آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور آنتالیا ویژه 4 و 5 مهر ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/04
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1398/07/05
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

4,775,000 تومان
5,430,000 تومان
4,250,000 تومان
3,290,000 تومان
KEMER
ALL

5,150,000 تومان
5,995,000 تومان
4,490,000 تومان
3,290,000 تومان
BELEK
ALL

5,150,000 تومان
6,090,000 تومان
4,490,000 تومان
3,290,000 تومان
LARA
ALL

5,490,000 تومان
6,560,000 تومان
4,690,000 تومان
3,290,000 تومان
LARA
ALL

5,525,000 تومان
6,560,000 تومان
4,690,000 تومان
3,290,000 تومان
KEMER
ALL

5,715,000 تومان
6,935,000 تومان
4,790,000 تومان
3,290,000 تومان
LARA
UALL

7,970,000 تومان
10,230,000 تومان
5,990,000 تومان
3,290,000 تومان
KUNDO
UALL

8,345,000 تومان
10,790,000 تومان
6,190,000 تومان
3,290,000 تومان
LARA
UALL

8,590,000 تومان
12,200,000 تومان
6,290,000 تومان
3,290,000 تومان
LARA
UALL

8,910,000 تومان
12,200,000 تومان
6,490,000 تومان
3,290,000 تومان
LARA
ALL

9,190,000 تومان
12,670,000 تومان
6,590,000 تومان
3,290,000 تومان
KEMER
UALL

9,285,000 تومان
15,115,000 تومان
6,690,000 تومان
3,290,000 تومان
KEMER
UALL

11,260,000 تومان
15,205,000 تومان
7,690,000 تومان
3,290,000 تومان
LARA
UALL

11,730,000 تومان
15,960,000 تومان
7,990,000 تومان
3,290,000 تومان
BELEK
UALL

12,950,000 تومان
17,650,000 تومان
8,590,000 تومان
3,290,000 تومان
BELEK
UALL

15,830,000 تومان
24,325,000 تومان
12,090,000 تومان
3,290,000 تومان
BELEK
UALL

17,050,000 تومان
29,365,000 تومان
10,790,000 تومان
3,290,000 تومان
KEMER
UALL

17,935,000 تومان
25,170,000 تومان
11,290,000 تومان
3,290,000 تومان
BELEK
نام هتل HIMEROS LIFE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,775,000 تومان 5,430,000 تومان 4,250,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,150,000 تومان 5,995,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل ORANGE PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,150,000 تومان 6,090,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان 6,560,000 تومان 4,690,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,525,000 تومان 6,560,000 تومان 4,690,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل NAZAR BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,715,000 تومان 6,935,000 تومان 4,790,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل KERVANSARAY KUNDO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,970,000 تومان 10,230,000 تومان 5,990,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KUNDO
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,345,000 تومان 10,790,000 تومان 6,190,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل WIND OF LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان 12,200,000 تومان 6,290,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,910,000 تومان 12,200,000 تومان 6,490,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,190,000 تومان 12,670,000 تومان 6,590,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,285,000 تومان 15,115,000 تومان 6,690,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل MIRACLE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,260,000 تومان 15,205,000 تومان 7,690,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SUSESI LUXURY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,730,000 تومان 15,960,000 تومان 7,990,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل ELA QUALITY RESORT BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,950,000 تومان 17,650,000 تومان 8,590,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CALISTA LUXURY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,830,000 تومان 24,325,000 تومان 12,090,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS SUNGATE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,050,000 تومان 29,365,000 تومان 10,790,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,935,000 تومان 25,170,000 تومان 11,290,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK

نرخ کودک زیر 2سال 400.000تومان میباشد.

پرداخت 50% ازکل مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد.

درصورت داشتن 2 کودک 2 الی 12 سال نرخ کودک دوم جداگانه محاسبه خواهد شد.

بیمه افراد بالای 65 سال جداگانه محاسبه می گردد.

حداکثر بار 30 کیلوگرم.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500