آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور استانبول ویژه 10 مرداد الی 10 شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/10
  • هوایی
  • مقصد: استانبول
  • اعتبار تا: 1398/05/30
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

4,190,000 تومان
4,690,000 تومان
3,965,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,290,000 تومان
4,890,000 تومان
4,035,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,290,000 تومان
5,190,000 تومان
4,035,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,390,000 تومان
4,890,000 تومان
4,035,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

4,390,000 تومان
4,890,000 تومان
4,035,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,490,000 تومان
5,190,000 تومان
4,110,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,490,000 تومان
4,890,000 تومان
4,075,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,490,000 تومان
4,890,000 تومان
4,075,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,590,000 تومان
5,590,000 تومان
4,145,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,590,000 تومان
5,590,000 تومان
4,215,000 تومان
3,540,000 تومان
DOLAPDARE
BB

4,590,000 تومان
5,690,000 تومان
4,035,000 تومان
3,540,000 تومان
BB

4,590,000 تومان
5,290,000 تومان
4,135,000 تومان
3,540,000 تومان
YENIKAPI
BB

4,690,000 تومان
5,790,000 تومان
4,180,000 تومان
3,540,000 تومان
OSMAN BEY
BB

4,690,000 تومان
5,790,000 تومان
4,180,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,690,000 تومان
5,790,000 تومان
4,250,000 تومان
3,540,000 تومان
SISLI
BB

4,690,000 تومان
5,790,000 تومان
4,180,000 تومان
3,540,000 تومان
FINDIKZADEH
BB

4,690,000 تومان
5,790,000 تومان
4,215,000 تومان
3,540,000 تومان
DOLAPDARE
BB

4,790,000 تومان
5,790,000 تومان
4,215,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

4,890,000 تومان
5,890,000 تومان
4,250,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

4,890,000 تومان
5,990,000 تومان
4,255,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

4,890,000 تومان
5,790,000 تومان
4,290,000 تومان
3,540,000 تومان
AKSARAY
BB

4,990,000 تومان
6,290,000 تومان
4,325,000 تومان
3,540,000 تومان
DOLAPDARE
BB

4,990,000 تومان
6,490,000 تومان
4,395,000 تومان
3,540,000 تومان
DOLAPDARE
BB

5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
4,145,000 تومان
3,540,000 تومان
MERTER
BB

5,490,000 تومان
6,990,000 تومان
4,505,000 تومان
3,540,000 تومان
SISLI
BB

5,590,000 تومان
7,290,000 تومان
4,540,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

5,990,000 تومان
8,490,000 تومان
4,865,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

5,990,000 تومان
8,490,000 تومان
4,865,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

6,990,000 تومان
9,690,000 تومان
4,825,000 تومان
3,540,000 تومان
TAKSIM
BB

7,490,000 تومان
9,690,000 تومان
4,825,000 تومان
3,540,000 تومان
BB

7,690,000 تومان
11,290,000 تومان
4,825,000 تومان
3,540,000 تومان
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 4,690,000 تومان 3,965,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل TOPKAPI SABENA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,290,000 تومان 4,890,000 تومان 4,035,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل ALFA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,290,000 تومان 5,190,000 تومان 4,035,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل MONTAGNA HERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,390,000 تومان 4,890,000 تومان 4,035,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل HOTEL BUYUK KEBAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,390,000 تومان 4,890,000 تومان 4,035,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل GOLDEN HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان 5,190,000 تومان 4,110,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل BIRBEY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان 4,890,000 تومان 4,075,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل MATIAT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان 4,890,000 تومان 4,075,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل GRAND EMIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 5,590,000 تومان 4,145,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل BLUEWAY CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 5,590,000 تومان 4,215,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDARE
نام هتل VIZON HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 5,690,000 تومان 4,035,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل YUKSEL ISTANBUL YENIKAPI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 5,290,000 تومان 4,135,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات YENIKAPI
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 5,790,000 تومان 4,180,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات OSMAN BEY
نام هتل GRAND HILARIUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 5,790,000 تومان 4,180,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل WHITE MONARCH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 5,790,000 تومان 4,250,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل ALL SEASON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 5,790,000 تومان 4,180,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات FINDIKZADEH
نام هتل BLUEWAY HISTORICAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 5,790,000 تومان 4,215,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDARE
نام هتل GRAND HOTEL HALIC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,790,000 تومان 5,790,000 تومان 4,215,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل MARBLE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,890,000 تومان 5,890,000 تومان 4,250,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل KERVANSARAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,890,000 تومان 5,990,000 تومان 4,255,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل BLACK BIRD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,890,000 تومان 5,790,000 تومان 4,290,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY
نام هتل ISTANBUL DORA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,290,000 تومان 4,325,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDARE
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,490,000 تومان 4,395,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDARE
نام هتل HURRYIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان 4,145,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MERTER
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان 6,990,000 تومان 4,505,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل TAKSIM GONEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,590,000 تومان 7,290,000 تومان 4,540,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل AVANTGARDE TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان 8,490,000 تومان 4,865,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان 8,490,000 تومان 4,865,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل DIVAN TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 9,690,000 تومان 4,825,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل ELITE WORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,490,000 تومان 9,690,000 تومان 4,825,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FAIRMONT QUASAR ISTANBUL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان 11,290,000 تومان 4,825,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

پروازها چارتر، هتل ها در صورت کانفیرم گارانتی و تورها غیرقابل استرداد می باشند.

پرداخت 50 درصد از کل مبلغ تور الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

پکیج بر اساس پایین ترین نرخ محاسبه گردیده و در صورت افزایش قیمت مابه التفاوت محاسبه می گردد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500