آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

آفر لحظه آخری تور کوش آداسی ویژه 26 مرداد ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/26
  • هوایی
  • مقصد: کوش آداسی
  • اعتبار تا: 1398/05/26
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

5,135,000 تومان
5,895,000 تومان
4,490,000 تومان
3,590,000 تومان
BB

5,365,000 تومان
6,205,000 تومان
4,570,000 تومان
3,590,000 تومان
BB

5,435,000 تومان
6,355,000 تومان
4,650,000 تومان
3,590,000 تومان
BB

5,515,000 تومان
6,435,000 تومان
4,650,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

6,045,000 تومان
7,265,000 تومان
4,950,000 تومان
3,590,000 تومان
HB

6,045,000 تومان
7,265,000 تومان
4,950,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

6,505,000 تومان
7,955,000 تومان
5,180,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

6,735,000 تومان
8,255,000 تومان
5,260,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

7,035,000 تومان
8,715,000 تومان
5,410,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

7,055,000 تومان
8,805,000 تومان
5,420,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

7,055,000 تومان
8,805,000 تومان
5,420,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

7,435,000 تومان
9,335,000 تومان
5,570,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

7,645,000 تومان
9,635,000 تومان
6,480,000 تومان
3,590,000 تومان
LAND VIEW
ALL

7,805,000 تومان
9,855,000 تومان
5,640,000 تومان
3,590,000 تومان
LAND VIEW
ALL

8,035,000 تومان
10,245,000 تومان
5,940,000 تومان
3,590,000 تومان
SEA VIEW
ALL

8,035,000 تومان
10,245,000 تومان
6,020,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

8,185,000 تومان
10,465,000 تومان
5,870,000 تومان
3,590,000 تومان
SIDE SEA
UALL

8,255,000 تومان
10,545,000 تومان
6,020,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

9,025,000 تومان
13,975,000 تومان
6,320,000 تومان
3,590,000 تومان
CLUB ROOM
ALL

9,405,000 تومان
12,295,000 تومان
6,630,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

9,555,000 تومان
15,425,000 تومان
6,700,000 تومان
3,590,000 تومان
ALL

9,785,000 تومان
14,355,000 تومان
6,780,000 تومان
3,590,000 تومان
MAIN LAND
ALL

10,015,000 تومان
14,735,000 تومان
6,930,000 تومان
3,590,000 تومان
DLX MAIN RM SEA
نام هتل BULUT GARDEN BOUTIQUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,135,000 تومان 5,895,000 تومان 4,490,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل USLAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,365,000 تومان 6,205,000 تومان 4,570,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND KURDOGLU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,435,000 تومان 6,355,000 تومان 4,650,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,515,000 تومان 6,435,000 تومان 4,650,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل L'AMBIANCE ROYAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,045,000 تومان 7,265,000 تومان 4,950,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AYMA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,045,000 تومان 7,265,000 تومان 4,950,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل BELMARE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,505,000 تومان 7,955,000 تومان 5,180,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل L'AMBIANCE ROYAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,735,000 تومان 8,255,000 تومان 5,260,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل MARBEL BY PALMWINGS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,035,000 تومان 8,715,000 تومان 5,410,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LA SANTA FAMILY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,055,000 تومان 8,805,000 تومان 5,420,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LA SANTA MARIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,055,000 تومان 8,805,000 تومان 5,420,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Sea Light Family Resirt

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,435,000 تومان 9,335,000 تومان 5,570,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,645,000 تومان 9,635,000 تومان 6,480,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل BLUE VISTA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,805,000 تومان 9,855,000 تومان 5,640,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,035,000 تومان 10,245,000 تومان 5,940,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل ARORA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,035,000 تومان 10,245,000 تومان 6,020,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BLUE VISTA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,185,000 تومان 10,465,000 تومان 5,870,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE SEA
نام هتل LADONIA ADAKULE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,255,000 تومان 10,545,000 تومان 6,020,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,025,000 تومان 13,975,000 تومان 6,320,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل FANTASIA DLX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,405,000 تومان 12,295,000 تومان 6,630,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GRAND BLUE SKY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,555,000 تومان 15,425,000 تومان 6,700,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,785,000 تومان 14,355,000 تومان 6,780,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات MAIN LAND
نام هتل ARIA CLAROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,015,000 تومان 14,735,000 تومان 6,930,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات DLX MAIN RM SEA
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.

پروازها چارتر، هتل در صورت کانفیرم گارانتی و تور غیر قابل استرداد می باشد.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500