آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور پاتایا ویژه آبان و آذر ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/01
  • هوایی
  • مقصد: پاتایا
  • اعتبار تا: 1398/09/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

6,070,000 تومان
7,090,000 تومان
5,220,000 تومان
4,730,000 تومان
BB

6,300,000 تومان
7,490,000 تومان
5,380,000 تومان
4,830,000 تومان
BB

6,400,000 تومان
7,690,000 تومان
-
4,830,000 تومان
BB

6,580,000 تومان
7,790,000 تومان
5,540,000 تومان
4,830,000 تومان
BB

6,630,000 تومان
7,990,000 تومان
5,630,000 تومان
4,890,000 تومان
BB

6,690,000 تومان
8,160,000 تومان
5,990,000 تومان
4,890,000 تومان
BB

6,690,000 تومان
7,995,000 تومان
-
4,930,000 تومان
BB

6,830,000 تومان
8,480,000 تومان
6,590,000 تومان
4,950,000 تومان
BB

6,995,000 تومان
8,820,000 تومان
6,360,000 تومان
5,050,000 تومان
BB

7,050,000 تومان
8,820,000 تومان
-
5,050,000 تومان
BB

7,060,000 تومان
8,830,000 تومان
6,050,000 تومان
5,050,000 تومان
BB

7,420,000 تومان
9,630,000 تومان
7,100,000 تومان
5,220,000 تومان
BB

7,590,000 تومان
9,940,000 تومان
6,590,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

7,890,000 تومان
10,590,000 تومان
6,890,000 تومان
5,370,000 تومان
BB

8,740,000 تومان
12,230,000 تومان
7,740,000 تومان
5,690,000 تومان
BB

8,890,000 تومان
12,550,000 تومان
7,890,000 تومان
5,790,000 تومان
BB

9,490,000 تومان
13,830,000 تومان
8,490,000 تومان
5,990,000 تومان
BB

9,700,000 تومان
14,180,000 تومان
8,700,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

9,850,000 تومان
14,500,000 تومان
8,850,000 تومان
6,190,000 تومان
BB

10,900,000 تومان
16,590,000 تومان
9,900,000 تومان
6,590,000 تومان
نام هتل THE SUN RESORT & SPA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,070,000 تومان 7,090,000 تومان 5,220,000 تومان 4,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SAWASDEE SUNSHINE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,300,000 تومان 7,490,000 تومان 5,380,000 تومان 4,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NEO JOMTIEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,400,000 تومان 7,690,000 تومان - 4,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND DAY NIGHT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,580,000 تومان 7,790,000 تومان 5,540,000 تومان 4,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WELCOME PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان 7,990,000 تومان 5,630,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MIND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,690,000 تومان 8,160,000 تومان 5,990,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BOUTIQE BRAVO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,690,000 تومان 7,995,000 تومان - 4,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATTAYA GARDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,830,000 تومان 8,480,000 تومان 6,590,000 تومان 4,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان 8,820,000 تومان 6,360,000 تومان 5,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل A-ONE STAR HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,050,000 تومان 8,820,000 تومان - 5,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUN CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,060,000 تومان 8,830,000 تومان 6,050,000 تومان 5,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SELECTION

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,420,000 تومان 9,630,000 تومان 7,100,000 تومان 5,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,590,000 تومان 9,940,000 تومان 6,590,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VISTA PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,890,000 تومان 10,590,000 تومان 6,890,000 تومان 5,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LONG BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,740,000 تومان 12,230,000 تومان 7,740,000 تومان 5,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN CLIFF RESORT & SPA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان 12,550,000 تومان 7,890,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PULLMAN PATTAYA HOTEL G

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,490,000 تومان 13,830,000 تومان 8,490,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SIAM BAYSHORE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان 14,180,000 تومان 8,700,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUSIT THANI PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان 14,500,000 تومان 8,850,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,900,000 تومان 16,590,000 تومان 9,900,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی ماهان بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 گشت شهری
4 راهنمای فارسی زبان
5 سیم کارت رایگان
6 لیدر
7 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید 2 عدد زمینه سفید
3 گردش حساب بانکی مربوط به یکماه اخیر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط