آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور بالی ویژه مرداد و شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/05/24
  • هوایی
  • مقصد: بالی
  • اعتبار تا: 1398/06/29
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

9,060,000 تومان
10,160,000 تومان
-
7,520,000 تومان
KUTA
BB

9,310,000 تومان
10,530,000 تومان
8,260,000 تومان
7,460,000 تومان
KUTA
BB

9,710,000 تومان
11,450,000 تومان
8,660,000 تومان
7,340,000 تومان
LEGIAN
J4

BB

9,710,000 تومان
11,450,000 تومان
-
7,650,000 تومان
LEGIAN
BB

9,880,000 تومان
11,800,000 تومان
8,830,000 تومان
7,650,000 تومان
KUTA
BB

9,900,000 تومان
11,840,000 تومان
8,810,000 تومان
7,650,000 تومان
LEGIAN
BB

10,550,000 تومان
13,140,000 تومان
8,810,000 تومان
7,460,000 تومان
KUTA
BB

10,560,000 تومان
13,160,000 تومان
8,380,000 تومان
7,400,000 تومان
KUTA
BB

11,000,000 تومان
14,040,000 تومان
9,420,000 تومان
7,650,000 تومان
KUTA
BB

11,500,000 تومان
15,040,000 تومان
9,660,000 تومان
7,650,000 تومان
KUTA
BB

11,540,000 تومان
15,100,000 تومان
9,780,000 تومان
7,650,000 تومان
KUTA
BB

12,110,000 تومان
16,500,000 تومان
9,900,000 تومان
7,770,000 تومان
KUTA
BB

12,230,000 تومان
16,500,000 تومان
-
7,650,000 تومان
NUSA DUA
BB

12,420,000 تومان
16,870,000 تومان
11,250,000 تومان
7,710,000 تومان
NUSA DUA
BB

12,840,000 تومان
17,720,000 تومان
10,510,000 تومان
7,650,000 تومان
BEACH - NUSA DUA
BB

14,130,000 تومان
20,290,000 تومان
10,450,000 تومان
7,830,000 تومان
NUSA DUA
BB

14,360,000 تومان
20,770,000 تومان
10,330,000 تومان
7,890,000 تومان
LEGIAN
نام هتل SPAZZIO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,060,000 تومان 10,160,000 تومان - 7,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل NEO HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,310,000 تومان 10,530,000 تومان 8,260,000 تومان 7,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل EDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان 11,450,000 تومان 8,660,000 تومان 7,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LEGIAN
نام هتل J4

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان 11,450,000 تومان - 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LEGIAN
نام هتل WHITE ROSE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان 11,800,000 تومان 8,830,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل SUN ISLAND LEGIAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان 11,840,000 تومان 8,810,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LEGIAN
نام هتل BALI RANI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,550,000 تومان 13,140,000 تومان 8,810,000 تومان 7,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل RMAYANA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,560,000 تومان 13,160,000 تومان 8,380,000 تومان 7,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل KUTA PARADISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,000,000 تومان 14,040,000 تومان 9,420,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل BINTANG BALI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,500,000 تومان 15,040,000 تومان 9,660,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل NOVOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,540,000 تومان 15,100,000 تومان 9,780,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل DISCOVERY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,110,000 تومان 16,500,000 تومان 9,900,000 تومان 7,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KUTA
نام هتل ANVAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,230,000 تومان 16,500,000 تومان - 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NUSA DUA
نام هتل AYODA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,420,000 تومان 16,870,000 تومان 11,250,000 تومان 7,710,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NUSA DUA
نام هتل NUSA DUA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,840,000 تومان 17,720,000 تومان 10,510,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BEACH - NUSA DUA
نام هتل SHERATON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,130,000 تومان 20,290,000 تومان 10,450,000 تومان 7,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NUSA DUA
نام هتل SOFITEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,360,000 تومان 20,770,000 تومان 10,330,000 تومان 7,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات LEGIAN

هزینه بیمه افراد بالای 55 سال جداگانه محاسبه می شود.

50 درصد هزینه سفر باید در ابتدا پرداخت شود.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

تور بر اساس کمترین کلاس پروازی ماهان محاسبه شده و در صورت افزایش نرخ محاسبه می گردد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 سیم کارت رایگان
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 گشت شهری
5 ویزا
6 لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید با زمینه سفید
3 کپی مدارک شناسایی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
4 پرینت حساب بانکی 1 ماهه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط