آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا 7 و 8 آذر - ویژه نمایشگاه کشاورزی

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/09/07
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/09/04
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

3,640,000 تومان
4,030,000 تومان
3,090,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
ALL

3,730,000 تومان
4,390,000 تومان
3,290,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
ALL

3,730,000 تومان
4,390,000 تومان
3,295,000 تومان
2,500,000 تومان
KEMER
UALL

4,870,000 تومان
6,185,000 تومان
3,490,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

5,245,000 تومان
6,560,000 تومان
3,890,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

5,490,000 تومان
7,320,000 تومان
4,190,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
UALL

5,620,000 تومان
7,320,000 تومان
4,190,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

5,800,000 تومان
8,160,000 تومان
4,290,000 تومان
2,500,000 تومان
KEMER
UALL

5,990,000 تومان
7,970,000 تومان
4,290,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

6,185,000 تومان
8,160,000 تومان
4,590,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
UALL

6,370,000 تومان
8,160,000 تومان
4,790,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

6,370,000 تومان
8,350,000 تومان
4,420,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

6,560,000 تومان
9,955,000 تومان
6,390,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

6,560,000 تومان
9,955,000 تومان
6,390,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

6,650,000 تومان
8,720,000 تومان
4,590,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

6,940,000 تومان
9,195,000 تومان
4,890,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
UALL

7,030,000 تومان
9,380,000 تومان
4,890,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
UALL

7,220,000 تومان
9,760,000 تومان
5,590,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
UALL

7,595,000 تومان
10,650,000 تومان
5,490,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
UALL

7,780,000 تومان
10,450,000 تومان
5,430,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
UALL

7,890,000 تومان
10,750,000 تومان
5,890,000 تومان
2,500,000 تومان
LARA
UALL

11,440,000 تومان
18,780,000 تومان
7,590,000 تومان
2,500,000 تومان
BELEK
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 4,030,000 تومان 3,090,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل ORANGE PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان 4,390,000 تومان 3,290,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان 4,390,000 تومان 3,295,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ASTERIA KRMLIN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,870,000 تومان 6,185,000 تومان 3,490,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,245,000 تومان 6,560,000 تومان 3,890,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان 7,320,000 تومان 4,190,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل MIRACLE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,620,000 تومان 7,320,000 تومان 4,190,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,800,000 تومان 8,160,000 تومان 4,290,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل DELPHIN BE GRAND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان 7,970,000 تومان 4,290,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ELA QUALITY RESORT BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,185,000 تومان 8,160,000 تومان 4,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,370,000 تومان 8,160,000 تومان 4,790,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,370,000 تومان 8,350,000 تومان 4,420,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,560,000 تومان 9,955,000 تومان 6,390,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,560,000 تومان 9,955,000 تومان 6,390,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان 8,720,000 تومان 4,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل VOYAGE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,940,000 تومان 9,195,000 تومان 4,890,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,030,000 تومان 9,380,000 تومان 4,890,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل SUSESI LUXURY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,220,000 تومان 9,760,000 تومان 5,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,595,000 تومان 10,650,000 تومان 5,490,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CALISTA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,780,000 تومان 10,450,000 تومان 5,430,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,890,000 تومان 10,750,000 تومان 5,890,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل MAXX ROYAL BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان 18,780,000 تومان 7,590,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK

نرخ کودک زیر 2سال 400.000 تومان میباشد.

پرداخت 50% ازکل مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد.

درصورت داشتن 2 کودک 2 الی 12 سال نرخ کودک دوم جداگانه محاسبه خواهد شد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

پکیج ویژه ایام نمایشگاه کشاورزی آنتالیا می باشد.

ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه کشاورزی با هزینه هر نفر 10 دلار انجام می شود.

تاریخ برگزاری تورهای آپشنال نمایشگاهی 7 و 9 آذر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط