آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوش آداسی ویژه 14 و 15 و 16 شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/14
  • هوایی
  • مقصد: کوش آداسی
  • اعتبار تا: 1398/06/15
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

5,965,000 تومان
6,730,000 تومان
6,090,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

6,410,000 تومان
7,265,000 تومان
6,190,000 تومان
4,990,000 تومان
HB

6,840,000 تومان
7,910,000 تومان
6,290,000 تومان
4,990,000 تومان
HB

6,840,000 تومان
7,910,000 تومان
6,290,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

7,340,000 تومان
8,655,000 تومان
6,250,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

8,550,000 تومان
10,470,000 تومان
6,890,000 تومان
4,990,000 تومان
UALL

8,975,000 تومان
11,115,000 تومان
7,160,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

9,330,000 تومان
11,655,000 تومان
7,300,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

9,830,000 تومان
12,395,000 تومان
7,570,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

9,970,000 تومان
12,610,000 تومان
7,650,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

10,260,000 تومان
13,025,000 تومان
7,800,000 تومان
4,990,000 تومان
UALL

10,470,000 تومان
13,365,000 تومان
7,900,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

10,545,000 تومان
14,050,000 تومان
7,950,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

11,040,000 تومان
17,385,000 تومان
8,220,000 تومان
4,990,000 تومان
UALL

11,615,000 تومان
15,065,000 تومان
8,520,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

12,330,000 تومان
17,660,000 تومان
8,900,000 تومان
4,990,000 تومان
UALL

13,390,000 تومان
17,745,000 تومان
9,470,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

14,105,000 تومان
18,805,000 تومان
9,850,000 تومان
4,990,000 تومان
نام هتل GOLD APART

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,965,000 تومان 6,730,000 تومان 6,090,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,410,000 تومان 7,265,000 تومان 6,190,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DABAKLAR HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,840,000 تومان 7,910,000 تومان 6,290,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل GRAND KURDOGLU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,840,000 تومان 7,910,000 تومان 6,290,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل BELMARE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,340,000 تومان 8,655,000 تومان 6,250,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BLUE VISTA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,550,000 تومان 10,470,000 تومان 6,890,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LADONIA ADAKULE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,975,000 تومان 11,115,000 تومان 7,160,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FANTASIA DLX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,330,000 تومان 11,655,000 تومان 7,300,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,830,000 تومان 12,395,000 تومان 7,570,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,970,000 تومان 12,610,000 تومان 7,650,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,260,000 تومان 13,025,000 تومان 7,800,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLEU HOTEL KUSADASI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,470,000 تومان 13,365,000 تومان 7,900,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KORUMAR HOTEL DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,545,000 تومان 14,050,000 تومان 7,950,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل PINE BAY HOLIDAY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,040,000 تومان 17,385,000 تومان 8,220,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل INFINITY BY YELKEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,615,000 تومان 15,065,000 تومان 8,520,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل PALM WINGS KUSADASI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,330,000 تومان 17,660,000 تومان 8,900,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SUNIS EFES ROYAL PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,390,000 تومان 17,745,000 تومان 9,470,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل AQUA FANTASY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,105,000 تومان 18,805,000 تومان 9,850,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500