آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور + سنگاپور ویژه شهریور و مهر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/10
  • هوایی
  • مقصد: سنگاپور
  • اعتبار تا: 1398/07/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

7,020,000 تومان
8,950,000 تومان
6,120,000 تومان
4,720,000 تومان
BB

BB

7,190,000 تومان
9,250,000 تومان
6,330,000 تومان
4,790,000 تومان
BB

BB

7,600,000 تومان
10,040,000 تومان
6,690,000 تومان
4,790,000 تومان
BB

BB

7,670,000 تومان
10,200,000 تومان
6,750,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

7,870,000 تومان
10,540,000 تومان
6,990,000 تومان
5,050,000 تومان
BB

BB

7,990,000 تومان
10,800,000 تومان
7,090,000 تومان
5,090,000 تومان
BB

BB

8,380,000 تومان
11,600,000 تومان
7,520,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

BB

8,380,000 تومان
11,600,000 تومان
7,520,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

BB

8,380,000 تومان
11,600,000 تومان
7,520,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

BB

8,520,000 تومان
11,900,000 تومان
7,690,000 تومان
5,350,000 تومان
BB

BB

8,520,000 تومان
11,900,000 تومان
7,690,000 تومان
5,350,000 تومان
BB

BB

8,520,000 تومان
11,900,000 تومان
7,690,000 تومان
5,350,000 تومان
BB

BB

8,710,000 تومان
12,300,000 تومان
7,890,000 تومان
5,450,000 تومان
BB

BB

8,880,000 تومان
12,600,000 تومان
8,050,000 تومان
5,490,000 تومان
BB

BB

8,880,000 تومان
12,600,000 تومان
8,050,000 تومان
5,490,000 تومان
BB

BB

9,230,000 تومان
13,300,000 تومان
8,390,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

BB

9,230,000 تومان
13,300,000 تومان
8,390,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

BB

9,230,000 تومان
13,300,000 تومان
8,390,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

BB

9,600,000 تومان
14,040,000 تومان
8,750,000 تومان
5,790,000 تومان
BB

BB

9,840,000 تومان
14,540,000 تومان
8,990,000 تومان
5,890,000 تومان
BB

BB

9,940,000 تومان
14,700,000 تومان
9,090,000 تومان
5,950,000 تومان
BB

BB

10,040,000 تومان
14,940,000 تومان
9,190,000 تومان
5,990,000 تومان
BB

BB

10,530,000 تومان
15,900,000 تومان
9,690,000 تومان
6,150,000 تومان
BB

BB

10,820,000 تومان
16,500,000 تومان
9,990,000 تومان
6,290,000 تومان
BB

BB

11,100,000 تومان
17,000,000 تومان
10,250,000 تومان
6,390,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS CHINA TOWN

FRAGRANCE BALASTIER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,020,000 تومان 8,950,000 تومان 6,120,000 تومان 4,720,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

SAND PIPER SINGAPORE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,190,000 تومان 9,250,000 تومان 6,330,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

OXFORD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,600,000 تومان 10,040,000 تومان 6,690,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FRAGRANCE RIVERSIDE

VALUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,670,000 تومان 10,200,000 تومان 6,750,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,870,000 تومان 10,540,000 تومان 6,990,000 تومان 5,050,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS

ROYAL QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان 10,800,000 تومان 7,090,000 تومان 5,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS KUALA LUMPUR

DESTINATION

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,380,000 تومان 11,600,000 تومان 7,520,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FURAMA

FURUMA RIVER FRONT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,380,000 تومان 11,600,000 تومان 7,520,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS CITY CENTER

GRAND CENTRAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,380,000 تومان 11,600,000 تومان 7,520,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,520,000 تومان 11,900,000 تومان 7,690,000 تومان 5,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,520,000 تومان 11,900,000 تومان 7,690,000 تومان 5,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DORSET REGENCY

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,520,000 تومان 11,900,000 تومان 7,690,000 تومان 5,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

ELIZABETH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,710,000 تومان 12,300,000 تومان 7,890,000 تومان 5,450,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

ORCHARD PARADEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,880,000 تومان 12,600,000 تومان 8,050,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

ORCHARD PARADEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,880,000 تومان 12,600,000 تومان 8,050,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SERI PACIFIC HOTEL

GRAND COPTHORN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان 13,300,000 تومان 8,390,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

GRAND COPTHORN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان 13,300,000 تومان 8,390,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SANWAY PUTRA

GRAND COPTHORN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان 13,300,000 تومان 8,390,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MAYA HOTEL

ORCHARD HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,600,000 تومان 14,040,000 تومان 8,750,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

CARLTON HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,840,000 تومان 14,540,000 تومان 8,990,000 تومان 5,890,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

ONE FARRER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,940,000 تومان 14,700,000 تومان 9,090,000 تومان 5,950,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FRASER RESIDENCE

GRAND PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,040,000 تومان 14,940,000 تومان 9,190,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

SHERATON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,530,000 تومان 15,900,000 تومان 9,690,000 تومان 6,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

MARINA MANDARIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,820,000 تومان 16,500,000 تومان 9,990,000 تومان 6,290,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل THE WESTIN KUALA LUMPUR

MARINA MANDARIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,100,000 تومان 17,000,000 تومان 10,250,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی ماهان بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب 4 شب و 4 روز
2 سنگاپور 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
5 سیم کارت رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط