آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 31 مرداد و 1 و 2 شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/31
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/06/01
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,990,000 تومان
8,390,000 تومان
6,230,000 تومان
4,890,000 تومان
BELEK
ALL

7,490,000 تومان
8,990,000 تومان
6,420,000 تومان
4,890,000 تومان
BELEK
ALL

7,590,000 تومان
8,990,000 تومان
6,460,000 تومان
4,890,000 تومان
LARA
ALL

7,890,000 تومان
9,390,000 تومان
6,610,000 تومان
4,890,000 تومان
LARA
UALL

10,890,000 تومان
15,690,000 تومان
8,210,000 تومان
4,890,000 تومان
KEMER
UALL

10,990,000 تومان
15,790,000 تومان
8,210,000 تومان
4,890,000 تومان
KEMER
UALL

11,190,000 تومان
17,290,000 تومان
8,250,000 تومان
4,890,000 تومان
BELEK
ALL

11,690,000 تومان
15,890,000 تومان
8,615,000 تومان
4,890,000 تومان
LARA
UALL

12,590,000 تومان
19,990,000 تومان
9,040,000 تومان
4,890,000 تومان
KEMER
ALL

12,790,000 تومان
17,690,000 تومان
9,220,000 تومان
4,890,000 تومان
KEMER
UALL

13,290,000 تومان
17,590,000 تومان
9,350,000 تومان
4,890,000 تومان
LARA
UALL

18,690,000 تومان
24,990,000 تومان
-
4,890,000 تومان
LARA
UALL

19,490,000 تومان
32,890,000 تومان
12,475,000 تومان
4,890,000 تومان
KEMER
UALL

19,790,000 تومان
31,790,000 تومان
-
4,890,000 تومان
BELEK
UALL

19,790,000 تومان
29,890,000 تومان
12,720,000 تومان
4,890,000 تومان
BELEK
UALL

25,990,000 تومان
41,890,000 تومان
15,920,000 تومان
4,890,000 تومان
BELEK
UALL

28,390,000 تومان
46,990,000 تومان
17,220,000 تومان
4,890,000 تومان
BELEK
UALL

33,990,000 تومان
57,590,000 تومان
20,030,000 تومان
4,890,000 تومان
LAND VIEW- BELEK
UALL

37,990,000 تومان
65,790,000 تومان
22,190,000 تومان
4,890,000 تومان
SEA VIEW - BELEK
نام هتل WHITE ANGEL BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 8,390,000 تومان 6,230,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,490,000 تومان 8,990,000 تومان 6,420,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,590,000 تومان 8,990,000 تومان 6,460,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل NAZAR BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,890,000 تومان 9,390,000 تومان 6,610,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,890,000 تومان 15,690,000 تومان 8,210,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL TURKIZ

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان 15,790,000 تومان 8,210,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,190,000 تومان 17,290,000 تومان 8,250,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,690,000 تومان 15,890,000 تومان 8,615,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,590,000 تومان 19,990,000 تومان 9,040,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,790,000 تومان 17,690,000 تومان 9,220,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ASKA LARA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,290,000 تومان 17,590,000 تومان 9,350,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL WINGS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,690,000 تومان 24,990,000 تومان - 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,490,000 تومان 32,890,000 تومان 12,475,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل ADAM & EVE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,790,000 تومان 31,790,000 تومان - 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CALISTA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,790,000 تومان 29,890,000 تومان 12,720,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,990,000 تومان 41,890,000 تومان 15,920,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل REGNUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,390,000 تومان 46,990,000 تومان 17,220,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل MAXX ROYAL BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,990,000 تومان 57,590,000 تومان 20,030,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LAND VIEW- BELEK
نام هتل MAXX ROYAL BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,990,000 تومان 65,790,000 تومان 22,190,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW - BELEK
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.

پروازها چارتر، هتل در صورت کانفیرم گارانتی و تور غیر قابل استرداد می باشد.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500