آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور بدروم ویژه 28 و 29 و 30 شهریور ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/28
  • هوایی
  • مقصد: بدروم
  • اعتبار تا: 1398/06/29
  • مدت اقامت: 6 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
ALL

5,830,000 تومان
6,630,000 تومان
5,280,000 تومان
3,990,000 تومان
ALL

7,270,000 تومان
6,765,000 تومان
6,040,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

7,845,000 تومان
9,720,000 تومان
6,340,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

8,405,000 تومان
10,475,000 تومان
6,640,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

8,550,000 تومان
10,690,000 تومان
6,720,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

8,550,000 تومان
10,690,000 تومان
6,720,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

8,765,000 تومان
11,000,000 تومان
683,000 تومان
3,990,000 تومان
ALL

9,265,000 تومان
11,755,000 تومان
7,100,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,335,000 تومان
13,350,000 تومان
7,670,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,335,000 تومان
13,350,000 تومان
7,670,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

10,335,000 تومان
13,970,000 تومان
7,670,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

11,555,000 تومان
15,910,000 تومان
8,300,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

14,200,000 تومان
21,240,000 تومان
9,750,000 تومان
3,990,000 تومان
نام هتل TENDA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,830,000 تومان 6,630,000 تومان 5,280,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GREEN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,270,000 تومان 6,765,000 تومان 6,040,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SUNDANCE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,845,000 تومان 9,720,000 تومان 6,340,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ISIS HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,405,000 تومان 10,475,000 تومان 6,640,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DUJA BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,550,000 تومان 10,690,000 تومان 6,720,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل YASMIN BODRUM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,550,000 تومان 10,690,000 تومان 6,720,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KADIKALE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,765,000 تومان 11,000,000 تومان 683,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SAMARA HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,265,000 تومان 11,755,000 تومان 7,100,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LA BLANCH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,335,000 تومان 13,350,000 تومان 7,670,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LA BLANCHE ISLAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,335,000 تومان 13,350,000 تومان 7,670,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل WOW BODRUM RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,335,000 تومان 13,970,000 تومان 7,670,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KEFALUKA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,555,000 تومان 15,910,000 تومان 8,300,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,200,000 تومان 21,240,000 تومان 9,750,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب 6 شب و 7 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500