آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 30 و 31 مردادماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/30
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/05/30
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

5,105,000 تومان
6,325,000 تومان
4,530,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
BB

5,485,000 تومان
6,325,000 تومان
4,760,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
ALL

5,555,000 تومان
6,775,000 تومان
4,760,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
ALL

5,945,000 تومان
7,385,000 تومان
4,990,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

6,095,000 تومان
7,235,000 تومان
5,060,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

6,165,000 تومان
7,315,000 تومان
5,060,000 تومان
3,690,000 تومان
BELEK
ALL

6,165,000 تومان
7,315,000 تومان
5,060,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

6,275,000 تومان
7,985,000 تومان
5,120,000 تومان
3,690,000 تومان
BEACH - KEMER
ALL

6,365,000 تومان
8,235,000 تومان
5,200,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

6,625,000 تومان
7,995,000 تومان
5,290,000 تومان
3,690,000 تومان
BELEK
ALL

6,625,000 تومان
8,605,000 تومان
5,290,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
ALL

6,785,000 تومان
8,835,000 تومان
5,370,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

6,935,000 تومان
9,065,000 تومان
5,440,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
ALL

7,005,000 تومان
8,605,000 تومان
5,520,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
ALL

7,005,000 تومان
8,605,000 تومان
5,520,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
ALL

7,085,000 تومان
8,685,000 تومان
5,520,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
ALL

7,215,000 تومان
9,765,000 تومان
5,630,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

8,075,000 تومان
11,045,000 تومان
6,050,000 تومان
3,690,000 تومان
ECNOMY - KEMER
ALL

8,155,000 تومان
11,195,000 تومان
6,050,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

8,255,000 تومان
11,305,000 تومان
-
3,690,000 تومان
STD ROOM - SIDE
ALL

8,405,000 تومان
12,065,000 تومان
6,230,000 تومان
3,690,000 تومان
SUPERIOR - SIDE
ALL

8,405,000 تومان
11,525,000 تومان
6,230,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

8,635,000 تومان
12,135,000 تومان
6,380,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
ALL

8,765,000 تومان
11,145,000 تومان
6,410,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

8,785,000 تومان
12,215,000 تومان
6,460,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

8,835,000 تومان
12,345,000 تومان
6,430,000 تومان
3,690,000 تومان
STD ROOM - KEMER
UALL

8,845,000 تومان
11,285,000 تومان
6,520,000 تومان
3,690,000 تومان
BELEK
UALL

9,085,000 تومان
14,195,000 تومان
6,610,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

9,245,000 تومان
13,205,000 تومان
6,690,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

9,545,000 تومان
12,365,000 تومان
6,840,000 تومان
3,690,000 تومان
KUNDU
UALL

9,695,000 تومان
15,405,000 تومان
6,920,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
UALL

9,915,000 تومان
12,885,000 تومان
7,050,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

9,925,000 تومان
12,895,000 تومان
6,990,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

10,155,000 تومان
13,885,000 تومان
7,140,000 تومان
3,690,000 تومان
AYT
UALL

10,295,000 تومان
13,415,000 تومان
7,210,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

10,615,000 تومان
17,245,000 تومان
7,370,000 تومان
3,690,000 تومان
BELEK
UALL

11,045,000 تومان
17,975,000 تومان
7,650,000 تومان
3,690,000 تومان
ALANYA
UALL

11,065,000 تومان
16,005,000 تومان
7,600,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

11,745,000 تومان
15,665,000 تومان
7,950,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

11,755,000 تومان
17,165,000 تومان
7,900,000 تومان
3,690,000 تومان
UALL

12,065,000 تومان
20,135,000 تومان
8,060,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

12,175,000 تومان
16,255,000 تومان
8,120,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

12,175,000 تومان
17,115,000 تومان
8,200,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

12,255,000 تومان
17,195,000 تومان
8,200,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
UALL

12,855,000 تومان
21,715,000 تومان
8,460,000 تومان
3,690,000 تومان
BELEK
UALL

13,055,000 تومان
17,625,000 تومان
8,590,000 تومان
3,690,000 تومان
BELEK
UALL

13,955,000 تومان
21,965,000 تومان
9,050,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

15,235,000 تومان
20,865,000 تومان
9,650,000 تومان
3,690,000 تومان
BELEK
UALL

15,235,000 تومان
20,865,000 تومان
9,650,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

15,415,000 تومان
21,125,000 تومان
9,730,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

19,375,000 تومان
30,195,000 تومان
11,710,000 تومان
3,690,000 تومان
KEMER
نام هتل LARA PLACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,105,000 تومان 6,325,000 تومان 4,530,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل MERA PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,485,000 تومان 6,325,000 تومان 4,760,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LARA
نام هتل Melodi

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,555,000 تومان 6,775,000 تومان 4,760,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل CLUB HERAKLES

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,945,000 تومان 7,385,000 تومان 4,990,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل HIMEROS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,095,000 تومان 7,235,000 تومان 5,060,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل WHITE ANGEL BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,165,000 تومان 7,315,000 تومان 5,060,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل HIMEROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,165,000 تومان 7,315,000 تومان 5,060,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل MONNA ROZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,275,000 تومان 7,985,000 تومان 5,120,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BEACH - KEMER
نام هتل ARMIR PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,365,000 تومان 8,235,000 تومان 5,200,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,625,000 تومان 7,995,000 تومان 5,290,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل ORANGE PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,625,000 تومان 8,605,000 تومان 5,290,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل MONNA ROZA GARDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,785,000 تومان 8,835,000 تومان 5,370,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Lara Park

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,935,000 تومان 9,065,000 تومان 5,440,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,005,000 تومان 8,605,000 تومان 5,520,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,005,000 تومان 8,605,000 تومان 5,520,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل NAZAR BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,085,000 تومان 8,685,000 تومان 5,520,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات AYT
نام هتل ARMIR RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,215,000 تومان 9,765,000 تومان 5,630,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل TRANSATLANTIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,075,000 تومان 11,045,000 تومان 6,050,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ECNOMY - KEMER
نام هتل ARMAS GUL BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,155,000 تومان 11,195,000 تومان 6,050,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,255,000 تومان 11,305,000 تومان - 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD ROOM - SIDE
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,405,000 تومان 12,065,000 تومان 6,230,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SUPERIOR - SIDE
نام هتل ARMAS KAPLAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,405,000 تومان 11,525,000 تومان 6,230,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل MAYA WORLD IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,635,000 تومان 12,135,000 تومان 6,380,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل DAIMA BIZ

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,765,000 تومان 11,145,000 تومان 6,410,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ARMAS LABADA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,785,000 تومان 12,215,000 تومان 6,460,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل TRANSATLANTIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,835,000 تومان 12,345,000 تومان 6,430,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM - KEMER
نام هتل SENSITIVE PREMIUM RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,845,000 تومان 11,285,000 تومان 6,520,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TURKIZ RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,085,000 تومان 14,195,000 تومان 6,610,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,245,000 تومان 13,205,000 تومان 6,690,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY KUNDO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,545,000 تومان 12,365,000 تومان 6,840,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KUNDU
نام هتل LARA FAMILY STAR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,695,000 تومان 15,405,000 تومان 6,920,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات AYT
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,915,000 تومان 12,885,000 تومان 7,050,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,925,000 تومان 12,895,000 تومان 6,990,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل CLUB HOTEL SERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,155,000 تومان 13,885,000 تومان 7,140,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات AYT
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,295,000 تومان 13,415,000 تومان 7,210,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,615,000 تومان 17,245,000 تومان 7,370,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,045,000 تومان 17,975,000 تومان 7,650,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,065,000 تومان 16,005,000 تومان 7,600,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل VENEZIA PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,745,000 تومان 15,665,000 تومان 7,950,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل AVANTGARDE LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,755,000 تومان 17,165,000 تومان 7,900,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,065,000 تومان 20,135,000 تومان 8,060,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل AMARA PRESTIGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,175,000 تومان 16,255,000 تومان 8,120,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل ASTERIA KRMLIN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,175,000 تومان 17,115,000 تومان 8,200,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,255,000 تومان 17,195,000 تومان 8,200,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,855,000 تومان 21,715,000 تومان 8,460,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SHERWOOD DREAMS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,055,000 تومان 17,625,000 تومان 8,590,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل PGS TOPKAPI PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,955,000 تومان 21,965,000 تومان 9,050,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,235,000 تومان 20,865,000 تومان 9,650,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,235,000 تومان 20,865,000 تومان 9,650,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,415,000 تومان 21,125,000 تومان 9,730,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,375,000 تومان 30,195,000 تومان 11,710,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER

پرواز  چارترو هتل در صورت کانفرم، گارانتی و تور غیرقابل استرداد می باشند.

پرداخت 50 درصد از کل مبلغ تور الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

پرواز از طریق فرودگاه دنیزلی یا اسپارتا انجام می گیرد.

برای رزرو تور در تاریخ 23 مرداد با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500