آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور ازمیر 8 آذر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/09/08
  • هوایی
  • مقصد: ازمیر
  • اعتبار تا: 1398/09/04
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

3,790,000 تومان
4,400,000 تومان
3,300,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,230,000 تومان
5,050,000 تومان
3,530,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,485,000 تومان
5,450,000 تومان
3,670,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,560,000 تومان
5,450,000 تومان
3,700,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,630,000 تومان
6,080,000 تومان
3,740,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,630,000 تومان
5,650,000 تومان
3,740,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,630,000 تومان
6,090,000 تومان
3,740,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

5,170,000 تومان
6,360,000 تومان
4,030,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

5,250,000 تومان
7,230,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

5,460,000 تومان
7,600,000 تومان
4,180,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

5,500,000 تومان
7,285,000 تومان
4,220,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

5,520,000 تومان
7,580,000 تومان
4,220,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

5,590,000 تومان
7,690,000 تومان
4,250,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

6,080,000 تومان
8,235,000 تومان
4,500,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

6,140,000 تومان
8,450,000 تومان
4,540,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

6,680,000 تومان
9,350,000 تومان
4,830,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

6,820,000 تومان
9,260,000 تومان
4,900,000 تومان
2,590,000 تومان
نام هتل LIFE CORNER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,790,000 تومان 4,400,000 تومان 3,300,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARLA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,230,000 تومان 5,050,000 تومان 3,530,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KAYA PRESTIGE IZMIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,485,000 تومان 5,450,000 تومان 3,670,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KORDON HOTEL ALSANCAK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,560,000 تومان 5,450,000 تومان 3,700,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA IZMIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان 6,080,000 تومان 3,740,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KARACA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان 5,650,000 تومان 3,740,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KORDON HOTEL CANKAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان 6,090,000 تومان 3,740,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EGE PALAS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان 6,360,000 تومان 4,030,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KORDON HOTEL PASPORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,250,000 تومان 7,230,000 تومان 4,070,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILOTON GARDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان 7,600,000 تومان 4,180,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DOUBLE TREE ALSANCAK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,500,000 تومان 7,285,000 تومان 4,220,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RENAISSANC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,520,000 تومان 7,580,000 تومان 4,220,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WYNDHAM GRAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,590,000 تومان 7,690,000 تومان 4,250,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON IZMIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,080,000 تومان 8,235,000 تومان 4,500,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MOVENPICK IZMIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,140,000 تومان 8,450,000 تومان 4,540,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISS IZMIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,680,000 تومان 9,350,000 تومان 4,830,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KAYA THERMAL IZMIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,820,000 تومان 9,260,000 تومان 4,900,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

هنگام رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ازمیر 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط