آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور + سنگاپور آذر و دی

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/09/18
  • هوایی
  • مقصد: سنگاپور
  • اعتبار تا: 1398/10/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

7,210,000 تومان
9,060,000 تومان
6,340,000 تومان
4,790,000 تومان
BB

BB

7,710,000 تومان
9,960,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

7,710,000 تومان
9,960,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

7,710,000 تومان
9,960,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

7,710,000 تومان
9,960,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

7,710,000 تومان
9,960,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

7,710,000 تومان
9,960,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

BB

7,890,000 تومان
10,390,000 تومان
6,990,000 تومان
5,150,000 تومان
BB

BB

7,890,000 تومان
10,390,000 تومان
6,990,000 تومان
5,150,000 تومان
BB

BB

8,290,000 تومان
11,250,000 تومان
7,450,000 تومان
5,250,000 تومان
BB

BB

8,590,000 تومان
11,750,000 تومان
7,690,000 تومان
5,350,000 تومان
BB

BB

8,590,000 تومان
11,750,000 تومان
7,690,000 تومان
5,350,000 تومان
BB

BB

8,640,000 تومان
11,790,000 تومان
7,750,000 تومان
5,390,000 تومان
BB

BB

9,050,000 تومان
12,690,000 تومان
8,190,000 تومان
5,550,000 تومان
BB

BB

9,190,000 تومان
12,950,000 تومان
8,350,000 تومان
5,590,000 تومان
BB

BB

9,290,000 تومان
13,290,000 تومان
8,590,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

BB

9,290,000 تومان
13,290,000 تومان
8,590,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

BB

9,290,000 تومان
13,290,000 تومان
8,590,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

BB

9,390,000 تومان
13,450,000 تومان
8,590,000 تومان
5,690,000 تومان
BB

BB

9,790,000 تومان
14,190,000 تومان
8,950,000 تومان
5,850,000 تومان
BB

BB

10,040,000 تومان
14,650,000 تومان
9,090,000 تومان
5,950,000 تومان
BB

BB

10,040,000 تومان
14,650,000 تومان
9,090,000 تومان
5,950,000 تومان
BB

BB

10,340,000 تومان
15,290,000 تومان
9,450,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

BB

10,340,000 تومان
15,290,000 تومان
9,450,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

BB

10,650,000 تومان
15,890,000 تومان
9,750,000 تومان
6,190,000 تومان
BB

BB

10,790,000 تومان
16,250,000 تومان
9,950,000 تومان
6,250,000 تومان
BB

BB

11,450,000 تومان
17,550,000 تومان
10,590,000 تومان
6,550,000 تومان
BB

BB

11,450,000 تومان
17,550,000 تومان
10,590,000 تومان
6,550,000 تومان
BB

BB

11,790,000 تومان
18,250,000 تومان
10,890,000 تومان
6,690,000 تومان
BB

BB

12,350,000 تومان
19,250,000 تومان
11,390,000 تومان
6,850,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS CHINA TOWN

FRAGRANCE BALASTIER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان 9,060,000 تومان 6,340,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPERES CENTRAL MARKET

FRAGRANCE SELEGIE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان 9,960,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL BUKIT BINTANG

FRAGRANCE SELEGIE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان 9,960,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ARENAA STAR

FRAGRANCE SELEGIE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان 9,960,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPERES CENTRAL MARKET

IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان 9,960,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL BUKIT BINTANG

IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان 9,960,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ARENAA STAR

IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان 9,960,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل LEO PALACE

FRAGRANCE RIVERSIDE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,890,000 تومان 10,390,000 تومان 6,990,000 تومان 5,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ARENAA STAR

VALUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,890,000 تومان 10,390,000 تومان 6,990,000 تومان 5,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

ROYAL NEWTON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,290,000 تومان 11,250,000 تومان 7,450,000 تومان 5,250,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان 11,750,000 تومان 7,690,000 تومان 5,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

ROYAL NEWTON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان 11,750,000 تومان 7,690,000 تومان 5,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS

ROYAL QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,640,000 تومان 11,790,000 تومان 7,750,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS KUALA LUMPUR

DESTINATION

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,050,000 تومان 12,690,000 تومان 8,190,000 تومان 5,550,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FURAMA

FURUMA RIVER FRONT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,190,000 تومان 12,950,000 تومان 8,350,000 تومان 5,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,290,000 تومان 13,290,000 تومان 8,590,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,290,000 تومان 13,290,000 تومان 8,590,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DORSET REGENCY

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,290,000 تومان 13,290,000 تومان 8,590,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

ELIZABETH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,390,000 تومان 13,450,000 تومان 8,590,000 تومان 5,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SWISS GARDEN

OASIA NOVENA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,790,000 تومان 14,190,000 تومان 8,950,000 تومان 5,850,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

ORCHARD PARADEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,040,000 تومان 14,650,000 تومان 9,090,000 تومان 5,950,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

ORCHARD PARADEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,040,000 تومان 14,650,000 تومان 9,090,000 تومان 5,950,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

GRAND COPTHORN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,340,000 تومان 15,290,000 تومان 9,450,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

GRAND COPTHORN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,340,000 تومان 15,290,000 تومان 9,450,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

ORCHARD HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,650,000 تومان 15,890,000 تومان 9,750,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FRASER RESIDENCE

ORCHARD HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,790,000 تومان 16,250,000 تومان 9,950,000 تومان 6,250,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

ONE FARRER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,450,000 تومان 17,550,000 تومان 10,590,000 تومان 6,550,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

ONE FARRER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,450,000 تومان 17,550,000 تومان 10,590,000 تومان 6,550,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

SHERATON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,790,000 تومان 18,250,000 تومان 10,890,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

MARINA MANDARIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,350,000 تومان 19,250,000 تومان 11,390,000 تومان 6,850,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

بیمه افراد بالای 60 سال به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی ماهان بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

ترنسفر بین کوالالامپور و سنگاپور به صورت زمینی انجام می شود. جهت درخواست ترنسفر هوایی با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب 4 شب و 4 روز
2 سنگاپور 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 سیم کارت رایگان
5 گشت شهری 1 گشت در کوالالامپور و 1 گشت در سنگاپور
6 ویزا ویزای سنگاپور
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط