آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور کیش ویژه 20 مهرماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/07/20
  • هوایی
  • مقصد: کیش
  • اعتبار تا: 1398/07/19
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

555,000 تومان
690,000 تومان
BB

560,000 تومان
690,000 تومان
BB

650,000 تومان
820,000 تومان
BB

750,000 تومان
990,000 تومان
BB

820,000 تومان
1,050,000 تومان
BB

830,000 تومان
1,190,000 تومان
BB

990,000 تومان
1,420,000 تومان
BB

1,070,000 تومان
1,630,000 تومان
BB

1,100,000 تومان
1,580,000 تومان
BB

1,190,000 تومان
1,790,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 555,000 تومان 690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 560,000 تومان 690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل لوتوس

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 650,000 تومان 820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گامبرون

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 750,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 820,000 تومان 1,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سورینت صدف

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل کوروش

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 990,000 تومان 1,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان 1,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
پرواز رفت 17:45 دقیقه 20 مهر و پرواز برگشت 9:20 دقیقه 22 مهر می باشد.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل مدارک شناسایی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم باقری 44944500

تورهای مرتبط