آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس ویژه 25 تا 31 شهریور ماه (7 شب)

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/25
  • هوایی
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1398/06/25
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

2,335,000 تومان
2,765,000 تومان
2,350,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,335,000 تومان
2,765,000 تومان
2,350,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,505,000 تومان
2,855,000 تومان
2,530,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,505,000 تومان
2,945,000 تومان
2,530,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,515,000 تومان
2,945,000 تومان
2,440,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,765,000 تومان
3,465,000 تومان
2,620,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,765,000 تومان
3,385,000 تومان
2,790,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,035,000 تومان
3,995,000 تومان
2,970,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,645,000 تومان
5,305,000 تومان
3,050,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,815,000 تومان
5,485,000 تومان
3,050,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,815,000 تومان
5,565,000 تومان
3,400,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

4,085,000 تومان
5,915,000 تومان
3,400,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

4,255,000 تومان
6,445,000 تومان
3,840,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

5,395,000 تومان
8,635,000 تومان
3,840,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

6,185,000 تومان
10,205,000 تومان
5,590,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

9,335,000 تومان
16,505,000 تومان
8,650,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

10,385,000 تومان
16,685,000 تومان
6,730,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

10,555,000 تومان
18,965,000 تومان
8,650,000 تومان
2,090,000 تومان
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,335,000 تومان 2,765,000 تومان 2,350,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EURASIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,335,000 تومان 2,765,000 تومان 2,350,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BATONI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان 2,855,000 تومان 2,530,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL LUX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان 2,945,000 تومان 2,530,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BARTAISHVILI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,515,000 تومان 2,945,000 تومان 2,440,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,765,000 تومان 3,465,000 تومان 2,620,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EURO LUX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,765,000 تومان 3,385,000 تومان 2,790,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HORIZONT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,035,000 تومان 3,995,000 تومان 2,970,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 5,305,000 تومان 3,050,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VEDZISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان 5,485,000 تومان 3,050,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BETILEM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان 5,565,000 تومان 3,400,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,085,000 تومان 5,915,000 تومان 3,400,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,255,000 تومان 6,445,000 تومان 3,840,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AQUA LIBERTY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان 8,635,000 تومان 3,840,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PREFERENCE HUALING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,185,000 تومان 10,205,000 تومان 5,590,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BILTMORE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,335,000 تومان 16,505,000 تومان 8,650,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WYNDHAM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,385,000 تومان 16,685,000 تومان 6,730,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADIUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,555,000 تومان 18,965,000 تومان 8,650,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.

بیمه افراد بالای 65 سال جداگانه محاسبه می گردد.

50 درصد هزینه تور باید در ابتدا پرداخت گردد.

مسئولیت کنترل گذرنامه به عهده مسافر می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
4 سیم کارت رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500