آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور بدروم ویژه 31 مرداد، 1 و 2 شهریور ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/31
  • هوایی
  • مقصد: بدروم
  • اعتبار تا: 1398/05/31
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,590,000 تومان
7,790,000 تومان
5,860,000 تومان
5,490,000 تومان
ALL

8,390,000 تومان
10,390,000 تومان
6,690,000 تومان
5,490,000 تومان
ALL

8,490,000 تومان
10,490,000 تومان
6,730,000 تومان
5,490,000 تومان
ALL

8,990,000 تومان
11,390,000 تومان
7,030,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

9,790,000 تومان
12,590,000 تومان
7,490,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

10,290,000 تومان
12,890,000 تومان
-
5,490,000 تومان
UALL

10,490,000 تومان
13,490,000 تومان
7,720,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

10,890,000 تومان
13,890,000 تومان
7,900,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

10,890,000 تومان
13,990,000 تومان
7,980,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

10,990,000 تومان
16,990,000 تومان
-
5,490,000 تومان
UALL

11,490,000 تومان
14,790,000 تومان
8,250,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

11,890,000 تومان
15,890,000 تومان
8,550,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

12,190,000 تومان
16,790,000 تومان
8,630,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

12,590,000 تومان
16,390,000 تومان
8,740,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

13,590,000 تومان
17,990,000 تومان
9,300,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

15,990,000 تومان
22,690,000 تومان
10,520,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

16,890,000 تومان
22,990,000 تومان
11,000,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

17,890,000 تومان
26,490,000 تومان
11,390,000 تومان
5,490,000 تومان
UALL

21,990,000 تومان
33,590,000 تومان
13,590,000 تومان
5,490,000 تومان
نام هتل TENDA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,590,000 تومان 7,790,000 تومان 5,860,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AYAZ AQUA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,390,000 تومان 10,390,000 تومان 6,690,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل YELKEN MANDALINCI/WOXXIE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان 10,490,000 تومان 6,730,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GREEN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,990,000 تومان 11,390,000 تومان 7,030,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ISIS HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,790,000 تومان 12,590,000 تومان 7,490,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل THOR EXCLUSIVE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,290,000 تومان 12,890,000 تومان - 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SUNDANCE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,490,000 تومان 13,490,000 تومان 7,720,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KADIKALE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,890,000 تومان 13,890,000 تومان 7,900,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ROYAL ASARLIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,890,000 تومان 13,990,000 تومان 7,980,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BODRUM HOLIDAY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان 16,990,000 تومان - 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل YASMIN BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,490,000 تومان 14,790,000 تومان 8,250,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل WOW BODRUM RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,890,000 تومان 15,890,000 تومان 8,550,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,190,000 تومان 16,790,000 تومان 8,630,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DUJA BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,590,000 تومان 16,390,000 تومان 8,740,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LA BLANCH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,590,000 تومان 17,990,000 تومان 9,300,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KEFALUKA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,990,000 تومان 22,690,000 تومان 10,520,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل HILTON BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,890,000 تومان 22,990,000 تومان 11,000,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل VOGUE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,890,000 تومان 26,490,000 تومان 11,390,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,990,000 تومان 33,590,000 تومان 13,590,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.

پروازها چارتر، هتل در صورت کانفیرم گارانتی و تور غیر قابل استرداد می باشد.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط