آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تورهای اروپا ویژه نوروز

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/12/12
  • هوایی
  • مقصد: پاریس
  • اعتبار تا: 1399/01/18
  • مدت اقامت: 9 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل

رادیس پرواز آفر ویژه ای برای تورهای اروپا آماده کرده است.

ضمانتنامه بانکی برای هر شخص بعد از صدور ویزا الزامیست. برای چک کردن مبلغ آن با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

جهت اطلاع از برنامه سفر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

تور زوریخ-آمستردام 6 شب و 7 روز 

ویژه 21 بهمن ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته:1200یورو+6.990.000 تومان/یک تخته 1710 یورو+ 6.990.000 تومان/ کودک زیر 2 سال 120 یورو+ نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی ترکیش

تور فرانسه (پاریس) 4 شب و 5 روز

ویژه 12 اسفند ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 570یورو+9.990.000 تومان/یک تخته 895یورو+9.990.000 تومان/کودک زیر 2 سال رایگان +نرخ پرواز

پرواز با ایران ایر

تور لوزان 4 شب و 5 روز 

ویژه 15 اسفند ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 515 یورو+ نرخ ویژه پرواز/ یک تخته 860 یورو+نرخ پرواز/ کودک زیر 2 سال رایگان+ نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی ترکیش

تور زوریخ -برلین 6 شب و 7روز 

ویژه 29 اسفند ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1040یورو+ 8.990.000 تومان/یک تخته 1510 یورو+ 8.990.000 تومان/ کودک زیر 2 سال 100یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی اتریشی

تور لوگانو 4 شب و 5 روز

ویژه 1 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 670یورو+ 9.990.000 تومان/یک تخته 1040 یورو+ 9.990.000 تومان/ کودک زیر 2 سال رایگان+ نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی اتریشی

تورلوزان-پاریس 6 شب و 7 روز

ویژه 1 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1135یورو+9.990.000 تومان/یک تخته 1600یورو+9.990.000 تومان/کودک زیر 2 سال 80 یورو+نرخ پرواز

پرواز با  هواپیمایی ترکیش ایرلاین

تور پاریس-بارسلون-رم 10 شب و 11 روز

ویژه 1 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1905یورو+10.590.000 تومان/یک تخته 2570یورو+10.590.000تومان/ کودک زیر 2 سال 180 یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری 

تور پاریس-نیس 6 شب و 7 روز

ویژه 2 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 955یورو+10.590.000تومان/یک تخته 1320 یورو+10.590.000 تومان/کودکزیر 2 سال 80یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور زوریخ-وین-بوداپست 9 شب و 10 روز

ویژه 2 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1168یورو+11.990.000 تومان/1640یورو+11.990.000 تومان/کودک زیر 2 سال 120یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی اتریشی

تور لوزان-پاریس-وین 8 شب و 9 روز

ویژه 2 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

یک تخته 1432یورو+11.990.000 تومان/دوتخته1870یورو+11.990.000تومان/کودک زیر 2 سال 120یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی اتریشی

تور لوگانو-بارسلون 6 شب و 7 روز

ویژه 3 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته1228یورو+11.990.000تومان/یک تخته 1610یورو+11.990.000 تومان/کودک زیر 2 سال 120یورو+نرخ پرواز

پرواز با ترکیش ایرلاین

تور لوزان-پاریس-آمستردام 8 شب و 9 روز 

ویژه 3 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دو تخته 1692یورو+11.990.000 تومان/یک تخته 2160یورو+11.990.000 تومان/کودک زیر 2 سال 180یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور لوزان-رم-ونیز 6 شب و 7 روز

ویژه 3 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته1330یورو+ 10.590.000تومان/1720یورو+10.590.000تومان/ کودک زیر 2 سال 120 یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور پاریس-آمستردام 6 شب و 7 روز

ویژه 4 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1180یورو+9.990.000تومان/یک تخته1675یورو+9.990.000تومان/کودک زیر 2 سال 80یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور پاریس-استراسبورگ-فرانکفورت 7 شب و 8 روز

ویژه 4 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1230یورو+نرخ ویژه پرواز/یک تخته 1800یورو+نرخ ویژه پرواز/کودک زیر 2 سال رایگان+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور پاریس 6 شب و 7 روز

ویژه 4 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 945یورو+10.990.000تومان/یک تخته1400یورو+10.990.000تومان/کودک زیر 2 سال رایگان+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تورلوگانو-آمستردام 6 شب و 7 روز

ویژه 5 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1190یورو+10.590.000تومان/یک تخته1610یورو+10.590.000تومان/کودک زیر 2 سال 120یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور لوگانو-پاریس 6 شب و 7 روز

ویژه 5 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1125یورو+11.990.000تومان/یک تخته1610یورو+11.990.000تومان/کودک زیر 2 سال 90یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور لوگانو-میلان 6 شب و 7 روز

ویژه 6 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 945یورو+8.990.000تومان/یک تخته1420یورو+8.990.000تومان/کودک زیر 2 سال رایگان+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی ترکیش

تورلوگانو-رم 6 شب و 7 روز

ویژه 6 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1040یورو+8.990.000تومان/یک تخته1520یورو+8.990.000تومان/کودک زیر 2 سال 90یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی ترکیش

تور لوزان-لوسرن-زوریخ 6 شب و 7 روز

ویژه 7 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1132یورو+9.990.000تومان/یک تخته1610یورو+9.990.000تومان/کودک زیر 2 سال رایگان+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی اتریشی

تورلوزان-لیسبون 6 شب و 7 روز

ویژه 7 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1040یورو+10.990.000تومان/یک تخته1510یورو+10.990.000تومان/کودک زیر 2 سال 100یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی ترکیش

تورزوریخ -پراگ 6 شب و 7 روز

ویژه 8 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1040یورو+9.990.000تومان/یک تخته1510یورو+9.990.000تومان/کودک زیر 2 سال 120یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی اتریشی

تور پاریس 4 شب و 5 روز

ویژه 8 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 675یورو+نرخ ویژه پرواز/یک تخته1040یورو+نرخ پرواز/کودک زیر 2 سال رایگان+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور لوزان-پاریس 6 شب و 7 روز

ویژه 9 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1095یورو+نرخ ویژه پرواز/یک تخته1610یورو+نرخ پرواز/کودک زیر 2 سال 80یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی ترکیش

تور زوریخ-زرمات 5 شب و 6 روز

ویژه 10 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 925یورو+نرخ ویژه پرواز/یک تخته1320یورو+نرخ پرواز/کودک زیر 2 سال رایگان+ نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

تور پاریس 4 شب و5 روز

ویژه 11 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 665یورو+نرخ ویژه پرواز/یک تخته1040یورو+نرخ پرواز/کودک زیر 2 سال رایگان+ نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی ایران ایر

تور زوریخ-مونیخ-وین 7 شب و 8 روز

ویژه 14 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 1205یورو+11.990.000تومان/یک تخته1600یورو+11.990.000تومان/کودک زیر 2 سال 120یورو+نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی اتریشی

تور پاریس 4 شب و 5 روز

ویژه 18 فروردین ماه

اقامت در هتل 4*

دوتخته 575یورو+نرخ ویژه پرواز/یک تخته890یورو+نرخ پرواز/کودک زیر 2 سال رایگان+ نرخ پرواز

پرواز با هواپیمایی قطری

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاریس 9 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 گشت شهری
4 ویزا
5 لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید با زمینه سفید
3 فرم مشخصات
4 پرینت حساب بانکی 3 ماهه و یا 6 ماهه
5 گواهی اشتغال به کار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط