آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا 8 و 9 آذر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/09/08
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/09/08
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

3,125,000 تومان
3,485,000 تومان
2,830,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
ALL

3,325,000 تومان
3,775,000 تومان
2,940,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
ALL

3,925,000 تومان
4,675,000 تومان
3,240,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
ALL

4,025,000 تومان
5,285,000 تومان
3,250,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
UALL

4,125,000 تومان
5,170,000 تومان
3,320,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

4,525,000 تومان
5,785,000 تومان
3,540,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
ALL

4,525,000 تومان
5,785,000 تومان
3,540,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
ALL

4,725,000 تومان
5,865,000 تومان
3,650,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

4,825,000 تومان
6,025,000 تومان
3,690,000 تومان
2,390,000 تومان
ALANYA
ALL

4,825,000 تومان
6,265,000 تومان
3,690,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

4,925,000 تومان
6,185,000 تومان
3,730,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA : 21-22 NOV
UALL

5,125,000 تومان
6,475,000 تومان
3,840,000 تومان
2,390,000 تومان
ALANYA
ALL

5,125,000 تومان
6,745,000 تومان
3,840,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

5,425,000 تومان
6,925,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
UALL

5,425,000 تومان
6,925,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

5,525,000 تومان
7,085,000 تومان
4,030,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

5,525,000 تومان
7,085,000 تومان
4,030,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

5,625,000 تومان
7,535,000 تومان
4,100,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

5,905,000 تومان
7,645,000 تومان
4,230,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

5,925,000 تومان
7,665,000 تومان
4,250,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

5,925,000 تومان
7,665,000 تومان
4,250,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
ALL

6,025,000 تومان
7,825,000 تومان
4,290,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

6,225,000 تومان
8,115,000 تومان
4,400,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,425,000 تومان
8,435,000 تومان
4,480,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,425,000 تومان
8,435,000 تومان
4,480,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
UALL

6,505,000 تومان
8,545,000 تومان
4,530,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

6,525,000 تومان
8,565,000 تومان
4,550,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

6,525,000 تومان
8,565,000 تومان
4,550,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

6,625,000 تومان
8,725,000 تومان
4,590,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

6,725,000 تومان
8,885,000 تومان
4,630,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

6,825,000 تومان
9,015,000 تومان
4,700,000 تومان
2,390,000 تومان
BELEK
UALL

7,825,000 تومان
10,525,000 تومان
5,190,000 تومان
2,390,000 تومان
KUNDO
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,125,000 تومان 3,485,000 تومان 2,830,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,325,000 تومان 3,775,000 تومان 2,940,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل LAREN FAMILY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,925,000 تومان 4,675,000 تومان 3,240,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,025,000 تومان 5,285,000 تومان 3,250,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ASTERIA KRMLIN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,125,000 تومان 5,170,000 تومان 3,320,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,525,000 تومان 5,785,000 تومان 3,540,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,525,000 تومان 5,785,000 تومان 3,540,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل IC HOTELS GREEN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,725,000 تومان 5,865,000 تومان 3,650,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA AVSALLAR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,825,000 تومان 6,025,000 تومان 3,690,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
نام هتل RIXOS DOWNTOWN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,825,000 تومان 6,265,000 تومان 3,690,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل MIRACLE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,925,000 تومان 6,185,000 تومان 3,730,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA : 21-22 NOV
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,125,000 تومان 6,475,000 تومان 3,840,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
نام هتل ASKA LARA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,125,000 تومان 6,745,000 تومان 3,840,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,425,000 تومان 6,925,000 تومان 3,990,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل KAYA BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,425,000 تومان 6,925,000 تومان 3,990,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,525,000 تومان 7,085,000 تومان 4,030,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN BE GRAND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,525,000 تومان 7,085,000 تومان 4,030,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SELECTUM LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,625,000 تومان 7,535,000 تومان 4,100,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ELA QUALITY RESORT BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,905,000 تومان 7,645,000 تومان 4,230,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ADALYA ELITE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,925,000 تومان 7,665,000 تومان 4,250,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA PLAZA ANTALYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,925,000 تومان 7,665,000 تومان 4,250,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS LAND OF LEGENDS KINGDOM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,025,000 تومان 7,825,000 تومان 4,290,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,225,000 تومان 8,115,000 تومان 4,400,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,425,000 تومان 8,435,000 تومان 4,480,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,425,000 تومان 8,435,000 تومان 4,480,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل KAYA PALAZZO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,505,000 تومان 8,545,000 تومان 4,530,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SUSESI LUXURY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,525,000 تومان 8,565,000 تومان 4,550,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SUENO DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,525,000 تومان 8,565,000 تومان 4,550,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CORNELIA DE LUXE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,625,000 تومان 8,725,000 تومان 4,590,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,725,000 تومان 8,885,000 تومان 4,630,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CALISTA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,825,000 تومان 9,015,000 تومان 4,700,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,825,000 تومان 10,525,000 تومان 5,190,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KUNDO

هنگام رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

در هتل های هالیدی، وینگز، سگنیوس کودک بالای 7 سال و در هتل های کارمیر و کنکرد کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

بیمه مسافرتی افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

بار مجاز تا 30 کیلوگرم.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط