آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوش آداسی ویژه 2 شهریورماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/02
  • هوایی
  • مقصد: کوش آداسی
  • اعتبار تا: 1398/06/01
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

5,065,000 تومان
5,765,000 تومان
3,890,000 تومان
3,490,000 تومان
HB

5,465,000 تومان
6,465,000 تومان
3,990,000 تومان
3,490,000 تومان
ALL

6,465,000 تومان
7,765,000 تومان
4,390,000 تومان
3,490,000 تومان
ALL

7,365,000 تومان
9,265,000 تومان
4,490,000 تومان
3,490,000 تومان
LAND VIEW
UALL

7,765,000 تومان
9,765,000 تومان
4,590,000 تومان
3,490,000 تومان
SEA VIEW
UALL

7,865,000 تومان
9,965,000 تومان
4,790,000 تومان
3,490,000 تومان
ALL

8,465,000 تومان
13,265,000 تومان
4,890,000 تومان
3,490,000 تومان
ALL

8,465,000 تومان
10,865,000 تومان
5,090,000 تومان
3,490,000 تومان
ALL

9,065,000 تومان
12,965,000 تومان
5,190,000 تومان
3,490,000 تومان
UALL

9,565,000 تومان
12,665,000 تومان
5,390,000 تومان
3,490,000 تومان
LAND VIEW
UALL

9,965,000 تومان
13,165,000 تومان
5,490,000 تومان
3,490,000 تومان
SEA VIEW
UALL

10,165,000 تومان
14,765,000 تومان
5,590,000 تومان
3,490,000 تومان
ALL

10,465,000 تومان
14,565,000 تومان
5,690,000 تومان
3,490,000 تومان
LAND VIEW
ALL

10,865,000 تومان
15,265,000 تومان
5,790,000 تومان
3,490,000 تومان
SEA VIEW
UALL

10,865,000 تومان
14,465,000 تومان
5,890,000 تومان
3,490,000 تومان
GARDEN VIEW
UALL

11,065,000 تومان
16,265,000 تومان
6,090,000 تومان
3,490,000 تومان
UALL

11,165,000 تومان
14,965,000 تومان
5,990,000 تومان
3,490,000 تومان
SEA VIEW
UALL

12,365,000 تومان
18,365,000 تومان
6,190,000 تومان
3,490,000 تومان
UALL

12,765,000 تومان
17,265,000 تومان
6,290,000 تومان
3,490,000 تومان
LAND VIEW
ALL

13,465,000 تومان
18,365,000 تومان
6,290,000 تومان
3,490,000 تومان
نام هتل GRAND KURDOGLU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان 5,765,000 تومان 3,890,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل USLAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,465,000 تومان 6,465,000 تومان 3,990,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل BELMARE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,465,000 تومان 7,765,000 تومان 4,390,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BLUE VISTA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,365,000 تومان 9,265,000 تومان 4,490,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل BLUE VISTA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,765,000 تومان 9,765,000 تومان 4,590,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل ADAKULE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,865,000 تومان 9,965,000 تومان 4,790,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND BLUE SKY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,465,000 تومان 13,265,000 تومان 4,890,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل FANTASIA DLX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,465,000 تومان 10,865,000 تومان 5,090,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,065,000 تومان 12,965,000 تومان 5,190,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLEU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,565,000 تومان 12,665,000 تومان 5,390,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل LE BLEU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,965,000 تومان 13,165,000 تومان 5,490,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل SEALIGHT RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,165,000 تومان 14,765,000 تومان 5,590,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل PIN BAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,465,000 تومان 14,565,000 تومان 5,690,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل PIN BAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,865,000 تومان 15,265,000 تومان 5,790,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل INFINITY BY YELKEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,865,000 تومان 14,465,000 تومان 5,890,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات GARDEN VIEW
نام هتل AMARA SEALIGHT ELITE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,065,000 تومان 16,265,000 تومان 6,090,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل INFINITY BY YELKEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,165,000 تومان 14,965,000 تومان 5,990,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,365,000 تومان 18,365,000 تومان 6,190,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SUNIS EFES ROYAL PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,765,000 تومان 17,265,000 تومان 6,290,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل AQUA FANTASY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,465,000 تومان 18,365,000 تومان 6,290,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات

پرواز از طریق فرودگاه ازمیر انجام میگیرد.

نرخ کودک زیر 2سال 390.000 تومان میباشد.

پرواز چارتر وغیرقابل استرداد میباشد.هتل بعد از کانفرم شدن غیرقابل کنسلی میباشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب 6شب و7روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500