آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس 7شب آذر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/09/12
  • هوایی
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1398/09/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

1,780,000 تومان
2,275,000 تومان
-
-
BB

1,985,000 تومان
2,620,000 تومان
-
-
BB

2,075,000 تومان
2,790,000 تومان
-
-
BB

2,285,000 تومان
3,230,000 تومان
-
-
GNG

BB

2,285,000 تومان
3,230,000 تومان
-
-
BB

2,460,000 تومان
3,560,000 تومان
-
-
G&G

BB

2,530,000 تومان
3,720,000 تومان
-
-
BB

2,565,000 تومان
3,790,000 تومان
-
-
BB

2,635,000 تومان
3,930,000 تومان
-
-
BB

2,740,000 تومان
4,150,000 تومان
-
-
BB

2,740,000 تومان
4,140,000 تومان
-
-
BB

2,775,000 تومان
4,070,000 تومان
-
-
BB

2,810,000 تومان
4,280,000 تومان
-
-
BB

2,860,000 تومان
4,385,000 تومان
-
-
BB

2,915,000 تومان
4,490,000 تومان
-
-
BB

2,985,000 تومان
4,630,000 تومان
-
-
BB

3,160,000 تومان
4,700,000 تومان
-
-
BB

3,475,000 تومان
5,350,000 تومان
-
-
BB

4,280,000 تومان
7,300,000 تومان
-
-
BB

4,785,000 تومان
7,720,000 تومان
-
-
نام هتل BATONI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,780,000 تومان 2,275,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MKM HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,985,000 تومان 2,620,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HIRAD HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,075,000 تومان 2,790,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VILA VICTORIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,285,000 تومان 3,230,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,285,000 تومان 3,230,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,460,000 تومان 3,560,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل G&G

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,530,000 تومان 3,720,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GURU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,565,000 تومان 3,790,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREMI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان 3,930,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BETILEM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان 4,150,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRIMAVERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان 4,140,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل L PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,775,000 تومان 4,070,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REDLINE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,810,000 تومان 4,280,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JAZZ HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,860,000 تومان 4,385,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,915,000 تومان 4,490,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KS HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,985,000 تومان 4,630,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DOLABAURI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,160,000 تومان 4,700,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل L.M CLUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,475,000 تومان 5,350,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,280,000 تومان 7,300,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADIUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,785,000 تومان 7,720,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

50 درصد هزینه تور باید در ابتدا پرداخت گردد.

مسئولیت کنترل گذرنامه به عهده مسافر می باشد.

در صورت درخواست شب های بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500