آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا کریسمس 6 و 7 دی

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/10/06
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/10/06
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

2,325,000 تومان
2,825,000 تومان
2,290,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
BB

2,415,000 تومان
2,805,000 تومان
2,370,000 تومان
2,095,000 تومان
AYT
BB

2,415,000 تومان
2,805,000 تومان
2,370,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
BB

2,960,000 تومان
3,915,000 تومان
2,800,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
ALL

3,350,000 تومان
4,210,000 تومان
2,835,000 تومان
2,095,000 تومان
AYT
ALL

4,510,000 تومان
6,680,000 تومان
3,035,000 تومان
2,095,000 تومان
AYT
BB

4,520,000 تومان
5,925,000 تومان
3,380,000 تومان
2,095,000 تومان
BELEK
ALL

4,675,000 تومان
5,235,000 تومان
3,480,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
UALL

5,065,000 تومان
6,785,000 تومان
3,695,000 تومان
2,095,000 تومان
BELEK
UALL

5,145,000 تومان
7,175,000 تومان
3,695,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
UALL

5,380,000 تومان
7,330,000 تومان
3,895,000 تومان
2,095,000 تومان
BELEK
BB

5,770,000 تومان
7,795,000 تومان
4,005,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
UALL

5,965,000 تومان
7,990,000 تومان
4,150,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
BB

6,330,000 تومان
8,670,000 تومان
4,290,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
UALL

6,445,000 تومان
8,985,000 تومان
4,565,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
UALL

7,250,000 تومان
9,670,000 تومان
5,175,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
BB

7,460,000 تومان
9,875,000 تومان
5,305,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
BB

7,955,000 تومان
10,685,000 تومان
5,490,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
BB

8,540,000 تومان
12,125,000 تومان
5,820,000 تومان
2,095,000 تومان
BELEK
UALL

8,735,000 تومان
13,415,000 تومان
5,490,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
BB

9,385,000 تومان
12,660,000 تومان
-
2,665,000 تومان
LARA
BB

9,385,000 تومان
12,660,000 تومان
-
2,665,000 تومان
LARA
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,325,000 تومان 2,825,000 تومان 2,290,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KEMER
نام هتل ATALLA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,415,000 تومان 2,805,000 تومان 2,370,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AYT
نام هتل PARK AVRUPA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,415,000 تومان 2,805,000 تومان 2,370,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KEMER
نام هتل LARA PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,960,000 تومان 3,915,000 تومان 2,800,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,350,000 تومان 4,210,000 تومان 2,835,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل LAREN FAMILY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان 6,680,000 تومان 3,035,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل ARMAS LIFE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,520,000 تومان 5,925,000 تومان 3,380,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BELEK
نام هتل ASKA LARA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,675,000 تومان 5,235,000 تومان 3,480,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل SENSITIVE PREMIUM RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان 6,785,000 تومان 3,695,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,145,000 تومان 7,175,000 تومان 3,695,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,380,000 تومان 7,330,000 تومان 3,895,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ADALYA ELITE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,770,000 تومان 7,795,000 تومان 4,005,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل CLUB HOTEL SERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,965,000 تومان 7,990,000 تومان 4,150,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,330,000 تومان 8,670,000 تومان 4,290,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل ASTERIA KRMLIN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,445,000 تومان 8,985,000 تومان 4,565,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN BE GRAND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,250,000 تومان 9,670,000 تومان 5,175,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD BREEZES

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,460,000 تومان 9,875,000 تومان 5,305,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,955,000 تومان 10,685,000 تومان 5,490,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل SELECTUM LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,540,000 تومان 12,125,000 تومان 5,820,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BELEK
نام هتل CONCORDE DE LUXE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,735,000 تومان 13,415,000 تومان 5,490,000 تومان 2,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,385,000 تومان 12,660,000 تومان - 2,665,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,385,000 تومان 12,660,000 تومان - 2,665,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA

نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

پرواز از طریق فرودگاه دنیزلی انجام می گیرد.

در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس، پکیج 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500