آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا عید نوروز

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/12/28
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/12/28
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,895,000 تومان
7,995,000 تومان
6,190,000 تومان
5,390,000 تومان
ALL

7,895,000 تومان
9,595,000 تومان
6,690,000 تومان
5,390,000 تومان
KEMER
UALL

8,195,000 تومان
9,995,000 تومان
6,890,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA , دارای استخر آبگرم
UALL

8,595,000 تومان
10,495,000 تومان
7,090,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA
UALL

8,595,000 تومان
10,495,000 تومان
7,090,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK
UALL

8,895,000 تومان
10,695,000 تومان
7,190,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK
ALL

9,295,000 تومان
11,695,000 تومان
7,390,000 تومان
5,390,000 تومان
belek
UALL

9,595,000 تومان
11,695,000 تومان
7,590,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK , دارای استخر آبگرم
UALL

9,695,000 تومان
12,895,000 تومان
7,590,000 تومان
5,390,000 تومان
lara
UALL

9,895,000 تومان
12,595,000 تومان
7,690,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA , دارای استخر آبگرم
ALL

9,995,000 تومان
13,295,000 تومان
7,790,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA , دارای استخر آبگرم
UALL

10,395,000 تومان
12,895,000 تومان
7,990,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA
BB

10,695,000 تومان
15,395,000 تومان
6,090,000 تومان
5,390,000 تومان
UALL

11,195,000 تومان
15,295,000 تومان
8,390,000 تومان
5,390,000 تومان
KEMER
UALL

11,295,000 تومان
14,795,000 تومان
8,390,000 تومان
5,390,000 تومان
belek
UALL

11,495,000 تومان
14,595,000 تومان
8,490,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA , دارای استخر آبگرم
UALL

11,495,000 تومان
14,595,000 تومان
8,490,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA , دارای استخر آبگرم
UALL

11,495,000 تومان
14,595,000 تومان
8,490,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA
UALL

11,495,000 تومان
14,595,000 تومان
8,490,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA , دارای استخر آبگرم
UALL

11,495,000 تومان
14,595,000 تومان
8,490,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK
UALL

11,595,000 تومان
14,695,000 تومان
8,590,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK
ALL

11,795,000 تومان
15,695,000 تومان
8,690,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK ,دارای استخر آبگرم
UALL

11,995,000 تومان
15,295,000 تومان
8,790,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK , دارای استخر آبگرم
UALL

11,995,000 تومان
15,295,000 تومان
8,790,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK
UALL

12,395,000 تومان
15,895,000 تومان
8,990,000 تومان
5,390,000 تومان
LARA , دارای استخر آبگرم
UALL

12,495,000 تومان
16,095,000 تومان
8,990,000 تومان
5,390,000 تومان
kundu
UALL

12,495,000 تومان
16,095,000 تومان
8,990,000 تومان
5,390,000 تومان
belek
UALL

13,595,000 تومان
19,395,000 تومان
9,590,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK , دارای استخر آبگرم
ALL

13,595,000 تومان
19,395,000 تومان
9,590,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK
UALL

16,495,000 تومان
22,095,000 تومان
10,990,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK , دارای استخر آبگرم
UALL

18,995,000 تومان
25,895,000 تومان
12,290,000 تومان
5,390,000 تومان
BELEK , دارای استخر آبگرم
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,895,000 تومان 7,995,000 تومان 6,190,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,895,000 تومان 9,595,000 تومان 6,690,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,195,000 تومان 9,995,000 تومان 6,890,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA , دارای استخر آبگرم
نام هتل CLUB HOTEL SERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,595,000 تومان 10,495,000 تومان 7,090,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل KAYA BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,595,000 تومان 10,495,000 تومان 7,090,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SHERWOOD DREAMS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,895,000 تومان 10,695,000 تومان 7,190,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل BELLIS DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,295,000 تومان 11,695,000 تومان 7,390,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات belek
نام هتل SPICE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,595,000 تومان 11,695,000 تومان 7,590,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK , دارای استخر آبگرم
نام هتل CONCORDE DE LUXE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,695,000 تومان 12,895,000 تومان 7,590,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات lara
نام هتل ADALYA ELITE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,895,000 تومان 12,595,000 تومان 7,690,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA , دارای استخر آبگرم
نام هتل RIXOS DOWNTOWN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان 13,295,000 تومان 7,790,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA , دارای استخر آبگرم
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,395,000 تومان 12,895,000 تومان 7,990,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ELA QUALITY RESORT BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,695,000 تومان 15,395,000 تومان 6,090,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,195,000 تومان 15,295,000 تومان 8,390,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل CORNELIA DIAMOND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,295,000 تومان 14,795,000 تومان 8,390,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات belek
نام هتل DELPHIN BE GRAND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,495,000 تومان 14,595,000 تومان 8,490,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA , دارای استخر آبگرم
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,495,000 تومان 14,595,000 تومان 8,490,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA , دارای استخر آبگرم
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,495,000 تومان 14,595,000 تومان 8,490,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,495,000 تومان 14,595,000 تومان 8,490,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA , دارای استخر آبگرم
نام هتل SUSESI LUXURY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,495,000 تومان 14,595,000 تومان 8,490,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل VOYAGE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,595,000 تومان 14,695,000 تومان 8,590,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل KAYA PALAZZO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,795,000 تومان 15,695,000 تومان 8,690,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK ,دارای استخر آبگرم
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,995,000 تومان 15,295,000 تومان 8,790,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK , دارای استخر آبگرم
نام هتل SUENO DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,995,000 تومان 15,295,000 تومان 8,790,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,395,000 تومان 15,895,000 تومان 8,990,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA , دارای استخر آبگرم
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,495,000 تومان 16,095,000 تومان 8,990,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات kundu
نام هتل CALISTA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,495,000 تومان 16,095,000 تومان 8,990,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات belek
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,595,000 تومان 19,395,000 تومان 9,590,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK , دارای استخر آبگرم
نام هتل RIXOS LEGENDS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,595,000 تومان 19,395,000 تومان 9,590,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,495,000 تومان 22,095,000 تومان 10,990,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK , دارای استخر آبگرم
نام هتل MAXX ROYAL BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,995,000 تومان 25,895,000 تومان 12,290,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK , دارای استخر آبگرم

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

حداکثر بار  مجاز 30 کیلوگرم.

در هتل های رویال هالیدی، رویال وینگز و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

بیمه افراد بالا 60 سال جداگانه محاسبه می شود.ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط