آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور+لنکاوی ویژه مرداد و شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/13
  • هوایی
  • مقصد: لنکاوی
  • اعتبار تا: 1398/06/29
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

7,070,000 تومان
8,070,000 تومان
6,020,000 تومان
5,300,000 تومان
BB

BB

7,070,000 تومان
8,070,000 تومان
6,020,000 تومان
5,300,000 تومان
BB

BB

7,270,000 تومان
8,480,000 تومان
6,220,000 تومان
5,390,000 تومان
BB

BB

7,600,000 تومان
9,140,000 تومان
-
5,520,000 تومان
BB

BB

7,750,000 تومان
9,430,000 تومان
6,700,000 تومان
5,580,000 تومان
BB

BB

7,790,000 تومان
9,510,000 تومان
6,740,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

BB

7,890,000 تومان
9,720,000 تومان
6,840,000 تومان
5,630,000 تومان
BB

BB

8,230,000 تومان
10,400,000 تومان
7,180,000 تومان
5,780,000 تومان
BB

BB

8,440,000 تومان
10,810,000 تومان
-
5,850,000 تومان
BB

BB

8,480,000 تومان
10,900,000 تومان
-
5,870,000 تومان
BB

BB

8,540,000 تومان
11,030,000 تومان
7,490,000 تومان
5,900,000 تومان
BB

BB

8,750,000 تومان
11,440,000 تومان
7,700,000 تومان
5,980,000 تومان
BB

BB

8,980,000 تومان
11,900,000 تومان
7,930,000 تومان
6,070,000 تومان
BB

BB

9,030,000 تومان
11,990,000 تومان
7,980,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

BB

9,170,000 تومان
12,280,000 تومان
8,120,000 تومان
6,150,000 تومان
BB

BB

9,170,000 تومان
12,280,000 تومان
-
6,150,000 تومان
BB

BB

9,320,000 تومان
12,570,000 تومان
-
6,210,000 تومان
BB

BB

9,320,000 تومان
12,570,000 تومان
-
6,210,000 تومان
BB

BB

9,750,000 تومان
13,450,000 تومان
-
6,380,000 تومان
BB

BB

9,750,000 تومان
13,450,000 تومان
-
6,380,000 تومان
BB

BB

10,520,000 تومان
14,970,000 تومان
9,470,000 تومان
6,680,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS

BELLA VISTA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,070,000 تومان 8,070,000 تومان 6,020,000 تومان 5,300,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL BUKIT BINTANG

BELLA VISTA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,070,000 تومان 8,070,000 تومان 6,020,000 تومان 5,300,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MAY TOWER

ADYA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,270,000 تومان 8,480,000 تومان 6,220,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل COSMO

FAVEHOTEL CENANG BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,600,000 تومان 9,140,000 تومان - 5,520,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

ASEANIA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,750,000 تومان 9,430,000 تومان 6,700,000 تومان 5,580,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Ambassador Row hotel

ASEANIA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,790,000 تومان 9,510,000 تومان 6,740,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

ASEANIA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,890,000 تومان 9,720,000 تومان 6,840,000 تومان 5,630,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

ASEANIA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,230,000 تومان 10,400,000 تومان 7,180,000 تومان 5,780,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

FEDERAL VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,440,000 تومان 10,810,000 تومان - 5,850,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

FEDERAL VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,480,000 تومان 10,900,000 تومان - 5,870,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADOR

HOLIDAY VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,540,000 تومان 11,030,000 تومان 7,490,000 تومان 5,900,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

ALOAFT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,750,000 تومان 11,440,000 تومان 7,700,000 تومان 5,980,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

HOLIDAY VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,980,000 تومان 11,900,000 تومان 7,930,000 تومان 6,070,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

HOLIDAY VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,030,000 تومان 11,990,000 تومان 7,980,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

HOLIDAY VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,170,000 تومان 12,280,000 تومان 8,120,000 تومان 6,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

BERJAYA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,170,000 تومان 12,280,000 تومان - 6,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FRASER RESIDENCE

BERJAYA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,320,000 تومان 12,570,000 تومان - 6,210,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

BERJAYA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,320,000 تومان 12,570,000 تومان - 6,210,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

BERJAYA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,750,000 تومان 13,450,000 تومان - 6,380,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

BERJAYA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,750,000 تومان 13,450,000 تومان - 6,380,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

MERITUS PELANGI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,520,000 تومان 14,970,000 تومان 9,470,000 تومان 6,680,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

پرواز چارتر، هتل گارانتی وغیر قابل استرداد می باشد.

مبلغ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب 4 شب و 4 روز
2 لنکاوی 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط