آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور بدروم ویژه 19 مهر ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/19
  • هوایی
  • مقصد: بدروم
  • اعتبار تا: 1398/07/18
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

4,785,000 تومان
5,865,000 تومان
4,270,000 تومان
2,590,000 تومان
ALL

4,905,000 تومان
5,760,000 تومان
4,220,000 تومان
2,590,000 تومان
ALL

4,970,000 تومان
5,865,000 تومان
4,260,000 تومان
2,590,000 تومان
ALL

5,470,000 تومان
7,755,000 تومان
4,520,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

5,535,000 تومان
6,005,000 تومان
-
-
UALL

5,535,000 تومان
6,720,000 تومان
4,560,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

5,685,000 تومان
6,935,000 تومان
4,630,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

5,685,000 تومان
6,935,000 تومان
4,630,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

5,760,000 تومان
7,040,000 تومان
4,670,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

5,815,000 تومان
7,150,000 تومان
4,700,000 تومان
2,590,000 تومان
ALL

6,335,000 تومان
7,885,000 تومان
4,980,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

6,900,000 تومان
9,485,000 تومان
5,280,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

7,830,000 تومان
10,600,000 تومان
5,770,000 تومان
2,590,000 تومان
UALL

8,535,000 تومان
11,210,000 تومان
6,150,000 تومان
2,590,000 تومان
نام هتل BOORUM BAY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,785,000 تومان 5,865,000 تومان 4,270,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AYAZ AQUA BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,905,000 تومان 5,760,000 تومان 4,220,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GREEN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,970,000 تومان 5,865,000 تومان 4,260,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BODRUM HOLIDAY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,470,000 تومان 7,755,000 تومان 4,520,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل THOR EXCLUSIVE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,535,000 تومان 6,005,000 تومان - -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SUNDANCE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,535,000 تومان 6,720,000 تومان 4,560,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KADIKALE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,685,000 تومان 6,935,000 تومان 4,630,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ISIS HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,685,000 تومان 6,935,000 تومان 4,630,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل YASMIN BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,760,000 تومان 7,040,000 تومان 4,670,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ROYAL ASARLIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,815,000 تومان 7,150,000 تومان 4,700,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SAMARA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,335,000 تومان 7,885,000 تومان 4,980,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل VOGUE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,900,000 تومان 9,485,000 تومان 5,280,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل WOW BODRUM RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,830,000 تومان 10,600,000 تومان 5,770,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل HILTON BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,535,000 تومان 11,210,000 تومان 6,150,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

قیمت کودک 2 تا 12 سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد. در صورت وجود 2 کودک یا بیشتر در یک اتاق برای اطلاع از قیمت کودک دوم با آژانس تماس بگیرید.

50 درصد مبلغ تور باید در ابتدا پرداخت گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب 6 شبو 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط