آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور+ سنگاپور ویژه اسفند

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/12/07
  • هوایی
  • مقصد: کوالالامپور
  • اعتبار تا: 1398/12/07
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

7,610,000 تومان
9,680,000 تومان
6,610,000 تومان
4,770,000 تومان
BB

BB

8,140,000 تومان
10,650,000 تومان
7,420,000 تومان
5,790,000 تومان
BB

BB

8,300,000 تومان
10,960,000 تومان
7,460,000 تومان
5,840,000 تومان
BB

BB

8,660,000 تومان
11,780,000 تومان
7,660,000 تومان
5,190,000 تومان
BB

BB

8,720,000 تومان
11,900,000 تومان
7,710,000 تومان
5,220,000 تومان
BB

BB

8,960,000 تومان
12,270,000 تومان
8,510,000 تومان
6,070,000 تومان
BB

BB

9,050,000 تومان
12,570,000 تومان
8,050,000 تومان
5,350,000 تومان
BB

BB

9,420,000 تومان
13,300,000 تومان
8,410,000 تومان
5,500,000 تومان
BB

BB

9,590,000 تومان
13,630,000 تومان
8,580,000 تومان
5,570,000 تومان
BB

BB

10,020,000 تومان
14,400,000 تومان
-
6,510,000 تومان
BB

BB

10,310,000 تومان
15,090,000 تومان
9,310,000 تومان
5,850,000 تومان
BB

BB

10,410,000 تومان
15,190,000 تومان
-
6,680,000 تومان
BB

BB

10,480,000 تومان
15,420,000 تومان
9,480,000 تومان
5,920,000 تومان
BB

BB

10,540,000 تومان
15,440,000 تومان
9,700,000 تومان
6,750,000 تومان
BB

BB

10,800,000 تومان
16,030,000 تومان
9,800,000 تومان
6,800,000 تومان
BB

BB

12,340,000 تومان
19,150,000 تومان
11,340,000 تومان
6,660,000 تومان
BB

BB

12,620,000 تومان
19,610,000 تومان
11,730,000 تومان
7,590,000 تومان
BB

BB

12,620,000 تومان
19,610,000 تومان
11,620,000 تومان
7,590,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPERES CENTRAL MARKET

FRAGRANCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,610,000 تومان 9,680,000 تومان 6,610,000 تومان 4,770,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CLUB DOLPHIN

SAND PIPER SINGAPORE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان 10,650,000 تومان 7,420,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل METRO HOTEL BUKIT BINTANG

FRAGRANCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان 10,960,000 تومان 7,460,000 تومان 5,840,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,660,000 تومان 11,780,000 تومان 7,660,000 تومان 5,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل COSMO

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,720,000 تومان 11,900,000 تومان 7,710,000 تومان 5,220,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

FORT CANNING LODGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,960,000 تومان 12,270,000 تومان 8,510,000 تومان 6,070,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN BUKIT BINTANG

ROYAL NEWTON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,050,000 تومان 12,570,000 تومان 8,050,000 تومان 5,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS KUALA LUMPUR

ROYAL QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,420,000 تومان 13,300,000 تومان 8,410,000 تومان 5,500,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

ROYAL QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,590,000 تومان 13,630,000 تومان 8,580,000 تومان 5,570,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SANWAY PUTRA

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,020,000 تومان 14,400,000 تومان - 6,510,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

ORCHARD PARADEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,310,000 تومان 15,090,000 تومان 9,310,000 تومان 5,850,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

COPTHORN KING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,410,000 تومان 15,190,000 تومان - 6,680,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

ORCHARD PARADEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,480,000 تومان 15,420,000 تومان 9,480,000 تومان 5,920,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

ORCHARD PARADEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,540,000 تومان 15,440,000 تومان 9,700,000 تومان 6,750,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

CONCORDE ORCHARD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,800,000 تومان 16,030,000 تومان 9,800,000 تومان 6,800,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHERATON IMPERIAL KUALA LUMPUR

SHERATON TOWERS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,340,000 تومان 19,150,000 تومان 11,340,000 تومان 6,660,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

SHERATON TOWERS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,620,000 تومان 19,610,000 تومان 11,730,000 تومان 7,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

SHERATON TOWERS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,620,000 تومان 19,610,000 تومان 11,620,000 تومان 7,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

بیمه افراد بالای 60 سال به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

این پکیج با کمترین کلاس پروازی بسته شده ودر صورت افزایش ما به التفاوت به پکیج اضافه خواهد شد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 سنگاپور 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 سیم کارت رایگان
4 گشت شهری 1 گشت در کوالالامپور و 1 گشت در سنگاپور
5 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط