آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 9 و 10 آبان ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/09
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/08/09
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

3,730,000 تومان
4,115,000 تومان
3,490,000 تومان
2,700,000 تومان
KEMER
ALL

4,010,000 تومان
4,575,000 تومان
3,590,000 تومان
2,700,000 تومان
BELEK
ALL

4,200,000 تومان
4,855,000 تومان
3,690,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
ALL

4,200,000 تومان
4,855,000 تومان
3,690,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
ALL

4,385,000 تومان
5,140,000 تومان
3,790,000 تومان
2,700,000 تومان
KEMER
UALL

5,195,000 تومان
7,490,000 تومان
4,290,000 تومان
2,700,000 تومان
KEMER
UALL

5,235,000 تومان
7,500,000 تومان
4,200,000 تومان
2,700,000 تومان
KEMER
UALL

5,325,000 تومان
6,550,000 تومان
4,290,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

5,515,000 تومان
7,115,000 تومان
4,390,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

6,455,000 تومان
8,240,000 تومان
4,890,000 تومان
2,700,000 تومان
BELEK
UALL

6,645,000 تومان
8,910,000 تومان
4,990,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

6,925,000 تومان
8,995,000 تومان
5,190,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

7,020,000 تومان
9,010,000 تومان
5,190,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

7,115,000 تومان
9,275,000 تومان
5,290,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

7,120,000 تومان
9,275,000 تومان
5,390,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
UALL

7,300,000 تومان
9,555,000 تومان
5,390,000 تومان
2,700,000 تومان
BELEK
UALL

7,395,000 تومان
9,650,000 تومان
7,395,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

7,395,000 تومان
9,650,000 تومان
7,395,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

7,395,000 تومان
9,650,000 تومان
7,395,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

7,770,000 تومان
10,215,000 تومان
5,590,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

8,055,000 تومان
10,600,000 تومان
5,790,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

8,675,000 تومان
10,600,000 تومان
6,050,000 تومان
2,700,000 تومان
BELEK
UALL

8,805,000 تومان
11,815,000 تومان
6,190,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
UALL

8,995,000 تومان
12,000,000 تومان
6,200,000 تومان
2,700,000 تومان
BELEK
UALL

9,145,000 تومان
14,820,000 تومان
6,390,000 تومان
2,700,000 تومان
KEMER
UALL

9,180,000 تومان
12,375,000 تومان
6,390,000 تومان
2,700,000 تومان
BELEK
UALL

9,180,000 تومان
12,375,000 تومان
6,390,000 تومان
2,700,000 تومان
BELEK
UALL

9,465,000 تومان
12,660,000 تومان
6,490,000 تومان
2,700,000 تومان
LARA
نام هتل ORANGE GARDEN HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان 4,115,000 تومان 3,490,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KEMER
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,010,000 تومان 4,575,000 تومان 3,590,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان 4,855,000 تومان 3,690,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان 4,855,000 تومان 3,690,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,385,000 تومان 5,140,000 تومان 3,790,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 7,490,000 تومان 4,290,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL TURKIZ

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,235,000 تومان 7,500,000 تومان 4,200,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,325,000 تومان 6,550,000 تومان 4,290,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,515,000 تومان 7,115,000 تومان 4,390,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,455,000 تومان 8,240,000 تومان 4,890,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ASTERIA KRMLIN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,645,000 تومان 8,910,000 تومان 4,990,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN DIVA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,925,000 تومان 8,995,000 تومان 5,190,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل MIRACLE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,020,000 تومان 9,010,000 تومان 5,190,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN BE GRAND RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,115,000 تومان 9,275,000 تومان 5,290,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,120,000 تومان 9,275,000 تومان 5,390,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ELA QUALITY RESORT BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,300,000 تومان 9,555,000 تومان 5,390,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,650,000 تومان 7,395,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,650,000 تومان 7,395,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL WINGS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,650,000 تومان 7,395,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,770,000 تومان 10,215,000 تومان 5,590,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,055,000 تومان 10,600,000 تومان 5,790,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SUSESI LUXURY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,675,000 تومان 10,600,000 تومان 6,050,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC BEACH LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,805,000 تومان 11,815,000 تومان 6,190,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل VOYAGE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,995,000 تومان 12,000,000 تومان 6,200,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,145,000 تومان 14,820,000 تومان 6,390,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان 12,375,000 تومان 6,390,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC DELUXE BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان 12,375,000 تومان 6,390,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,465,000 تومان 12,660,000 تومان 6,490,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA

نرخ کودک زیر 2سال 400.000تومان میباشد.

پرداخت 50% ازکل مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد.

درصورت داشتن 2 کودک 2 الی 12 سال نرخ کودک دوم جداگانه محاسبه خواهد شد.

بیمه افراد بالای 65 سال جداگانه محاسبه می گردد.

حداکثر بار 30 کیلوگرم.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500