آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوالالامپور+ لنکاوی ویژه زمستان

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/11/13
  • هوایی
  • مقصد: کوالالامپور
  • اعتبار تا: 1398/12/02
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

7,250,000 تومان
8,650,000 تومان
6,390,000 تومان
5,590,000 تومان
BB

BB

7,430,000 تومان
8,930,000 تومان
6,490,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

BB

7,530,000 تومان
9,130,000 تومان
6,650,000 تومان
5,690,000 تومان
BB

BB

7,930,000 تومان
9,930,000 تومان
6,990,000 تومان
5,850,000 تومان
BB

BB

7,930,000 تومان
9,930,000 تومان
6,990,000 تومان
5,850,000 تومان
BB

BB

8,180,000 تومان
10,380,000 تومان
7,290,000 تومان
5,950,000 تومان
BB

BB

8,530,000 تومان
10,990,000 تومان
7,590,000 تومان
6,050,000 تومان
BB

BB

8,630,000 تومان
11,290,000 تومان
-
6,150,000 تومان
BB

BB

9,080,000 تومان
12,180,000 تومان
8,150,000 تومان
6,350,000 تومان
BB

BB

9,230,000 تومان
12,530,000 تومان
-
6,390,000 تومان
BB

BB

9,460,000 تومان
12,930,000 تومان
-
6,490,000 تومان
BB

BB

9,460,000 تومان
12,930,000 تومان
8,490,000 تومان
6,490,000 تومان
BB

BB

9,680,000 تومان
13,380,000 تومان
-
6,590,000 تومان
BB

BB

9,830,000 تومان
13,730,000 تومان
-
6,650,000 تومان
BB

BB

9,930,000 تومان
13,930,000 تومان
-
6,690,000 تومان
BB

BB

10,580,000 تومان
15,180,000 تومان
9,650,000 تومان
6,950,000 تومان
BB

BB

11,190,000 تومان
16,430,000 تومان
10,290,000 تومان
7,150,000 تومان
BB

BB

12,030,000 تومان
18,090,000 تومان
11,150,000 تومان
7,490,000 تومان
BB

BB

12,260,000 تومان
18,530,000 تومان
11,350,000 تومان
7,590,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS CHINA TOWN

BELLA VISTA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,250,000 تومان 8,650,000 تومان 6,390,000 تومان 5,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL BUKIT BINTANG

ADYA CENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,430,000 تومان 8,930,000 تومان 6,490,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

ADYA CENANG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,530,000 تومان 9,130,000 تومان 6,650,000 تومان 5,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS

ASEANIA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,930,000 تومان 9,930,000 تومان 6,990,000 تومان 5,850,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OAKWOOD

ASEANIA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,930,000 تومان 9,930,000 تومان 6,990,000 تومان 5,850,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL

ASEANIA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,180,000 تومان 10,380,000 تومان 7,290,000 تومان 5,950,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA KLCC

ADYA HUAH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,530,000 تومان 10,990,000 تومان 7,590,000 تومان 6,050,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS KUALA LUMPUR

FEDERAL VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,630,000 تومان 11,290,000 تومان - 6,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS KUALA LUMPUR

HOLIDAY VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,080,000 تومان 12,180,000 تومان 8,150,000 تومان 6,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل VERDANT HILL

DASH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان 12,530,000 تومان - 6,390,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

BERJAYA LANGKAWI RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان 12,930,000 تومان - 6,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CORUS

HOLIDAY VILLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان 12,930,000 تومان 8,490,000 تومان 6,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SWISS GARDEN

BERJAYA LANGKAWI RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,680,000 تومان 13,380,000 تومان - 6,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MAYA HOTEL

BERJAYA LANGKAWI RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,830,000 تومان 13,730,000 تومان - 6,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل BERJAYA TIMES SQUARE

BERJAYA LANGKAWI RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,930,000 تومان 13,930,000 تومان - 6,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYALE CHULAN

MERITUS PELANGI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,580,000 تومان 15,180,000 تومان 9,650,000 تومان 6,950,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

MERITUS PELANGI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,190,000 تومان 16,430,000 تومان 10,290,000 تومان 7,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

WESTIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,030,000 تومان 18,090,000 تومان 11,150,000 تومان 7,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل THE WESTIN KUALA LUMPUR

WESTIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,260,000 تومان 18,530,000 تومان 11,350,000 تومان 7,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 1.050.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود.

این پکیج با کمترین کلاس پروازی بسته شده ودر صورت افزایش ما به التفاوت به پکیج اضافه خواهد شد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 لنکاوی 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 سیم کارت رایگان
4 گشت شهری 1 گشت در کوالالامپور و 1 گشت در لنکاوی
5 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط