آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور پاتایا+پوکت آبان و آذر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/13
  • هوایی
  • مقصد: پاتایا
  • اعتبار تا: 1398/09/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

7,520,000 تومان
8,500,000 تومان
-
6,000,000 تومان
BB

BB

7,600,000 تومان
8,665,000 تومان
-
6,025,000 تومان
BB

BB

7,960,000 تومان
9,390,000 تومان
-
6,155,000 تومان
BB

BB

8,010,000 تومان
9,485,000 تومان
-
6,180,000 تومان
BB

BB

8,185,000 تومان
9,835,000 تومان
-
6,235,000 تومان
BB

BB

8,480,000 تومان
10,420,000 تومان
7,640,000 تومان
6,340,000 تومان
BB

BB

8,605,000 تومان
10,680,000 تومان
-
6,375,000 تومان
BB

BB

8,820,000 تومان
11,100,000 تومان
8,155,000 تومان
6,460,000 تومان
BB

BB

8,875,000 تومان
11,215,000 تومان
-
6,470,000 تومان
BB

BB

9,225,000 تومان
11,920,000 تومان
8,070,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

BB

9,320,000 تومان
12,105,000 تومان
8,165,000 تومان
6,635,000 تومان
BB

BB

9,425,000 تومان
12,315,000 تومان
8,890,000 تومان
6,670,000 تومان
BB

BB

9,495,000 تومان
12,455,000 تومان
8,495,000 تومان
6,690,000 تومان
BB

BB

9,615,000 تومان
12,690,000 تومان
8,430,000 تومان
6,740,000 تومان
BB

BB

9,730,000 تومان
12,925,000 تومان
8,530,000 تومان
6,780,000 تومان
BB

BB

9,990,000 تومان
13,440,000 تومان
8,975,000 تومان
6,870,000 تومان
BB

BB

10,210,000 تومان
13,885,000 تومان
8,960,000 تومان
6,940,000 تومان
BB

BB

10,270,000 تومان
14,000,000 تومان
9,100,000 تومان
6,960,000 تومان
BB

BB

10,550,000 تومان
14,560,000 تومان
9,265,000 تومان
7,065,000 تومان
BB

BB

10,700,000 تومان
14,910,000 تومان
9,405,000 تومان
7,115,000 تومان
BB

BB

11,440,000 تومان
16,340,000 تومان
10,075,000 تومان
7,370,000 تومان
BB

BB

12,210,000 تومان
17,885,000 تومان
10,765,000 تومان
7,640,000 تومان
BB

BB

12,255,000 تومان
17,980,000 تومان
10,810,000 تومان
7,660,000 تومان
BB

BB

13,075,000 تومان
19,615,000 تومان
11,550,000 تومان
7,945,000 تومان
نام هتل THE SUN RESORT & SPA

SHARAYA RESIDENCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,520,000 تومان 8,500,000 تومان - 6,000,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

ROYAL CROWN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,600,000 تومان 8,665,000 تومان - 6,025,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SIWALAI PATTAYA

ANDATEL GRANDE PATONG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,960,000 تومان 9,390,000 تومان - 6,155,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MIND RESORT

PATONG HERITAGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,010,000 تومان 9,485,000 تومان - 6,180,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل BESTON

BAUMANBURI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,185,000 تومان 9,835,000 تومان - 6,235,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل WORABURI

ASHLEE HUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,480,000 تومان 10,420,000 تومان 7,640,000 تومان 6,340,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATTAYA

IBIS PATONG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,605,000 تومان 10,680,000 تومان - 6,375,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل BALIHAI BAY

THE MARINA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,820,000 تومان 11,100,000 تومان 8,155,000 تومان 6,460,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ACQUA

AMATA PATONG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,875,000 تومان 11,215,000 تومان - 6,470,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FLORAL HOTEL . DOLPHIN CIRCLE

THE CHARM RESORT PHUKET

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,225,000 تومان 11,920,000 تومان 8,070,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MERCURE PATTAYA

DEEVANA PATONG RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,320,000 تومان 12,105,000 تومان 8,165,000 تومان 6,635,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CITRUS GRAND

PATONG BAY HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,425,000 تومان 12,315,000 تومان 8,890,000 تومان 6,670,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل M PATTAYA

ROYAL PARADISE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,495,000 تومان 12,455,000 تومان 8,495,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل VISTA PATTAYA

SWISSOTEL HOTEL PHUKET

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,615,000 تومان 12,690,000 تومان 8,430,000 تومان 6,740,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل LONG BEACH GARDEN

CENTARA BLUE MARINE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,730,000 تومان 12,925,000 تومان 8,530,000 تومان 6,780,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل A-ONE NEW WING

DUANGJITT RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان 13,440,000 تومان 8,975,000 تومان 6,870,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DISCOVERY BEACH

PATONG MERLIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,210,000 تومان 13,885,000 تومان 8,960,000 تومان 6,940,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MERCURE OCEAN RESORT

GRACE LAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,270,000 تومان 14,000,000 تومان 9,100,000 تومان 6,960,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GARDEN CLIFF RESORT & SPA

DIAMOND CLIFF

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,550,000 تومان 14,560,000 تومان 9,265,000 تومان 7,065,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SIAM BAYSHORE RESORT

NOVOTEL PHUKET RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,700,000 تومان 14,910,000 تومان 9,405,000 تومان 7,115,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PULLMAN PATTAYA HOTEL G

AVISTA HIDEWAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان 16,340,000 تومان 10,075,000 تومان 7,370,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AVANI PATTAYA

MARRIOT RESORT MERLIN BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,210,000 تومان 17,885,000 تومان 10,765,000 تومان 7,640,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AMARI PATTAYA

AMARI PHUKET

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,255,000 تومان 17,980,000 تومان 10,810,000 تومان 7,660,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND MIRAGE

LEMEREDIEN PHUKET

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,075,000 تومان 19,615,000 تومان 11,550,000 تومان 7,945,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 1.590.000تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

پکیج به دو حالت 4 شب پاتایا 3 شب پوکت و بالعکس (3 شب پاتایا + 4 شب پوکت انجام می گیرد)


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 4 شب 4 شب و 4 روز
2 پوکت 3 شب 3 شب و 4روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 ویزا
3 لیدر
4 گشت شهری
5 سیم کارت رایگان
6 بیمه مسافرتی
7 پرواز داخلی برای پوکت
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید
3 کپی مدارک شناسایی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات
4 گردش حساب بانکی مربوط به یکماه اخیر (حداقل موجودی 15 میلیون تومان)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط