آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کوش آداسی 25 اسفند الی 17 فروردین

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/12/25
  • هوایی
  • مقصد: کوش آداسی
  • اعتبار تا: 1399/01/17
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
HB

5,985,000 تومان
6,955,000 تومان
5,550,000 تومان
4,290,000 تومان
BB

6,195,000 تومان
7,255,000 تومان
5,650,000 تومان
4,290,000 تومان
ALL

6,505,000 تومان
7,665,000 تومان
5,870,000 تومان
4,290,000 تومان
ALL

6,595,000 تومان
7,875,000 تومان
5,990,000 تومان
4,290,000 تومان
ALL

7,455,000 تومان
9,155,000 تومان
6,600,000 تومان
4,290,000 تومان
ALL

7,565,000 تومان
9,245,000 تومان
6,600,000 تومان
4,290,000 تومان
ALL

7,665,000 تومان
9,455,000 تومان
6,690,000 تومان
4,290,000 تومان
UALL

8,195,000 تومان
10,185,000 تومان
7,130,000 تومان
4,290,000 تومان
UALL

8,295,000 تومان
11,135,000 تومان
7,130,000 تومان
4,290,000 تومان
ALL

8,405,000 تومان
10,905,000 تومان
7,240,000 تومان
4,290,000 تومان
ALL

8,505,000 تومان
11,975,000 تومان
7,450,000 تومان
4,290,000 تومان
UALL

8,805,000 تومان
11,135,000 تومان
7,550,000 تومان
4,290,000 تومان
UALL

8,905,000 تومان
11,345,000 تومان
7,660,000 تومان
4,290,000 تومان
UALL

9,355,000 تومان
12,905,000 تومان
7,870,000 تومان
4,290,000 تومان
UALL

9,555,000 تومان
12,285,000 تومان
8,080,000 تومان
4,290,000 تومان
نام هتل SOZER HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,985,000 تومان 6,955,000 تومان 5,550,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ARORA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,195,000 تومان 7,255,000 تومان 5,650,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,505,000 تومان 7,665,000 تومان 5,870,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل NEW CITY HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,595,000 تومان 7,875,000 تومان 5,990,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,455,000 تومان 9,155,000 تومان 6,600,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RICHMOND EPHESUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,565,000 تومان 9,245,000 تومان 6,600,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,665,000 تومان 9,455,000 تومان 6,690,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLEU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,195,000 تومان 10,185,000 تومان 7,130,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Sea Light Resort

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,295,000 تومان 11,135,000 تومان 7,130,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل PINE BAY HOLIDAY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,405,000 تومان 10,905,000 تومان 7,240,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل KORUMAR HOTEL DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,505,000 تومان 11,975,000 تومان 7,450,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AQUA FANTASY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,805,000 تومان 11,135,000 تومان 7,550,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل PALOMA PASHA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,905,000 تومان 11,345,000 تومان 7,660,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل AMARA SEALIGHT ELITE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,355,000 تومان 12,905,000 تومان 7,870,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KORUMAR EPHESUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,555,000 تومان 12,285,000 تومان 8,080,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.

50 درصد نرخ، در هنگام عقد قرارداد باید پرداخت گردد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 7 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم بهمنی 44944500