

7,575,000 تومان
11,015,000 تومان
6,750,000 تومان
4,090,000 تومان
BB

7,855,000 تومان
11,725,000 تومان
6,990,000 تومان
4,150,000 تومان
BB

7,875,000 تومان
11,725,000 تومان
-
4,150,000 تومان
BB

8,545,000 تومان
12,815,000 تومان
7,450,000 تومان
4,190,000 تومان
BB

8,615,000 تومان
13,375,000 تومان
7,750,000 تومان
4,190,000 تومان
BB

8,875,000 تومان
13,615,000 تومان
7,950,000 تومان
4,190,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS CHINA TOWN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,980,000 تومان 5,895,000 تومان 4,630,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL BUKIT BINTANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,115,000 تومان 6,155,000 تومان 4,630,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARENAA STAR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,115,000 تومان 6,155,000 تومان 4,630,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,115,000 تومان 6,155,000 تومان 4,630,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPERES CENTRAL MARKET

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,115,000 تومان 6,155,000 تومان 4,630,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,255,000 تومان 6,265,000 تومان 4,630,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAY TOWER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,255,000 تومان 6,265,000 تومان 4,630,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COSMO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,515,000 تومان 6,875,000 تومان 4,830,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,665,000 تومان 7,115,000 تومان 5,090,000 تومان 3,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,725,000 تومان 7,275,000 تومان 4,720,000 تومان 3,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ambassador Row hotel

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,725,000 تومان 7,275,000 تومان 5,090,000 تومان 3,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان 7,775,000 تومان 5,450,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,015,000 تومان 7,865,000 تومان 5,450,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS KUALA LUMPUR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,115,000 تومان 8,075,000 تومان 5,390,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SERI PACIFIC HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,115,000 تومان 8,075,000 تومان 5,450,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,115,000 تومان 8,075,000 تومان 5,450,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VERDANT HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,115,000 تومان 8,075,000 تومان - 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA KLCC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,225,000 تومان 8,365,000 تومان 5,450,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,225,000 تومان 8,275,000 تومان 5,450,000 تومان 3,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FURAMA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 8,415,000 تومان 5,450,000 تومان 3,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 8,415,000 تومان 5,450,000 تومان 3,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 8,675,000 تومان 5,550,000 تومان 3,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CORUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,375,000 تومان 8,675,000 تومان 5,550,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORSET REGENCY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,375,000 تومان 8,675,000 تومان 5,550,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,415,000 تومان 8,675,000 تومان 5,550,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISS GARDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,415,000 تومان 8,675,000 تومان 5,550,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAYA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,475,000 تومان 8,924,000 تومان 5,690,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,565,000 تومان 9,015,000 تومان 5,750,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ISTANA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,565,000 تومان 9,015,000 تومان 5,750,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BERJAYA TIMES SQUARE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,675,000 تومان 9,215,000 تومان - 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FREASER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,975,000 تومان 9,775,000 تومان 6,190,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,415,000 تومان 10,775,000 تومان 6,550,000 تومان 4,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PULLMAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,415,000 تومان 10,615,000 تومان 6,550,000 تومان 4,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,465,000 تومان 10,975,000 تومان 6,550,000 تومان 4,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,575,000 تومان 11,015,000 تومان 6,750,000 تومان 4,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE WESTIN KUALA LUMPUR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,855,000 تومان 11,725,000 تومان 6,990,000 تومان 4,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHANGRI-LA KUALA LUMPUR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,875,000 تومان 11,725,000 تومان - 4,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PAVILLION HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,545,000 تومان 12,815,000 تومان 7,450,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EQ LUXURY HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,615,000 تومان 13,375,000 تومان 7,750,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JW MARIOTT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,875,000 تومان 13,615,000 تومان 7,950,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

بیمه مسافرتی افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی ماهان بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه خواهد شد.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 سیم کارت رایگان
5 گشت شهری 1 گشت شهری در کوالالامپور
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط