آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور بانکوک ویژه آبان و آذر ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/13
  • هوایی
  • مقصد: بانکوک
  • اعتبار تا: 1398/09/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

6,220,000 تومان
7,365,000 تومان
5,660,000 تومان
4,595,000 تومان
BB

6,385,000 تومان
7,695,000 تومان
6,190,000 تومان
4,655,000 تومان
BB

6,790,000 تومان
8,510,000 تومان
5,745,000 تومان
4,795,000 تومان
BB

6,875,000 تومان
8,675,000 تومان
-
4,820,000 تومان
BB

7,040,000 تومان
9,005,000 تومان
6,105,000 تومان
4,880,000 تومان
BB

7,120,000 تومان
9,170,000 تومان
6,400,000 تومان
4,915,000 تومان
BB

7,200,000 تومان
9,330,000 تومان
6,110,000 تومان
4,935,000 تومان
BB

7,285,000 تومان
9,495,000 تومان
6,260,000 تومان
4,970,000 تومان
BB

7,530,000 تومان
9,990,000 تومان
6,775,000 تومان
5,055,000 تومان
BB

7,610,000 تومان
10,150,000 تومان
6,775,000 تومان
5,080,000 تومان
BB

7,860,000 تومان
10,640,000 تومان
6,775,000 تومان
5,170,000 تومان
BB

7,940,000 تومان
10,805,000 تومان
6,775,000 تومان
5,170,000 تومان
BB

8,105,000 تومان
11,135,000 تومان
6,925,000 تومان
5,255,000 تومان
BB

8,185,000 تومان
11,300,000 تومان
6,995,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

8,430,000 تومان
11,790,000 تومان
7,360,000 تومان
5,370,000 تومان
BB

8,510,000 تومان
11,950,000 تومان
7,290,000 تومان
5,395,000 تومان
BB

8,675,000 تومان
12,280,000 تومان
7,665,000 تومان
5,450,000 تومان
BB

8,840,000 تومان
12,610,000 تومان
7,580,000 تومان
5,510,000 تومان
BB

9,085,000 تومان
13,100,000 تومان
7,810,000 تومان
5,610,000 تومان
BB

9,170,000 تومان
13,265,000 تومان
7,875,000 تومان
5,630,000 تومان
BB

9,250,000 تومان
13,425,000 تومان
-
5,650,000 تومان
BB

9,580,000 تومان
14,080,000 تومان
8,250,000 تومان
5,770,000 تومان
BB

9,580,000 تومان
14,080,000 تومان
8,250,000 تومان
5,770,000 تومان
BB

9,905,000 تومان
14,740,000 تومان
8,540,000 تومان
5,885,000 تومان
BB

10,070,000 تومان
15,065,000 تومان
-
5,945,000 تومان
BB

10,230,000 تومان
15,390,000 تومان
8,835,000 تومان
6,000,000 تومان
نام هتل HOWARD SQUARE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,220,000 تومان 7,365,000 تومان 5,660,000 تومان 4,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FORUM PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,385,000 تومان 7,695,000 تومان 6,190,000 تومان 4,655,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PJ WATERGATE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,790,000 تومان 8,510,000 تومان 5,745,000 تومان 4,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS SATHORN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,875,000 تومان 8,675,000 تومان - 4,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BOSS SUITES NANA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,040,000 تومان 9,005,000 تومان 6,105,000 تومان 4,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BANGKOK PALACE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,120,000 تومان 9,170,000 تومان 6,400,000 تومان 4,915,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PICNIC HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان 9,330,000 تومان 6,110,000 تومان 4,935,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA D'MA BANGKOK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,285,000 تومان 9,495,000 تومان 6,260,000 تومان 4,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EASTIN BANGKOK MAKKASAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,530,000 تومان 9,990,000 تومان 6,775,000 تومان 5,055,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FURAMA SILOM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,610,000 تومان 10,150,000 تومان 6,775,000 تومان 5,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE MAKKASAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,860,000 تومان 10,640,000 تومان 6,775,000 تومان 5,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MANDARIN BY CENTERPOINT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,940,000 تومان 10,805,000 تومان 6,775,000 تومان 5,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM BANGKOK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,105,000 تومان 11,135,000 تومان 6,925,000 تومان 5,255,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METROPOLE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,185,000 تومان 11,300,000 تومان 6,995,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SOLITAIRE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,430,000 تومان 11,790,000 تومان 7,360,000 تومان 5,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTERPOINT PRATUNAM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,510,000 تومان 11,950,000 تومان 7,290,000 تومان 5,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUKOSOL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,675,000 تومان 12,280,000 تومان 7,665,000 تومان 5,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAIYOKE SKY HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,840,000 تومان 12,610,000 تومان 7,580,000 تومان 5,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AETAS BANGKOK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,085,000 تومان 13,100,000 تومان 7,810,000 تومان 5,610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MERCURE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,170,000 تومان 13,265,000 تومان 7,875,000 تومان 5,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 4

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,250,000 تومان 13,425,000 تومان - 5,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PULLMAN BANGKOK HOTEL G

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان 14,080,000 تومان 8,250,000 تومان 5,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MOVENPICK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان 14,080,000 تومان 8,250,000 تومان 5,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LANCASTER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,905,000 تومان 14,740,000 تومان 8,540,000 تومان 5,885,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND CENTRALWORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,070,000 تومان 15,065,000 تومان - 5,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI WATERGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,230,000 تومان 15,390,000 تومان 8,835,000 تومان 6,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 960.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزایش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 گشت شهری
4 لیدر
5 ویزا
6 سیم کارت رایگان برای هر اتاق یک سیم کارت
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 کپی مدارک شناسایی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
3 گردش حساب بانکی مربوط به یکماه اخیر (حداقل موجودی 15 میلیون تومان)
4 عکس 4×3 جدید زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط