آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 28 و 30 شهریورماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/28
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/06/21
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

3,655,000 تومان
5,455,000 تومان
3,590,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
ALL

3,955,000 تومان
6,055,000 تومان
3,790,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
ALL

4,655,000 تومان
6,255,000 تومان
3,990,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
ALL

4,655,000 تومان
6,255,000 تومان
3,990,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
ALL

5,055,000 تومان
6,555,000 تومان
4,190,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
ALL

5,155,000 تومان
6,455,000 تومان
4,190,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
ALL

5,155,000 تومان
6,755,000 تومان
4,290,000 تومان
2,990,000 تومان
BELEK
ALL

5,355,000 تومان
7,355,000 تومان
4,490,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
ALL

5,455,000 تومان
7,455,000 تومان
4,690,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
ALL

5,755,000 تومان
8,155,000 تومان
4,790,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
ALL

5,855,000 تومان
8,355,000 تومان
4,890,000 تومان
2,990,000 تومان
AYT
ALL

5,955,000 تومان
8,555,000 تومان
4,990,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
ALL

6,755,000 تومان
9,055,000 تومان
5,090,000 تومان
2,990,000 تومان
SIDE
UALL

6,955,000 تومان
9,255,000 تومان
5,290,000 تومان
2,990,000 تومان
BELEK
UALL

7,455,000 تومان
-
-
2,990,000 تومان
KEMER
UALL

7,455,000 تومان
9,355,000 تومان
5,490,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
UALL

7,755,000 تومان
9,555,000 تومان
5,890,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
UALL

7,955,000 تومان
10,255,000 تومان
6,090,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
UALL

8,055,000 تومان
11,355,000 تومان
6,290,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
UALL

8,255,000 تومان
12,655,000 تومان
6,490,000 تومان
2,990,000 تومان
BELEK
UALL

8,755,000 تومان
12,555,000 تومان
6,690,000 تومان
2,990,000 تومان
BELEK
UALL

8,855,000 تومان
13,255,000 تومان
6,890,000 تومان
2,990,000 تومان
LARA
UALL

8,925,000 تومان
12,265,000 تومان
5,890,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
UALL

9,555,000 تومان
13,455,000 تومان
7,090,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
UALL

9,825,000 تومان
13,925,000 تومان
6,290,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
ALL

9,825,000 تومان
13,525,000 تومان
6,290,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
UALL

10,225,000 تومان
13,925,000 تومان
6,590,000 تومان
2,990,000 تومان
BELEK
UALL

15,255,000 تومان
18,355,000 تومان
7,290,000 تومان
2,990,000 تومان
KEMER
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,655,000 تومان 5,455,000 تومان 3,590,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,955,000 تومان 6,055,000 تومان 3,790,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل HIMEROS LIFE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان 6,255,000 تومان 3,990,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل HIMEROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان 6,255,000 تومان 3,990,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل MONNA ROZA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,055,000 تومان 6,555,000 تومان 4,190,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ARMIR PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,155,000 تومان 6,455,000 تومان 4,190,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,155,000 تومان 6,755,000 تومان 4,290,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل ORANGE PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,355,000 تومان 7,355,000 تومان 4,490,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل MONNA ROZA GARDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,455,000 تومان 7,455,000 تومان 4,690,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل LARA PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,755,000 تومان 8,155,000 تومان 4,790,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل NAZAR BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,855,000 تومان 8,355,000 تومان 4,890,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل ARMIR RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان 8,555,000 تومان 4,990,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,755,000 تومان 9,055,000 تومان 5,090,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE
نام هتل SENSITIVE PREMIUM RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,955,000 تومان 9,255,000 تومان 5,290,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل IMPERIAL TURKIZ

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,455,000 تومان - - 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,455,000 تومان 9,355,000 تومان 5,490,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,755,000 تومان 9,555,000 تومان 5,890,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,955,000 تومان 10,255,000 تومان 6,090,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,055,000 تومان 11,355,000 تومان 6,290,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,255,000 تومان 12,655,000 تومان 6,490,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,755,000 تومان 12,555,000 تومان 6,690,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل WIND OF LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,855,000 تومان 13,255,000 تومان 6,890,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,925,000 تومان 12,265,000 تومان 5,890,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,555,000 تومان 13,455,000 تومان 7,090,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل AMARA PRESTIGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,825,000 تومان 13,925,000 تومان 6,290,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,825,000 تومان 13,525,000 تومان 6,290,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,225,000 تومان 13,925,000 تومان 6,590,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,255,000 تومان 18,355,000 تومان 7,290,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER

پرداخت 50 درصد از کل مبلغ تور الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

پرواز از از طریق فرودگاه اسپارتا انجام می گیرد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500