آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

پیش فروش اقساطی تور آنتالیا نوروز 99

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1399/01/01
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1399/01/13
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,990,000 تومان
8,495,000 تومان
6,060,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
UALL

7,545,000 تومان
8,865,000 تومان
6,320,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

7,745,000 تومان
9,745,000 تومان
6,420,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

7,945,000 تومان
9,765,000 تومان
6,520,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

8,205,000 تومان
9,855,000 تومان
6,650,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
UALL

8,205,000 تومان
9,855,000 تومان
6,650,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

9,065,000 تومان
11,560,000 تومان
7,080,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

9,195,000 تومان
11,345,000 تومان
7,145,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

10,185,000 تومان
13,885,000 تومان
7,640,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
UALL

10,585,000 تومان
13,420,000 تومان
7,840,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

10,585,000 تومان
13,420,000 تومان
7,840,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

10,585,000 تومان
13,420,000 تومان
7,840,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

10,585,000 تومان
13,420,000 تومان
7,840,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

10,585,000 تومان
13,420,000 تومان
7,840,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
UALL

10,895,000 تومان
14,460,000 تومان
8,020,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
UALL

10,980,000 تومان
14,015,000 تومان
8,040,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
UALL

10,980,000 تومان
14,015,000 تومان
8,040,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

11,375,000 تومان
14,610,000 تومان
8,235,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

11,640,000 تومان
15,005,000 تومان
8,370,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
UALL

13,155,000 تومان
18,930,000 تومان
9,125,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
ALL

13,155,000 تومان
18,930,000 تومان
9,125,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
UALL

15,135,000 تومان
20,250,000 تومان
10,115,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 8,495,000 تومان 6,060,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,545,000 تومان 8,865,000 تومان 6,320,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,745,000 تومان 9,745,000 تومان 6,420,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل CLUB HOTEL SERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,945,000 تومان 9,765,000 تومان 6,520,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD DREAMS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,205,000 تومان 9,855,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SHERWOOD SUITE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,205,000 تومان 9,855,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ADALYA ELITE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,065,000 تومان 11,560,000 تومان 7,080,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,195,000 تومان 11,345,000 تومان 7,145,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,185,000 تومان 13,885,000 تومان 7,640,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل DELPHIN BE GRAND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,585,000 تومان 13,420,000 تومان 7,840,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,585,000 تومان 13,420,000 تومان 7,840,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,585,000 تومان 13,420,000 تومان 7,840,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,585,000 تومان 13,420,000 تومان 7,840,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SUSESI DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,585,000 تومان 13,420,000 تومان 7,840,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SELECTUM LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,895,000 تومان 14,460,000 تومان 8,020,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,980,000 تومان 14,015,000 تومان 8,040,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,980,000 تومان 14,015,000 تومان 8,040,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,375,000 تومان 14,610,000 تومان 8,235,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SUENO DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,640,000 تومان 15,005,000 تومان 8,370,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,155,000 تومان 18,930,000 تومان 9,125,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS LEGENDS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,155,000 تومان 18,930,000 تومان 9,125,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,135,000 تومان 20,250,000 تومان 10,115,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK

تور با شرایط پرداخت اقساطی به صورت 20% کل نرخ به صورت پیش پرداخت و 80% باقی مانده به صورت اقساطی انجام می گیرد.

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

حداکثر بار  مجاز 30 کیلوگرم.

در هتل های رویال هالیدی، رویال وینگز و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

بیمه افراد بالا 60 سال جداگانه محاسبه می شود.ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500