آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس ویژه 16 تا 27 مهرماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/16
  • هوایی
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1398/07/25
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

1,895,000 تومان
2,205,000 تومان
1,950,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

1,945,000 تومان
2,175,000 تومان
1,990,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,025,000 تومان
2,285,000 تومان
1,990,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,055,000 تومان
2,355,000 تومان
2,070,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,095,000 تومان
2,355,000 تومان
2,100,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,135,000 تومان
2,475,000 تومان
2,140,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,205,000 تومان
2,655,000 تومان
2,030,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,355,000 تومان
2,925,000 تومان
2,180,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,475,000 تومان
3,075,000 تومان
2,250,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,545,000 تومان
3,295,000 تومان
-
1,800,000 تومان
BB

2,545,000 تومان
3,295,000 تومان
-
1,800,000 تومان
BB

2,775,000 تومان
3,825,000 تومان
2,630,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,885,000 تومان
3,895,000 تومان
2,550,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

3,185,000 تومان
4,605,000 تومان
2,630,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

3,255,000 تومان
4,725,000 تومان
2,780,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

3,525,000 تومان
5,245,000 تومان
3,300,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

4,005,000 تومان
6,255,000 تومان
3,300,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

5,325,000 تومان
8,885,000 تومان
3,790,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

5,395,000 تومان
8,995,000 تومان
4,620,000 تومان
1,800,000 تومان
نام هتل EURASIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,895,000 تومان 2,205,000 تومان 1,950,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,945,000 تومان 2,175,000 تومان 1,990,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BARTAISHVILI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,025,000 تومان 2,285,000 تومان 1,990,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL LUX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,055,000 تومان 2,355,000 تومان 2,070,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELEGANCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان 2,355,000 تومان 2,100,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EURO LUX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,135,000 تومان 2,475,000 تومان 2,140,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,205,000 تومان 2,655,000 تومان 2,030,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GURU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,355,000 تومان 2,925,000 تومان 2,180,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VEDZISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,475,000 تومان 3,075,000 تومان 2,250,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان 3,295,000 تومان - 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان 3,295,000 تومان - 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,775,000 تومان 3,825,000 تومان 2,630,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLD TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,885,000 تومان 3,895,000 تومان 2,550,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,185,000 تومان 4,605,000 تومان 2,630,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADIUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,255,000 تومان 4,725,000 تومان 2,780,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PREFERENCE HUALING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,525,000 تومان 5,245,000 تومان 3,300,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,005,000 تومان 6,255,000 تومان 3,300,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WYNDHAM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,325,000 تومان 8,885,000 تومان 3,790,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU IVERIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان 8,995,000 تومان 4,620,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2سال 350.000 تومان میباشد.

صدور بیمه برای افرادبالای 65سال اجباری ومبلغ آن جداگانه برمبلغ توراخذ خواهدشد.

پرداخت 50% مبلغ توردرزمان رزرو الزامی میباشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

در صورت درخواست شب های بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.

پکیج در تاریخ 27 مهر دارای افزایش نرخ می باشد.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
4 سیم کارت رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم بهمنی 44944500
2 خانم عظیم پور 44944500