آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور بدروم ویژه 31 مردادماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/31
  • هوایی
  • مقصد: بدروم
  • اعتبار تا: 1398/05/30
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,145,000 تومان
7,445,000 تومان
3,990,000 تومان
3,990,000 تومان
ALL

6,745,000 تومان
8,345,000 تومان
4,090,000 تومان
3,990,000 تومان
ALL

7,745,000 تومان
9,945,000 تومان
4,490,000 تومان
3,990,000 تومان
ALL

8,345,000 تومان
10,545,000 تومان
4,690,000 تومان
3,990,000 تومان
ALL

8,545,000 تومان
10,945,000 تومان
4,790,000 تومان
3,990,000 تومان
ALL

9,045,000 تومان
11,745,000 تومان
4,890,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

9,445,000 تومان
12,345,000 تومان
5,290,000 تومان
3,990,000 تومان
CLUB ROOM
UALL

9,745,000 تومان
12,945,000 تومان
-
3,990,000 تومان
UALL

9,945,000 تومان
13,345,000 تومان
5,590,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,245,000 تومان
13,645,000 تومان
5,790,000 تومان
3,990,000 تومان
MAIN
UALL

10,345,000 تومان
14,745,000 تومان
5,790,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,345,000 تومان
14,745,000 تومان
5,790,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,445,000 تومان
14,945,000 تومان
5,890,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,445,000 تومان
14,945,000 تومان
5,890,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,945,000 تومان
15,845,000 تومان
6,090,000 تومان
3,990,000 تومان
MYNDOS
UALL

11,645,000 تومان
16,645,000 تومان
6,490,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

11,745,000 تومان
17,445,000 تومان
6,490,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

11,845,000 تومان
16,745,000 تومان
6,490,000 تومان
3,990,000 تومان
MAIN
UALL

13,145,000 تومان
18,445,000 تومان
6,990,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

15,545,000 تومان
25,945,000 تومان
7,590,000 تومان
3,990,000 تومان
نام هتل TENDA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,145,000 تومان 7,445,000 تومان 3,990,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AKVARYUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,745,000 تومان 8,345,000 تومان 4,090,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل YELKEN MANDALINCI/WOXXIE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,745,000 تومان 9,945,000 تومان 4,490,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BOORUM BAY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,345,000 تومان 10,545,000 تومان 4,690,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GREEN BEACH CLUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,545,000 تومان 10,945,000 تومان 4,790,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GREEN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,045,000 تومان 11,745,000 تومان 4,890,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ISIS HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,445,000 تومان 12,345,000 تومان 5,290,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل THOR EXCLUSIVE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,745,000 تومان 12,945,000 تومان - 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SUNDANCE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,945,000 تومان 13,345,000 تومان 5,590,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ISIS HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,245,000 تومان 13,645,000 تومان 5,790,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MAIN
نام هتل DIAMOND OF BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,345,000 تومان 14,745,000 تومان 5,790,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KADIKALE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,345,000 تومان 14,745,000 تومان 5,790,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ROYAL ASARLIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,445,000 تومان 14,945,000 تومان 5,890,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BODRUM HOLIDAY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,445,000 تومان 14,945,000 تومان 5,890,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل YASMIN BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,945,000 تومان 15,845,000 تومان 6,090,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MYNDOS
نام هتل ASTERIA BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,645,000 تومان 16,645,000 تومان 6,490,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,745,000 تومان 17,445,000 تومان 6,490,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل YASMIN BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,845,000 تومان 16,745,000 تومان 6,490,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MAIN
نام هتل LA BLANCH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,145,000 تومان 18,445,000 تومان 6,990,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KEFALUKA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,545,000 تومان 25,945,000 تومان 7,590,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

پروازها چارتر، هتل ها در صورت کانفیرم گارانتی و تورها غیرقابل استرداد می باشند.

پرداخت 50 درصد از کل مبلغ تور الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسورت به عهده خود مسافر می باشد.

پکیج شامل 300.000 تومان افزایش نرخ میباشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500