آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور استانبول ویژه 22 مهر تا 5 آذر ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/22
  • هوایی
  • مقصد: استانبول
  • اعتبار تا: 1398/09/04
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

3,250,000 تومان
3,640,000 تومان
3,150,000 تومان
2,850,000 تومان
FATIH
BB

3,350,000 تومان
4,030,000 تومان
3,235,000 تومان
2,850,000 تومان
SISLI
BB

3,360,000 تومان
3,960,000 تومان
3,235,000 تومان
2,850,000 تومان
OSMANBEY
BB

3,360,000 تومان
3,960,000 تومان
3,295,000 تومان
2,850,000 تومان
AKSARAY - FATIH
BB

3,590,000 تومان
4,290,000 تومان
3,270,000 تومان
2,850,000 تومان
SISLI
BB

3,590,000 تومان
4,295,000 تومان
3,270,000 تومان
2,850,000 تومان
AKSARAY - FATIH
BB

3,595,000 تومان
4,370,000 تومان
3,270,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

3,690,000 تومان
4,470,000 تومان
3,270,000 تومان
2,850,000 تومان
OSMANBEY
BB

3,690,000 تومان
4,680,000 تومان
3,790,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

3,690,000 تومان
4,490,000 تومان
3,270,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

3,760,000 تومان
4,690,000 تومان
3,345,000 تومان
2,850,000 تومان
SISLI
BB

3,780,000 تومان
4,690,000 تومان
3,345,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

3,850,000 تومان
4,890,000 تومان
3,510,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

3,930,000 تومان
5,080,000 تومان
3,415,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

3,995,000 تومان
5,300,000 تومان
3,550,000 تومان
2,850,000 تومان
MERTER
BB

4,090,000 تومان
5,380,000 تومان
3,750,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

4,110,000 تومان
5,400,000 تومان
3,560,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

4,180,000 تومان
5,520,000 تومان
3,510,000 تومان
2,850,000 تومان
MERTER
BB

4,230,000 تومان
5,600,000 تومان
4,105,000 تومان
2,850,000 تومان
BOMONTI
BB

4,240,000 تومان
5,600,000 تومان
3,450,000 تومان
2,850,000 تومان
GAYRETEPE
BB

4,340,000 تومان
5,500,000 تومان
3,845,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

4,350,000 تومان
5,790,000 تومان
3,750,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

4,350,000 تومان
5,790,000 تومان
3,750,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

4,420,000 تومان
5,690,000 تومان
3,845,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

4,430,000 تومان
5,610,000 تومان
3,750,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

4,430,000 تومان
6,000,000 تومان
3,910,000 تومان
2,850,000 تومان
HARBIYEH
BB

4,995,000 تومان
6,870,000 تومان
5,100,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

5,190,000 تومان
7,590,000 تومان
3,870,000 تومان
2,850,000 تومان
SISLI
BB

5,240,000 تومان
7,680,000 تومان
3,750,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

5,390,000 تومان
8,000,000 تومان
4,065,000 تومان
2,850,000 تومان
TAKSIM
BB

5,570,000 تومان
8,290,000 تومان
3,790,000 تومان
2,850,000 تومان
BESIKTAS
نام هتل MONARCH HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 3,640,000 تومان 3,150,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات FATIH
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,350,000 تومان 4,030,000 تومان 3,235,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل REYDEL HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان 3,960,000 تومان 3,235,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات OSMANBEY
نام هتل TOPKAPI SABENA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان 3,960,000 تومان 3,295,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY - FATIH
نام هتل WHITE MONARCH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 4,290,000 تومان 3,270,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل ALFA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 4,295,000 تومان 3,270,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات AKSARAY - FATIH
نام هتل PERA ROSE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,595,000 تومان 4,370,000 تومان 3,270,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل VIZON HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 4,470,000 تومان 3,270,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات OSMANBEY
نام هتل NOVA PLAZA PARK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 4,680,000 تومان 3,790,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل TULIP CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 4,490,000 تومان 3,270,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,760,000 تومان 4,690,000 تومان 3,345,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,780,000 تومان 4,690,000 تومان 3,345,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل KERVANSARAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,850,000 تومان 4,890,000 تومان 3,510,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND HOTEL HALIC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,930,000 تومان 5,080,000 تومان 3,415,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل RAMADA MERTER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,300,000 تومان 3,550,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MERTER
نام هتل LION

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,090,000 تومان 5,380,000 تومان 3,750,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل CARTOON HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,110,000 تومان 5,400,000 تومان 3,560,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل HURRYIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,180,000 تومان 5,520,000 تومان 3,510,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MERTER
نام هتل MERCURE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,230,000 تومان 5,600,000 تومان 4,105,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BOMONTI
نام هتل DEDEMAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان 5,600,000 تومان 3,450,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات GAYRETEPE
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,340,000 تومان 5,500,000 تومان 3,845,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل NAZ CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان 5,790,000 تومان 3,750,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان 5,790,000 تومان 3,750,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل LAZZONI HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,420,000 تومان 5,690,000 تومان 3,845,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل LARESPARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,430,000 تومان 5,610,000 تومان 3,750,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل CROWNE PLAZA ISTANBUL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,430,000 تومان 6,000,000 تومان 3,910,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات HARBIYEH
نام هتل ELITE WORLD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,995,000 تومان 6,870,000 تومان 5,100,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل HILTON ISTANBUL BOMONTI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان 7,590,000 تومان 3,870,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل POINT HOTEL TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,240,000 تومان 7,680,000 تومان 3,750,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل DIVAN TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان 8,000,000 تومان 4,065,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,570,000 تومان 8,290,000 تومان 3,790,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BESIKTAS

نرخ کودک زیر 2سال 400.000 تومان میباشد.

در صورت درخواست شب اضافه با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

پرواز رفت در تاریخ های 23 - 25 - 26 - 29 -30 مهر ماه و  1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 آبان ماه دارای 250.000 تومان افزایش نرخ است.

پرواز برگشت در تاریخ 27 - 28 - 29 مهر و 6- 8 - 9 - 10 -11 آبان ماه شامل 250.0000 تومان افزایش نرخ است.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب 3شب و4روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 آقای فلاح 44944500
2 خانم عظیم پور 44944500