آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور پاتایا ویژه مرداد و شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/01
  • هوایی
  • مقصد: پاتایا
  • اعتبار تا: 1398/06/29
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

5,930,000 تومان
6,470,000 تومان
-
4,240,000 تومان
BB

6,190,000 تومان
7,060,000 تومان
-
4,600,000 تومان
BB

6,480,000 تومان
7,680,000 تومان
-
4,390,000 تومان
BB

6,580,000 تومان
7,850,000 تومان
5,520,000 تومان
4,780,000 تومان
BB

6,710,000 تومان
8,110,000 تومان
-
4,870,000 تومان
BB

6,880,000 تومان
8,410,000 تومان
-
4,490,000 تومان
BB

6,970,000 تومان
8,420,000 تومان
5,880,000 تومان
4,480,000 تومان
BB

6,980,000 تومان
8,640,000 تومان
-
4,950,000 تومان
BB

7,280,000 تومان
9,360,000 تومان
5,890,000 تومان
4,640,000 تومان
BB

7,330,000 تومان
9,340,000 تومان
6,270,000 تومان
5,130,000 تومان
BB

7,370,000 تومان
9,380,000 تومان
6,800,000 تومان
4,640,000 تومان
BB

7,410,000 تومان
9,510,000 تومان
-
5,130,000 تومان
BB

7,500,000 تومان
9,690,000 تومان
6,440,000 تومان
5,130,000 تومان
BB

7,680,000 تومان
10,400,000 تومان
6,620,000 تومان
5,220,000 تومان
BB

8,030,000 تومان
10,740,000 تومان
-
5,390,000 تومان
BB

8,470,000 تومان
11,610,000 تومان
-
5,090,000 تومان
BB

8,660,000 تومان
11,970,000 تومان
7,600,000 تومان
5,100,000 تومان
BB

9,430,000 تومان
13,870,000 تومان
7,980,000 تومان
5,470,000 تومان
BB

10,190,000 تومان
15,180,000 تومان
8,730,000 تومان
5,790,000 تومان
BB

10,210,000 تومان
15,110,000 تومان
9,150,000 تومان
6,270,000 تومان
نام هتل SAWASDEE SUNSHINE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,930,000 تومان 6,470,000 تومان - 4,240,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SAWASDEE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 7,060,000 تومان - 4,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE ZING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,480,000 تومان 7,680,000 تومان - 4,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل P-PLUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,580,000 تومان 7,850,000 تومان 5,520,000 تومان 4,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل A-ONE STAR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,710,000 تومان 8,110,000 تومان - 4,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل A-ONE STAR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,880,000 تومان 8,410,000 تومان - 4,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TROPICANA FAMILY HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,970,000 تومان 8,420,000 تومان 5,880,000 تومان 4,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,980,000 تومان 8,640,000 تومان - 4,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,280,000 تومان 9,360,000 تومان 5,890,000 تومان 4,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTARA NOVA & SPA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,330,000 تومان 9,340,000 تومان 6,270,000 تومان 5,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN SEA VIEW

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,370,000 تومان 9,380,000 تومان 6,800,000 تومان 4,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRA PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,410,000 تومان 9,510,000 تومان - 5,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,500,000 تومان 9,690,000 تومان 6,440,000 تومان 5,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VISTA PATTAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,680,000 تومان 10,400,000 تومان 6,620,000 تومان 5,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI RESIDENCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,030,000 تومان 10,740,000 تومان - 5,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE BAYVIEW HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,470,000 تومان 11,610,000 تومان - 5,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE ZIGN PATAYA ON BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,660,000 تومان 11,970,000 تومان 7,600,000 تومان 5,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SIAM BAYSHORE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,430,000 تومان 13,870,000 تومان 7,980,000 تومان 5,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,190,000 تومان 15,180,000 تومان 8,730,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CLIFF BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,210,000 تومان 15,110,000 تومان 9,150,000 تومان 6,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.

مبلغ کودک زیر 2 سال 900.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 گشت شهری
4 راهنمای فارسی زبان
5 سیم کارت رایگان
6 لیدر
7 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط