آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 24 و 26 و 27 مهر ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/24
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/07/26
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

2,370,000 تومان
3,540,000 تومان
2,390,000 تومان
1,990,000 تومان
KEMER
ALL

2,960,000 تومان
3,610,000 تومان
2,820,000 تومان
1,990,000 تومان
KEMER
ALL

3,105,000 تومان
3,680,000 تومان
2,890,000 تومان
1,990,000 تومان
KEMER
ALL

3,180,000 تومان
4,040,000 تومان
2,965,000 تومان
1,990,000 تومان
ALL

3,250,000 تومان
3,825,000 تومان
2,965,000 تومان
1,990,000 تومان
BELEK
BB

3,465,000 تومان
4,475,000 تومان
3,110,000 تومان
1,990,000 تومان
LARA
ALL

3,680,000 تومان
4,475,000 تومان
3,180,000 تومان
1,990,000 تومان
LARA
ALL

4,185,000 تومان
5,265,000 تومان
3,470,000 تومان
1,990,000 تومان
AYT
UALL

4,330,000 تومان
6,060,000 تومان
3,540,000 تومان
1,990,000 تومان
KEMER - BELDIBI
UALL

4,690,000 تومان
6,275,000 تومان
3,685,000 تومان
1,990,000 تومان
KEMER
UALL

5,340,000 تومان
6,995,000 تومان
4,045,000 تومان
1,990,000 تومان
KUNDO
UALL

5,700,000 تومان
7,500,000 تومان
4,190,000 تومان
1,990,000 تومان
KUNDO
UALL

5,700,000 تومان
7,500,000 تومان
4,190,000 تومان
1,990,000 تومان
LARA
UALL

5,840,000 تومان
8,075,000 تومان
4,260,000 تومان
1,990,000 تومان
LARA
UALL

6,060,000 تومان
8,075,000 تومان
4,405,000 تومان
1,990,000 تومان
LARA
UALL

6,420,000 تومان
8,580,000 تومان
4,550,000 تومان
1,990,000 تومان
LARA
UALL

6,490,000 تومان
9,155,000 تومان
4,620,000 تومان
1,990,000 تومان
UALL

6,705,000 تومان
9,370,000 تومان
4,690,000 تومان
1,990,000 تومان
BELEK
ALL

6,850,000 تومان
11,600,000 تومان
4,765,000 تومان
1,990,000 تومان
KONDU
UALL

8,000,000 تومان
10,955,000 تومان
5,340,000 تومان
1,990,000 تومان
LARA
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,370,000 تومان 3,540,000 تومان 2,390,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KEMER
نام هتل MELODY HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,960,000 تومان 3,610,000 تومان 2,820,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل HIMEROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,105,000 تومان 3,680,000 تومان 2,890,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل MELLISA RESIDENCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,180,000 تومان 4,040,000 تومان 2,965,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 3,825,000 تومان 2,965,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل LARA PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,465,000 تومان 4,475,000 تومان 3,110,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,680,000 تومان 4,475,000 تومان 3,180,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,185,000 تومان 5,265,000 تومان 3,470,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,330,000 تومان 6,060,000 تومان 3,540,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER - BELDIBI
نام هتل ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 6,275,000 تومان 3,685,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY KUNDO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,340,000 تومان 6,995,000 تومان 4,045,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KUNDO
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان 7,500,000 تومان 4,190,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KUNDO
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان 7,500,000 تومان 4,190,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,840,000 تومان 8,075,000 تومان 4,260,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,060,000 تومان 8,075,000 تومان 4,405,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD SUITE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,420,000 تومان 8,580,000 تومان 4,550,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل CLUB HOTEL SERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,490,000 تومان 9,155,000 تومان 4,620,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,705,000 تومان 9,370,000 تومان 4,690,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل VENEZIA PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,850,000 تومان 11,600,000 تومان 4,765,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KONDU
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,000,000 تومان 10,955,000 تومان 5,340,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA

نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.

پرواز از طریق فرودگاه دنیزلی انجام می گیرد.

در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس، پکیج 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پکیج از طریق پروازهای ایران ایر و ماهان انجام می گیرد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500